một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

fff

một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

fff

một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

fff

một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

fff

một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

fff

một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THO KHOA sưPHẠM BỌ MÔN TOÁN


Ị)ề tài:

MỌT SÔ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI

TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 2

Giảng viên hướng dẫn:

ThS Dương Hữu Tòng


Sinh viên thực hiện:

Lâm Thị Mĩ Kim

Ngành: Sir phạm Tiêu học

Khóa: 37

MSSV: 1110305


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THO KHOA sưPHẠM BỌ MÔN TOÁN


một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lóp 2

ỉ)ề tài:

MỘT SÓ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NÀNG GIẢI

TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 2

Giảng viên hướng dẫn:

ThS Dương Hữu Tòng


Sinh viên thực hiện:

Lâm Thị Mĩ Kim

Ngành: Sư phạm Tiêu học

Khóa: 37

MSSV: 1110305

LỜI CÁM ƠN

Trong quá trinh học tập. rên luyện tại Trường Đại học cằn Thơ. dưới sự hướng dần vã giáng dạy cúa các Thầy Cò cũng VỚI sự giúp dờ cùa các bạn. em dà học hỏi và tích lũy dược nhiều vốn kiến thức quý báu. một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 vốn kiến thức nãy dà giúp em rất nhiều trong quá trinh nghiên cứu dê hoàn thành Luận vãn. Và chác chắn rang, dó cùng sè là một hành trang vũng chắc dế em có thế trở thành một người giáo viên tốt.

Hoàn thành Luận vàn nãy, em xin gưi lời cam im đèn các Thây cô Irường Đại học Cần Thơ. dà truyền thụ cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu.

Đặc biệt, em xin gửi lời câm ơn sâu sẩc một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 đến Thầy Dương Ilữu Tòng, người đà tận tình hướng dẫn và giúp đò đê em có thể hoàn thành Luận vãn này.

Cuối cùng, em xin câm ơn các Thầy cô trường riếu học Ngô Quyền đã luôn tạo điểu kiện giúp em tiến hành Thực nghiệm để hoàn tất quá trinh nghiên cứu.

Em xin chân thành cảm ơn.

Kinh chúc quý Thầy Cô và các bạn thật nhiều sức khóe và thành còng trong công việc !

Cần Thơ. tháng 4 năm một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 2015 Người viết

Lâm I hi Mì Kim

MỤC LỤC

MỞ ĐÀU

 • 1. Lý do chọn để tài

 • 2.  Mục đích nghiên cứu

 • 3.  Phạm vi vã đối tượng cùa nghiên cứu

 • 4.  Phương pháp nghiên cứu

 • 5.  Nhùng diêm mới trong kết quã nghiên cửu

 • 6.  Tính sáng tạo về khoa hoc và thực tiền cũa vấn đề

 • 7.  Cấu trúc luận văn

 • 8.  Một số từ ngừ được viết tắt trong Luận văn

NỘI DƯNG

CHƯƠNG I: Cơ SỜ LÍ LUẬN CỦA VÁN ĐẺ RÈN KỈ một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 NĂNG GIÃI

TOÁN CÓ LỜI VÃN CHO HỌC SINH LỚP 2

 • 1. Một số độc điểm tâm lí học sinh Tiêu học

  • 1.1.      Những thay đổi của trè khi băt đầu đi học

  • 1.2.     Đặc diêm nhận thức cùa học sinh Tiêu học

  • 1.3.     Đặc diêm nhân cách cùa học sinh T iêu học

   • 1.3.1  T ính cách cũa hợc sinh Tlêu học

   • 1.3.2 Nhu cầu nhận thức của học sinh Tiêu học

   • 1.3.3  Đặc diêm đời sổng tinh cám

 • 2.  Khái quát chương trình toán Tiêu học

 • 2.1 Sự giông nhau và khác nhau giừa một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 2 giai đoạn dạy học toán ở Tiêu học

 • 2.1.1 Sự giông nhau giừa 2 giai đoạn các lóp 1.2.3 và giai đoạn các lóp

4.5 cúa dạy Toán ờ Tiêu học

 • 2.1.2. Sự khác nhau giừa hai giai đoạn các lớp 1.2.3 và giai đoạn các lớp 4.5 cúa dạy học toán ờ tiêu học.

  • 2.2. Trinh độ chuân của học sinh ve giãi toán có lời vãn ờ các lớp bậc tiêu học.

 • 3.  Một số phương pháp một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 dạy học được sư dụng.

  • 3.1.  Phương pháp giảng giai

  • 3.2.  Phương pháp đàm thoại

  • 3.3.  Phương pháp trực quan

  • 3.4.  Phương pháp thực hãnh luyện tập

 • 4.  Dạy học giai toán có lời văn ớ Tiêu học

 • 4.1  Ý nghĩa cùa việc dạy học giãi toán có lời vãn ờ Tiêu hợc

 • 4.2  Cấu trúc cùa một bài toán có lời văn

 • 4.2.1  Các thành phẩn của một bãi toán có lời văn

 • 4.2.2  Cẩu trúc của bài toán

4. 3 Các bước cơ bân đè giãi một bài toán có một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 lời vãn

 • 4.3.1  Bước 1: Đọc kì đề bài

 • 4.3.2  Bước 2: Tóm tắt đề toán

 • 4.3.3  Bước 3: Phân tích bài toán đê Lập kế hoạch giãi

 • 4.3.4  Bước 4: Thực hiên phép tính theo trinh tự đà thiết lập và viết bài giãi.

 • 4.3.5  Bước 5: Kiêm tra bãi giãi và đảnh giá kết quà

4.4 Các dạng toán có lời văn ờ tiêu học

 • 4.4. ì. ỉ Phân loại

  • 4.4.  ỉ.2 một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp

2 Cách dạy hục giới toán đơn

 • 4.4.2  Dạng bài toán hợp

 • 4.4.2. ỉ Phán ỉ oại

 • 4.4.2.2 Cách dạy học giải toán hợp

 • 4.4.3  Dạng toàn diên hình

  • 4.4.3.1  Phán ì oại

  • 4.4.3.2  Cách dạy học giói toán diên hình

 • 4.5  Một số phương pháp giãi toán

 • 4.5.1  Phương pháp sơ dồ dơạn thăng

 • 4.5.2  Phương pháp rút về dơn vị – Phương pháp ti số

 • 4.5.3  Phương pháp chia ti lệ

 • 4.5.4  Phương pháp giá thuyết tạm

 • 4.5.5  Phương pháp tinh ngược từ cuối

 • 4.5.6  Phương pháp thay thề

 • 4.6  Phương pháp suy luận một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2 thường dùng trong giãi toán có lời văn ờ tiều học

 • 4.6.1  Phương pháp phân tích (Phân tích đi lên)

 • 4.6.2  Phương pháp tông hợp (Phân tích đi xuống)

 • 4.7  Phương pháp tóm tăt một bài toán

 • 4.7.1  Phương pháp tóm tat dùng sơ đồ đoạn thăng

 • 4.7.2  Phương pháp dũng sơ đồ khối

 • 4.7.3  Phương pháp tóm tảl dùng ngồn ngừ ngàn gọn

 • 4.7.4  Phương pháp tóm lâl dùng hình tượng trưng

 • 4.7.5  Phương pháp tóm làl dùng còng thức hãng lời

 • 4.7.6  Phương pháp tóm tắt bằng lưu dồ một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2

 • 4.7.7  Ví dụ

 • 4.8  Quỵ dịnh cách trình bây bài giãi toán ở tiêu học

 • 4.8.1  Cách ghi các phép tính giãi

 • 4.8.2  Cách ghi câu lời giãi

 • 4.8.3 Cách ghi trinh bây bài giai

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Biện pháp bảo vệ môi trường tài liệu tuyên truyền
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Siêu mặt bậc hai trong không gian xạ ảnh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo thực tập tổng hợp khái quát chung về bưu điện huyện gia bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Charlie bone 5 charlie bone v jenny nimmo
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thế giới nghệ thuật thơ lệ thu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2
một số biện pháp rèn kĩ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart