(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính

98.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính

Add your review

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính

fff

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính

fff

ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

NGUYỀN MẠNH HÙNG

NGHIÊN CỨU VÈ MẠNG NEURAL CONVOLUTIONAL, ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN NHẶN DẠNG ĐÓI TƯỢNG

TRONG LlNH vực THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Ll ÁN VÃN THẠC sĩ CÒNG NGHẸ THÒNG TIN

Hà Nội-2019

LỜI C AM ĐOAN

Tôi xin cam đoan: luận văn “Nghiên cứu về mạng neural Convolutional, áp dụng vào bài toán nhận dạng đổi tượng trong lình vực thị giác máy tinh. ” là còng trình nghiên cứu của lòi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn, không sao chép lại cúa người khác. Các tài liệu được luận văn (ham khảo, ke thừa và trích dần đều được liệt kê (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính trong danh mục các tài liệu tham khảo.

TÔI xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan trên.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Học viên

Nguyễn Mạnh Hùng

LỜI C ẢM ƠN

Em xin chân thành cam ơn các thầy cò trường Đại học Công nghệ. Đại học quốc gia Hà Nội, đặc biệt các thầy cô bộ mòn Kỳ thuật phần mem. đà tận tình dạy dồ. giúp đờ và tạo mọi điêu kiện tốt nhất cho em (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính trong suốt quãng thời gian em theo học tại trường, đê em có thể hoàn thành được đề tài này.

Em tò lòng biết ơn sâu sắc với PGS.TS Đồ Trung Tuấn, người thay đà tận tình hướng dần khoa học và giúp đờ. chi bão em trong suốt quá trinh nghiên cửu và hoàn thành luận văn này.

TÔI xin chân thành cảm ơn các bạn học viên cao học khóa 22 tại trường Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính đà giúp đờ tôi trong quá trinh theo học tại trường, cùng như giúp đờ tòi thực hiện đề tài này.

Xin trân trọng cam ơn!

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VÊ

DANH MỤC BẢNG BIÊU

DANH MỤC VIẾT TÁT

LỜI MỜ ĐẰU

Lý do chọn đề tài

Cơ sở khoa học và thực tiền của đề (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính tài

Mục tiêu cùa luận văn

Cấu trúc luận văn

CHƯƠNG 1

TỎNG QUAN VỀ MẠNG Nơ RON

VÀ GIỚI THIỆU VẺ MẠNG NO RON TÍCH CHẠP

ỉ. 1.2 Cấu tạo và quá trình xử lý của một nơ ron sinh học

1.1.4. Các mò hình hãm kích hoạt của mạng nơ ron nhân tạo

  • 1.3.1 Khái niệm về mạng nơ ron tích chập…………………………………………………18

CHƯƠNG 2

BÃI TOÁN NHẤN DẠNG BANG MẠNG NO RON TÍCH CHẬP

  • 2.4.2  Phát hiện các điểm quan trọng trên khuôn mặt (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu

Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính

2.6 Kcl luận

CHƯƠNG 3

Sứ DỤNG MẠNG Nơ RON (Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị

Giác Máy Tính TÍCH CHẠP

TRONG NHẶN DẠNG ĐÔI TƯỢNG

V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính
(Luận Văn Thạc Sĩ) Nghiên Cứu Về Mạng Neural Convolutional, Áp Dụng Vào Bài Toán Nhận Dạng Đối Tượng Trong Lĩnh Vực Thị Giác Máy Tính
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart