một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm

một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm

fff

một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm

fff

một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm

fff

một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm

fff

một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm

fff

một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm

fff


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THO KHOA Sư PHẠM BỌ MÒN Sư PHẠM TOÁN


LUẬN VÀN TOT NGHIẸP


NGÀNH Sư PHẠM TIẺU HỌC


Đề tài:

MỘT SÓ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5

PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM

KHI GIẢI TOÁN VÉ TỈ SÓ PHẦN TRĂM

Giang viên hường dem:


Ths. Dương Hữu Tòng
MSSV: 1110301


Lóp: s


Cần Thơ,.04/2015Sinh viên ỉhưc hiên:

vỏ Thị Diễm Hương

LỜI CẢM ƠN

Đê hoàn thành luận văn tốt nghiệp này chúng tôi đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ từ quý Thầy (Cô), bạn bè. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài. ngoài một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm sư nồ lưc. phấn đấu của bân thân, chúng tòi còn được sự giúp đờ. hướng dản tận tình của Thầy Dương Hữu Tòng. Qua đây. chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sấc đến Thầy. Chúng tôi cũng xin được gửi những lời biết ơn vô vàng đến người thân, bạn bê đà giúp đờ chủng tôi trong thời gian qua.

Nhân đây chúng tòi cùng xin gưi lời câm ơn:

 • –  Ban Giám Hiệu trường Đại học cằn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm Thơ. Ban Chủ nhiệm Khoa Sư Phạm. Ban Chù nhiệm bộ môn Toán đà tạo điều kiện cho chủng tòi thực hiện đề tài này.

 • –  Ban Giám Hiệu trưởng Tiêu học Ngô Quyền cùng quý Thầy (Cô) đà giúp đờ cho chúng tòi hoàn thành đề tài luận vãn.

Trong suốt thời gian làm đề tài tuy có cố gắng nhưng không tránh khỏi những sai sót Vì vậy. chúng tôi kính mong được sự thông cam và đóng góp chân thành cùa quý Thầy ( một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm Cô) và các bạn.

Cuối lời xin chúc sức khóe, thành còng và hạnh phúc đến quý Thầy (Cô). các b.ạn sinh viên và tât ca mọi người đà giúp đờ chúng tôi trong thời gian qua

Xin chân thánh câm ơn!

Cần Thơ. tháng 4 năm 2015

Người thực hiện

í ‘ờ Thị Diềm Hương

MỤC LỤC

( HUONG 1. co SÒ LÝ LUẬN

 • 1.1.  một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần

trăm Dạc diem lâm lí cơ bân của học sinh lieu học

CHƯƠNG 2. MỘT SÓ SAI LÀM CÙA HỌC SINH LÓP 5 KHI GIẢI TOÁN VÈ TỈ SÓ PHÀN TRÀM VÀ CÁC BIỆN PHÁP SỨA CHƯA SAI một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm LÀM

 • 2.1.2………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung dạy toán li số phần trăm ở lóp 5

 • 2.1.5.  (‘huân kicn thức kì nàng cụ the ớ lừng bài một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm học ihuộc dạng loán Ti sồ phân trăm .. 20

2.2.11. Lần lộn giừa đại lượng đem ra so sánh một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm và đại lượng chọn Làm đơn

vi so sánh

 • 2.2.1.3.  HS thường hay quèn nhân nhâm thương với 100. mà chi tim thương của

hai số roi viết thêm ki hiệu % vào bên phải thương

 • 2.2.1.4.  Sai lam khi viết ti sổ phan trâm của một số thập phân thành phân sổ thập

ph.ân

 • 2.2.2. Một số sai lầm thường gặp ớ dạng một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm 2 "Tìm giá trị một số phần trăm cua một số”

và dạng 3 “Tìm một so khi biết giá trị một so phần trăm của số đó”

còn lần lộn giừa nhân VỚI 100 và chia cho 100 ờ hai dạng này

 • 2.2.2.3 …………………………………………………………………………………………….

Nhầm lần khi xác định ti số phẩn trăm số đã biết với số chưa biết

 • 2.2.2.4. Sai lầm khi một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm giài bài toán dạng tăng thêm bao nhiêu phần trâm qua các

năm

 • 2.2.2.5. Ngộ nhận khi xác định mối quan hệ giừa tiền bán. tiền vốn và tiền lài.37

lam khi trinh bây phép tính tìm ti số phan trăm cùa hai số

ghi ti số phần trăm tùy tiện, phép tính sai về nghĩa toán học

CHƯƠNG 3. một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm MỘT SÓ GIÁO ÁN ĐÉ NGHỊ

<<<123>>>

Giáo án 1:

TI SÓ PHÀN TRÁM………………………………………………………………

……………..47

Giáo án 2:

GIẢI  TOÁN VÈ TĨ sỏ PHẢN TRẢM………………………………

…………….. 52

Giáo án 3:

GIẢI  TOÁN VÈ TĨ sỏ PHẢN TRẢM (tiếp theo)…………….

…………….. 56

Giáo án 4:

GIÃI  TOÁN VÈ TÍ SÓ PHÀN TRẢM (tiếp theo)………………

……………..61

Giáo án 5:

LUYỆN TẬP…………………………………………………………………………

……………..66

in

CHƯƠNG một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán


về tỉ số phần trăm 4. KHẢO SÁT sư PHẠM

c. KÉT LUẬN

I). TẤI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TẮT

<<<123>>>

STT

KÍ HIỆU VIÊT TẢT

DIÊN GIAI một số biện nhái niiín hu- sinh lới 5

1

BT

Bảl tập

2

GV

Giáo viên

3

HS

Học slnh

4

SGK

Sách giáo khoa

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án thiết kế hệ thống lò nung kim loại
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Dạy học môn toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học trong phòng trừ bọ ánh kim hại hồi ( oides sp )
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
23.000
Sold by
@ xcnguyen220
một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm
một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phát hiện và tránh sai lầm khi giải toán về tỉ số phần trăm
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart