Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

55.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Category:

Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

Add your review

Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

fff

Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

fff

Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

fff

Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

fff

Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ QUÓC HẲN

——SQĩoOơĩGe——-

NGUYỀN QUÔC DƯỞNC

THỤ‘C TRẠNG VÀ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THU HÒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN KINH TẾ – XẢ HỘI TẠI THỊ XÃ CỦ’A LÒ, 1ÌNH NGHỆ AN

LUẬN VÀN THẠC SV .KÌNH DOANH VÀ QU ẢN LÝ

Hà Nội, 2013

LÒÌ CẢM ƠN

Prong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài, tôi đà nhận Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an được sự giúp đỡ, những ý kiến đóng góp, chỉ bào quý báu của các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Dề có được kết quà nghicn cứu này, ngoài sự co gắng và nồ lực của bàn thân, tôi còn nhận dược sự hướng dần chu đáo, tận tình cùa Cô giáo, PGS, TS Lê Thu Hoa là người định hướng đề tài và hướng dẫn trực tiếp tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài và viết Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an luận văn.

Tôi cũng nhận dược sự giúp đờ, tạo điều kiện của ƯBND Thị xà Cửa Lò, các phòng, ban, dơn vị trong Thị xà, Trung tâm Phát triền quỳ đất thị xã Cửa Lò, UBND phường Nghi Hương, ƯBND phường Nghi Thu, các anh chị em và bạn bè dồng nghiệp, sự động viên, tạo mọi diều kiện về vật chất, tinh thằn của gia đình và người thân.

Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an thành và sâu sắc nhắt trước tât cà các sự định hướng, quan tâm giúp dở hết sức quý báu trên.

Tác giả luận văn

Nguyễn Quốc Dường

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VI ÉT TẤT

PHÀN MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIẺN VÈ THĐ VÀ CÁC TÁC ĐỘNG ĐÉN KINH TẾ – XÃ HỘI

 • 1.1.1. Khái Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp

đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an niệm về thu hồi đất

 • 1.3. Kinh Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an nghiệm thu hồi đất và giải quyết tác động do thu hồi đất của một số

quốc gia trên thế giới

 • 1.3.6. Kinh nghiệm về thu hồi đất và giảiquyết Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an

các                                vấn đềkinh tế – xã hội do

thu hồi đẩt ở các địa phương khác trong nước

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG THU HÒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG ĐÉN KINH TẾ – XẢ HỘI TẠI THỊ XÂ CỬA LÒ

 • 2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an , kinh tể xà hội 37

7 7 7 Cônp tác thu hồi đất từ năm 2008 đến năm 2012

 • 2.2.3. Quy trình tồ chức thu hồi đất nông nghiệp và bồi thường giài phóng mặt

băng

 • 2.2.5. Một số nguyên dẫn đến khó khăn trong công tác Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an thu hồi đất tại thị xã

Cửa Lò

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIÉN NGHỊ ĐẺ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THĐ GÓP PHẢN PHÁT TRIÉN KINH TÉ – XÃ HỘI TẠI THỊ XÃ CỦ A LÒ …67

 • 3.1. Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an Định hướng hoàn thiện công tác thu hồi đất nông nghiệp tại thị xã Cửa Lò ..67

  • 3.1.1. Định hướng phát triển và đô thị hóa – công nghiệp hóa tại thị xà Cửa Lò

(Đến năm 2015-2020)

 • 3.2.1. Giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an 70

 • 3.3.1. Giải pháp tạo việc làm Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an cho người lao

động

PHÀN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an TẢT

<<<123>>>

Từ viết tất

Nghĩa

AN

An ninh

BT GPMB

Bồi thường giãi phóng mặt bằng

CNH-HĐH

Công nghiệp hóa – hiên đại hóa

ĐTH

Đô thị hoá

HĐND

Hội đông Nhân dán

KCN

Khu công nghiệp

KĐT

Khu đô thị

KKT

Khu kinh tễ

KT – XH

Kinh tế – xã hội

GPMB

Giải phóng mặt bằng

QP Luận văn

Quốc phòng

THĐ

Thu hồi đắt

TĐC

Tái định cư

TTCN

Tiêu thủ công nghiệp

______

UBND

Uy ban Nhân dân

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
Luận văn thực trạng và các tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp đến kinh tế xã hội tại thị xã cửa lò, tỉnh nghệ an
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart