Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020

54.000

Category:

Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020

Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020

fff

Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020

fff

Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020

fff

Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020

fff

Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020

fff

7445XÂY DỤNG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CHO CÒNG TY CÓ PHÀN TẬP ĐOÀN AƯSTDOOR ĐẺN NÀM 2020

LUẬN VÂN THẠC SY KINH TE


HÀ NỘI – 2012

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu dần ra trong luận văn có nguồn gốc dầy dú và trung thực, kết quả đóng góp của luận văn là mới và chưa từng được công bố trong bât kỳ công trình nào khác.

Tác giả

Vũ Quỳnh Uyên

LÒI CẢM ƠN

Dể hoàn thành luận văn này. Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020 tác già xin bày tò lòng biết cm sâu sắc dến các thầy, cô giáo trong Hội dồng Khoa học, Khoa Kinh tể kế hoạch và phát triền, Viện đào tạo Sau đại học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân dã nhiệt tình truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học lập và bào vệ luận vãn.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời càm ơn chân thành den PGS. TS Phạm Văn Vận – người dã trực tiếp chì bào, hướng Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020 dẫn tận tình cho tôi trong quá trình nghicn cứu và thực hiện luận văn này.

Cuối cùng, xin cám ơn các dồng nghiệp tại Công ty cổ phần tập đoàn Austdoor đà lạo điều kiện giúp tôi trong quá trình thu thập số liệu đế hoành thành luận văn.

Hà Nội. ngày……tháng…….năm……..

Tác giả

Vũ Quỳnh Uyên

MỤC LỤC

TÓM TẤT LUẬN VÃN

LỜI MÔ ĐÀU

CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VÈ CẠNH TRANH VÀ Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020 CHIÉN LƯỢCCẠNH

TRANH

CHƯƠNG 2 Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020 : pHÂN tích vè môi trường KiNh DoAnH cùa NGÀNH

SẢN XUẤT CỬA

2.2.      Phân tích môi trường ngành

  • 2.2.2.     Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor

đến năm 2020 Phân tích khách hàng

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH NỘI BỌ DOANH NGHIỆP & NÀNG Lực CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY co PHẤN TẬP ĐOÀN AƯSTDOOR

  • 3.1.2.     Cơ cấu lô chức bộ máy cùa công ty Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho

công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020 48

  • 3.2.1.     Tình hình hoạt động sàn xuất kinh doanh cùa Công ly Austdoor trong

thời gian qua

  • 3.2.2.     Phân tích năng lực cạnh tranh của Công ly cổ phần Tập doàn

Ausldoor

CHƯƠNG 4: XÂY DỤNG CmEN Lược CẠNH TRANH Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020 CHO CÔNG TY CỎ PHẢN TẶP DOÀN AƯSTDOOR ĐÉN NẢM 2020

  • 4.1.      Các căn cứ đề đề xuất chiến lưọc cạnh tranh cho Công ty cổ phẩn

Tập đoàn Austdoor đen năm 2020

  • 4.1.3.     Tầm nhìn & mục tiêu chiến lưực phát triền của Công ty Ausldoor đen

năm 2020

  • 4.2.      De xuất chiến lưọc cạnh tranh cho Công ty CP Tập đoàn

Austdoor đến Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020 năm 2020

KÉT LƯẬN

DANH MỤC TÀI LIỆƯ THAM KHẢO

79


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020
Luận văn xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty cổ phần tập đoàn austdoor đến năm 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart