một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

fff

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA Sư PHẠM BỌ MÔN Sir PHẠM TOÁN


LUẬN VÃN TÓT NGHIỆP

ỉ)ế tài:

MỘT SÓ BIỆN PHÁP NÂNG CAO

CHÁT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VÀN

CHO HỌC SINH LỚP 4

Giáng viên hướng dẫn:

Ths. Dương Hữu Tòng


Sinh viên thực hiện:

Kích Liến

Ngành: Giáo dục Tiêu học một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 Khóa: 37

MSSV: 1110308

Cần Thơ, tháng 04 năm 2015

LƠI CAM ƠN

Trong SUÔI thin gian học lập. rèn luyện tại Trường Đại học cân thơ, dưới sự hướng dẩn và dạy bao cùa quý thay cồ cùng sự giúp đờ cua các bạn. cni đà lích lũy và trau dôi được rât nhiêu kiên thức, nhiều kinh nghiệm quý báu. Dây sè là hành trang vừng chac đó em bước vào đời và trờ thành một giáo viên lốt.

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 Đê hoãn thành luận vãn này, em xin gửi lời câm ơn chân thành dền quý thầy cô bộ môn Toán, khoa Sư phạm và tắt cá quý thầy cô Trường Đại học cần Thơ dã nhiệt tinh hướng dần và cung cấp nhùng kiến thức vô cũng bò ích cho em trong thời gian qua.

Dặc biệt, em xin bày lo lòng biêt on sâu sac đèn thây Dương Hừu ròng, người đà tận lình diu dắt em trong suốt thời gian nghiên cứu, thực hiện đê một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 tài.

Xữi cám ơn Ban Giám hiệu củng quỷ thầy cò trường Tiều học Ngô Quyền. Đặc biệt lâ tập thế lóp 4.5 và cô Trần Ngọc Thu dà tận tình hướng dẫn. giúp đờ và tạo điều kiện cho em tiến hành thực nghiệm trong thời gian thực tập.

Xin cảm ơn gia đinh và những người bạn đã động viên, giúp đờ em hoàn thành đề tài này.

Xin kính chúc quỷ thầy cỏ. gia đinh củng những người b< một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 ạn lời chúc sức klìõe và thành dạt. chúc các em học sinh chăm ngoan, học giói.

Em xin chân thành câm <m ‘

Cần Thơ. ngày…….tháng…….năm 2015

Người viết

Kích Liến

MỤC LỤC

MỚ DẤU

 • 6. Phạm vi nghiên cứu một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 3

NỘI DUNG

Chương 1. Cơ sờ lý luận

1.1.2.1…………………………………………………………………………………

Phân loại bài toán đơn

1.1.3.2…………………………………………………………………………………

(‘ách trinh bày bài giai

 • 1.2.6 ………………………………………………………………………………………

Tóm tất bằng sơ đồ khối

1.2.7. Tóm tắt bằng sơ đồ Ven

 • 1.3.  một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

Một số phương pháp giãi toán có lời vân

 • 1.5.1.  V một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh

lớp 4 trí. vai trò cùa toán có lời văn trong chương trinh toán lớp 4

Chương 2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giài toán có lời văn cho học sinh lóp 4

 • 2.1.  Đối với học sinli trung một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời

văn cho học sinh lớp 4 binh – yếu

 • 2.1.1.  Nguyên nhân măc sai lâm và biện pháp khấc phục khi hex: sinh học

toán có lời vân

2.1.1.1…………………………………………………………………………………

Nguycn nhân

 • 2.2.1.  Một số biện pháp bồi dường học sinh khá – giòi về việc giãi toán có

len văn

 • 2.2.2.  Một số bâi tập nâng cao dối với tửng dạng toán cho học sinh khá –

giỏi ….

một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

 • 2.2.2.1. Dạng toán “Tìm so trung binh cộng’’ lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 các phưưng pháp đè giái toán có

  • 2.2.2.2.  Dạng toán “Tìm hai sổ khi biết tổng và  hiệu của hai số dó ”…. 33

  • 2.2.2.3.  Dạngtoán "Tìm hai số khi biết tổng và  ti số của hai số đó”…..37

  2.2.2.4  Dạngtoán "Tìm hai số khi biết hiệu và  ti số của hai số đó”…..40

  2.2.3. Rèn học sinh biết vận dụng linh hoạt một số biện pháp nâng cao chất


lời văn bang nhiều cách khác nhau

 • 2.6. Kct luận chương 257 một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4

Chương 3. Thực nghiệm sư phạm

 • 3.2.3.  Tổ chức kiếm tra một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4 66

KÉT LUẬN

TÀI LIẸƯ THAM KHẢO

PHỊ LỤC

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ politeness markers in the conversations in the film “ the blind side” by john lee hancock
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án tcp ip trong mạng atm – classical ip over atm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Zig ziglar hen ban tren dinh th chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý nhà sách
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản trị quan hệ khách hàng tại ngân hàng TMCP nam á  chi nhánh nha trang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Sold by
@ xcnguyen220
một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4
một số biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 4
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart