(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam

98.000

Category:

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam

fff

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam

fff

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam

fff

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam

fff

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

NGUYỀN THANH HÀ

KẺ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÓNG TY CỎ PHÀN SỮA VIỆT NAM

LUẬN VÃN THẠC sỉ KÉ TOÁN

Đà Năng – Năm 2019

LỜI CÂM ƠN

Đe có thê hoàn thảnh luận văn một cách hoàn chình, bên cạnh sự nỗ lực cố găng cùa bán thân tôi còn có sự hướng dẫn nhiệt tình cùa Quý Thầy Cò củng với sự động viên ùng hộ của gia đinh, bạn bè và đong nghiệp trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu luận văn.

Xin gứi lời cam ơn chân thành và sầu sắc đến gia đinh tôi, những người (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam đã ủng hộ. động viên vã tạo mọi điêu kiện cho tôi tham gia học tập và nghiên cứu cho đen khi tòi hoàn thành luận văn nãy.

Xin chân thành bày tò lòng biết ơn đến Thầy giáo TS. Hồ Văn Nhàn, người đà het lòng giúp đờ và tạo mọi điểu kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn.

Xin chân thành bày tó lòng biết ơn đến toàn thể Quỷ Thầy Cò trong Khoa Sau đại học – Trường Đại học Duy Tàn đã (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cùng như tạo điêu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trinh học tập nghiên cứu và cho đến khi tòi thực hiện luận vãn.

Cuối cùng, tòi xin gứi lời cám ơn đến bạn bê và các đồng nghiệp, cấp trên đã động viên, hồ trợ tỏi trong quá trinh học tập. nghiên cứu và thực hiện đê tãi luận vãn một cách hoàn chinh.

LỜ1 CAM DOAN

lõi xin cam đoan luận văn “ (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam Kè toán trách nhiệm tại Công ly Cô phân Sửa Việt Nam" là cõng trinh nghiên cứu cùa riêng lõi. được hoàn thành dưới sự hướng dẩn của TS. Hồ Vãn Nhàn – Ngirời hướng dấn khoa học.

Các so liệu thu thập và ket qua phân lích trong luận ván là trung thực vã không trùng lặp với các đe lài khác.

f)à Nằng, ngày tháng năm 2018

Tác giá luận vàn

Nguyễn Thanh Hà

MỤC LỤC

LỜI CÂM ƠN (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam

LỜI CAM ĐOAN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỨ MÉT TÂT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC C ÁC sơ ĐO

Mơ ĐẨU

CHƯƠNG 1. Cơ SỞ LÝ LUẬN VẺ KÉ TOÁN TRÁC II NHIỆM (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam TRONG

DOANH NGHIỆP

  • 1.2. Cơ SỚ HỈNH THẢNH KÊ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH

NGHIỆP

  • 1.2.3. Anh hưởng thái độ của người quăn (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam lý với hệ thống kế toán trách nhiệm9

  • 1.3. NỘI DƯNG Cơ BÀN KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH

NGHIỆP

1.4. ĐẬC ĐIẾM CỦA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH vực SẢN XUẤT SỬA CÓ ẢNH HƯỞNG ĐÉN CÒNG TÁC KÉ TOÁN TRÁCH

NHIỆM

KÉT LUẬN CHƯƠNG 1

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cố phần sữa việt nam CHƯƠNG 2. THựC TRẠNG KẺ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI C ÔNG TY CÒ PHẢN SƯA MỆT NAM

2.1.3 Ngành nghề kinh doanh

  • 2.1.4.  Sán phẩm tiêu biêu: Còng tv CP Sừa Việt Nam sán xuất trên 250 sán

phàm với các ngành hàng chính:

  • 2.1.5.  (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần

sữa việt nam Tóm tắt thông tin tãi chính giai đoạn 2012-2017

  • 2.3.  ĐẢNH GIÁ THỰC TRẠNG KÉ (Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách

nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÒNG TY CỎ PHẢN SỬA VIỆT NAM

KÉT LUẬN CHƯƠNG 2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam
(Luận văn thạc sĩ) luận văn thạc sĩ kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần sữa việt nam
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart