mô phỏng máy phay lăn răng

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

mô phỏng máy phay lăn răng

mô phỏng máy phay lăn răng

fff

mô phỏng máy phay lăn răng

fff

mô phỏng máy phay lăn răng

fff

mô phỏng máy phay lăn răng

fff

mô phỏng máy phay lăn răng

fff

mô phỏng máy phay lăn răng

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA CÔnG nghẹ BỌ môn Kĩ THUẬT Cơ KHÍ


LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC nGàNH co khí ché ’ TẠO MÁY

mô phỏng

MÁY PHAY LĂN RĂNG

CÁN BỌ HƯỚNG DÁN Ths. Võ thành Bắc


SINH VIÊN THỰC HIÊN

Đặng Hoàng Việt (MSSV: 1110446)

Ngành: Cơ khí che tạo máy – Khóa 37

Cần Thơ, 05/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC’ CẢN THƯ CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM KHOA

<<<123>>>

CÔNG NGHỆ

BỘ MÔN KỲ THUẬT có KHÍ

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

— ooo—————

(’an Thơ. ngày 15 tháng J ỉ nám 2014

PHIÊU DÈ NGHỊ DẺ TÀI LUẠN VĂN TÓT NGHIẸP mô phỏng máy phay lăn răng 11K 2 – NĂM HỌC 2014 – 2015

  • 1. Họ và tên sinh viên: Đặng Hoàng Việt. MSSV: 1110446

Ngành: Cơ Khi chế l ạo Máy                       Khóa: 37

  • 2.  Tên dề tài: Mô phong máy phay lãn răng

  • 3.  Thời gian thực hiện: Học kỹ 2, nãm học 2014 – 2015.

  • 4.  Cán bộ hướng dần: Võ Thành Bắc.

  • 5.  Địa điếm thực hiện: Khoa Còng Nghệ. Trường Đại học cần Thơ.

  • 6.  Muc tiêu cua để tài: mô phỏng máy phay lăn răng

  • – Mục tiêu tòng quát: Mô phỏng máy phay lăn răng

  • –  Mục tiêu cụ thế;

Nghiên cứu lý thuyết về phương pháp tạo hình, đặc diêm hình học của bánh răng tru ràng thăng và răng xoắn.

l im hiêu cẩu tạo. nguyên lý hoạt động của máy phay lản ràng, dao phay làn răng.

Mò phong máy phay lăn ràng có thế phay dược bánh rãng có M“25. có du các bộ phận điều chinh, hộp lồc độ chạy mô phỏng máy phay lăn răng dao, trục chinh… báng phần mem Inventor.

  • 7.  Giới hạn cua dề tài: Chi tinh toán còng suất cùa dộng cơ diện làm cơ sơ thiết kế các bộ truyền động. Không đi sâu lính toán ihiềl kê các chi tiêl trục, ô lãn …

s. (’ác yêu câu hổ trợ cho việc thực hiện đề lài: xin sữ dụng phòng máy linh cùa khoa với các máy có cài Inventor.

9. Kinh phí dự Irù cho việc thực hiện đe lài mô phỏng máy phay lăn răng :

Bộ món


Cán bộ hiróng dẫn           Sinh viên

Võ Thành Bắc


Đặng Hoàng Việt


NHẠN XÉT CỦA CÁN BỌ HƯỚNG DẰN

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỌ PHẤN BIỆN

NHẠN XÉT CỦA HỌI DÒXG BAO VẸ

LÒI CẢM TẠ

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ em trong thời gian học tập tai trường Đại học cằn Thơ đê em có đu kiên thức, kì năng, đó lã hành trang cho em bước mô phỏng máy phay lăn răng vào đời.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Vô Thành Bắc. người thầy đà giáng dạy. chi bào tận tâm đê em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này.

Con xin chân thành câm ơn cha. mẹ đà nuôi dường, chăm sóc, giúp đờ, ủng hộ và dành tinh yêu thương vô bờ bến đối VỚI con. tạo cho con có điều kiện tốt nhất để học tập tại trường Đại học cần Thơ.

Tôi xin chân thành cảm ơn mô phỏng máy phay lăn răng các bạn trong khoa, lớp đà đóng góp V kiên trong quá trinh tòi thực hiện luận văn này.

Tp. Cần Thơ

Sinh viên thực hiện

Đặng Hoàng Việt

CBHD: Võ Thành Bắc

– V –

SVTH: Đủng Hớàng Việt

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “mô phỏng máy phay lăn răng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Sold by
@ xcnguyen220
mô phỏng máy phay lăn răng
mô phỏng máy phay lăn răng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart