Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines

52.000

Category:

Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines

Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines

fff

Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines

fff

Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines

fff

Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines

fff

Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG OẠI HỌC KINH TÉ OUỐC DAN

NGUYỄN HUU TÙNG

VẬN DỤNG MARKETING ORAN H Ệ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỎA VIETNAM AIRLINES

LUẬN VÁN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI – 2004

LỜI CẢM ƠN

Đe hoàn thành bản luận văn này, tôi đã nhận dược rắt nhiều sự giúp dô của các cá nhân là các Giáo su, các Thầy Cô giáo truòng Đại học Kinh tế quốc dân, các dồng nghiệp của tôi Ban Ke hoạch thị trường, Vietnam Airlines và gia đình tôi. Tôi xin chân thành cám òn Thầy giáo Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của Vietnam airlines Nguyền Thừa Lộc, Khoa Thương Mại trưởng Đại học Kinh tế quốc dân là giáo viên hướng dẫn trực tiếp và Thầy giáo Hoàng Đức Thân, Chủ nhiệm Khoa Thương Mại trường Đại học Kinh tế quốc dân đà có nhùng dóng góp quý báu cho bản luận văn và dặc biệt đã động viên tôi hoàn thành bản luận văn này khi mà, vì sự bận bịu của công việc chuyên môn, đà nhiều lần tôi trì hoàn việc thực hiện bản luận văn. Tôi cùng xin được gủi Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines lòi cám ơn chân thành đen Thầy giáo Nguyền Xuân Quang trường Dại học Kinh tế quốc dân, ngũòi đà rắt nhiệt tình góp ý cho tôi rất nhiều ngay tù khi xây dựng bản đề cuơng luận văn. Thầy cũng đã cung cấp cho tôi rát nhiều danh mục tài liệu dê tham khảo khi thục hiện luận vãn này.

LỜÌ CAM ĐOAN

Tôi xin cam doan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu dược dần theo nhung nguồn đà công bó. Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của Vietnam airlines Kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bắt cú công trình khoa học nào khác.

MỤC LỤC

Phần mở đầu

Chương 1: Nhũng lý luận chung về vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

1.1.3………………………………………………………………………………………………………….

Các yếu tố cơ bản của Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của

Vietnam airlines marketing quan hệ

1.1.4. Các nội dung cơ bản của marketing quan hệ

 • 1.2.1. Vị trí của marketing quan hệ công chúng và khách hàng

trong hệ thông Marketing hiện dại

 • 1.3. Vận dụng marketing quan hệ công chúng và khách hàng ở các doanh nghiệp ..26

 • 1.3.1. Nội dung vận dụng Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh

của vietnam airlines marketing quan hệ công chúng và khách hàng

 • 1.3.2. Tình hình áp dụng marketing quan hệ công chúng và khách hàng

ỏ các doanh nghiệp tại Việt nam

 • 1.3.3. Vận dụng marketing quan hệ công chúng và khách hàng ỏ các hàng hàng không..38

Chương 2: Thục trạng vận dụng marketing quan hệ trong hoạt dộng kinh doanh của

Vietnam Airlines

 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt

động kinh doanh của vietnam airlines Vietnam Airlines

 • 2.2.1. Nội dung vận dụng marketing quan hệ

công chúng và khách hàng ỏ Vietnam Airlines

 • 2.2.2. Kct quả vận Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của Vietnam airlines dụng marketing quan hộ

công chúng và khách hàng Vietnam Airlines

 • 2.3. Một số đánh giá việc vân dụng marketing quan hệ công chúng và

khách hàng trong hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines

Chương 3: Giải pháp hoàn Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines thiện vân dụng marketing

quan hộ đế phát triển kinh doanh của Vietnam Airlines

 • 3.1. Phương hướng vận dụng marketing quan hệ trong

hoạt dộng kinh doanh của Vietnam Airlines

marketing quan hộ ở Vietnam Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động

kinh doanh của Vietnam airlines Airlines

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines
Luận văn vận dụng marketing quan hệ trong hoạt động kinh doanh của vietnam airlines
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart