Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020

53.000

Category:

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020

fff

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020

fff

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020

fff

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020

fff

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020

fff

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020

fff

I


ƯÂN VAN THAC SI KINH T


il ì M»», NĂM 24H Ỉ«8FS


TRƯỜNG OẠI HỌC KINH TẾ QUÕC OÀN

<             M

■—–®o»?Câc«ca8

TRẨN MINH CHÂU

XÚC Ỉ1ỀS ĐỔẨI w

,              A7            T                                   M                           Z-*         w

PHÁĨ TRIẺN Hoành 011 LịCH BÈR OỊNH BÉA M 2020

TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÃN

«DK>GJg8GS ————–

DẠI HỌC KTQD~ TT. THÒNG TIN TH Ư VIỆN PHÓNG.LUẬN AN-TULIEV

TRẦN MINH CHÂU

xúcĩiÉNĐẤuiư

PHẤT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH BÌNH ĐỊNH BÊN NĂM 2020

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỀN

LUẬN VÀN THẠC sỉ KINH TẾ

Người hướng dân khoa Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020 học:

PGS.TS. NGUYỄN THANH HÀ

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan răng dây là cóng trình nghiên cứu khoa học cùa tôi, có sự hỗ trợ từ PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà hướng dần và nhừng người tôi đà cảm ơn. Các nội dung nghiên cửu và kêt quà thê hiện trong Luận văn này là trung thực và chưa từng đưực công bò trong bât cừ công trình nào.

Hà Nội, ngàyảịthảngÃonátn 20 ỉ 1

Tác giá

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020 Trần Minh Châu

LỜI CÁM ƠN

Đề hoàn thành bàn luận văn này, em xin chán thành cám ơn sự hướng dần tận tình cúa PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà trong suốt quá trình viết và hoàn thành luận văn.

Em xin bày tò lòng biết ơn tới các thấy cô giáo trong Hội đòng khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Khoa Kế hoạch – Phát triên, Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học kinh tế quốc dán đã tạo Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020 diêu kiện và giúp đở em hoàn thành luận văn này.

Hà Hội, ngày$j thảngAõnăm 20 ỉ ỉ

Tác giá

Trần Minh Châu

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

DANH MỤC BÁNG, BIÉƯ DÒ

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: SỤ CÀN THIẾT xúc TIẾN DÀU Tư PHÁT TRIÉN NGÀNH

Dư LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH

LI. Tông quan về Du lịch Bình Định

 • 1.1.2. VỊ trí địa lý và tiêm năng phát triên kinh tê – xã hội cùa tỉnh Bình Dịnh 9

 • 1.1.3. Vai trò cùa Ngành Du lịch trong phát triẻn kinh te – xà hội của Bình

Định

 • 1.2. Sự cần thiết tiến hành hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển Ngành Du

lịch Bình Định

 • 1.2.2. Quá trình hình thành và phát triển công tác xúc Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020 tiến dầu tư tình Bình

Định

 • 1.2.3. Sự cần thiết tiến hành hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển Ngành Du

lịch Bình Định

 • 1.3. Kinh nghiệm tiến hành công tác xúc tiến đầu tư phát triến ngành Du lịch

cùa thành phố Đà Năng

 • 1.3.1. Xây dựng Chương trình phát triển du lịch thành phố Đà Nang giai đoạn

2007-2010

 • 1.3.3. Công tác tuyên truyền, quảng bá du Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển

ngành du lịch bình định đến năm 2020 lịch

 • 1.3.4. Tăng cường công tác quy hoạch, đau tư phát triền sàn phẩm du lịch….36

 • 1.3.5. Theo dỏi và đánh giá tiến dộ thực hiện dự án………………………………..37

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020
Luận văn xúc tiến đầu tư phát triển ngành du lịch bình định đến năm 2020
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart