Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro

50.000

Category:

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro

fff

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro

fff

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro

fff

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro

fff

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro

fff

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TXưỜNG ĐẠÍ HỌC KINH TỂ QUÓC DÂN

TSỊNH KHẮC HÙNG

sỗĩ SẾ BIỆN PHỐP Plìííĩ ĨPIÊR XÍ»ỆP DỉíMpỆnảỉôĩô mfii Só ® viiĩS0TO«0»

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH ĐOÃNH

HẢ HỘI – 2003

BỘ GIÁO BỤC VÀ DÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro KINH TÊ* Quốc DÃN

– 0O0-

TRỊNH KHẮC HÙNG

MỘT SÔ BIỆN PHẤP NHẰM PHÁT TRIỀN xí NGHIỆP DỊCH vụ VẬN TẢI 0 TÔ THUỘC XNLD "VIẼTSÕVPETRO"

LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH TổNG HỌP

Giáo viên hướng dẫn:

TSKH. Trần Nguyễn Tuyên

HẢXộỉ – 3003

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro Các số liệu, kết quâ nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực.

Người thực hiện

TRỊNH KHẮC HÙNG

LỜI CAM ƠN

Trong qua trình lâm luận vãn tôi đà được sự giúp đỡ tận tình của

 • • TSKH. Trần Nguyễn Tuyên – Ban kinh tế Trung ương Dảng

 • • Các thầy cô của tổ mân quản trị kinh doanh tống hợp, các thầy cô của trường dại học Kinh tế quốc dân.

 • • Lãnh đạo Xí nghiệp vận tải ô tô, lãnh dạo Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro XNLD “Vìetsovpetro” cùng bạn hè và dồng nghiệp hiện đang công tác tại XNLD “ Vietsovpetro ”

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp dỡ tận tình và quý báu mà mọi người đã dành cho tôi trong quá trình hoàn thành luận vãn này.

Tôi dã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận vãn. Tuy nhiên, vì đề tài dề cập tới vấn đề phức tạp trong lúc kiến thức và kinh nghiệm bản thân còn hạn chê nên không tránh khỏi những thiếu Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đỏng góp của các thầy cô, lãnh dạo cơ quan, bạn bè, dồng nghiệp và những người quan tâm dê có thế hoàn thiện luận văn với chất lượng cao hơn.

TRỊNH KHẮC HÙNG

BẢNG KÝ HIỆU, CHỬ VIẾT TẮT

STT Chừ viết tắt                 Chữ viết đầy đủ

<<<123>>>

1  BDSC

Bảo dưỡng sửa chữa phương tiện

2 CBCNV

Cán bộ công nhân viên

3

Một XN

"ố

Xí nghiệp

4 XNLD

Xí nghiệp liên doanh dầu khí “Vietsovpelro

5 XNVT

Xí nghiệp vận tải ô tô thuộc Victsovpclro

MỤC LỤC

Trưnỉỉ số

Phán mở đầu

Chương 1. Vận tái ò tô chuyên dùng trong các doanh nghiộp lớn

 • 1.1.1.1 Vận tải Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô

tô thuộc xnld vietsovpetro ngành sản xuất vật chất

 • 1.1.2   Đặc điểm cùa hoạt động sàn xuất kinh doanh trong

doanh nghiệp vận lải

 • 1.1.2.1

Đặc điểm của doanh nghiệp vận tải ô tô

 • 1.1.2.2

Sân xuất kinh doanh trong doanh nghiệp vận tài õ tô

 • 1.1.2.3 Phàn biột vận tài ô lô còng cộng và vận Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro tải ô tò nội bộ

trong các cơ sờ sản xuất kinh doanh

 • 1.1.3.1

VỊ trí của ngành vân tải trong nền kinh tố quốc dân

 • 1.1.3.2

Ưu nhược điểm cùa vận tải ô tô

 • 1.2   Những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của một doanh

nghiệp vận tải ô tô

1.2.1 Quan niệm sự phát triển của doanh nghiệp vận lài

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro
Một số biện pháp nhằm phát triển xí nghiệp dịch vụ vận tải ô tô thuộc xnld vietsovpetro
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart