Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

48.000

Category:

Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

fff

Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

fff

Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

fff

Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

fff

Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

fff


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRưỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUÓC DẲN

NGUYỀN HÒNG GIANG

MỘT sế D|NH HƯỚNG (HIỂN Lược KINH D0QNH (ủa XỈ NGHIỆP XÂY ÚP/ÔNG ĨPÌNH BIEN -LIÊN D09NH Dằn KHI VIETSOVPETRO cmi ĐữạN 2003 – 2010

LUẬN vAn thạc Sĩ quản trị kinh doanh

HẤ NỘI – 2005

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đáy là công trình nghiên cứu của riêng tòi. Các sô’ liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực.

NGUYỄN HỒNG GIANG

AẼte Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biến liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010 &A/HƠQ1

Trước hết tôi xin được cám ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh té Quốc dàn, khoa Sau đại học của trường đã tạo điêu kiện cho tồi và các học viên cao học khác có cơ hỏi học tập.

Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cỏ đã tham gia giáng dạy khoá học, đăc biệt là thầy Nguyên Mạnh Quân, người đà trực tiếp hướng dần tôi hoàn thành bán luận vãn này. Xin cám Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010 ơn các thầy cỏ phán biện đà đọc và cho ý kiến về bàn luận vãn.

Tôi cùng xin bày tỏ lòng biết ơn đến các anh chị cm thuộc các phòng ban ờ Xí nghiệp Xây lap cóng trình biển -Vietsovpetro, nơi tòi đang công tác dã cho tòi chất liệu và một số nhân xét thiết thực trong quá trình thực hiện luận vãn.

Xin cám ơn các bạn cùng lớp đà giúp đỡ tỏi trong quá trình học tập cũng như góp ý cho việc hoàn Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010 thành bân luân vân này.

Nguyễn Hóng Giang

MỤC LỤC

Danh mục bang bicư…………………………………………………………………………………

Danh mục hình vè, đó thị…………………………………………………………………………..

Danh mục các chừ viết tắt………………………………………………………………………….

Mờ đâu

 • 1.4.1 Phán tích doanh nghiệp Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

12

 • 2  Chương II : Phàn tích chiên lược vé mói trường hoạt đong cùa Xí nghiệp

Xảy lãp Cõng trình biến

 • 2.1.1 Lịch sư hình thành Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010 38

 • 2.1.3 ………………………………………………………………………………………..

Chức năng và Nhiệm vụ cua Xí nghiệp Xây làp

 • 2.1.4 ………………..’…………..?….■’……………………………………………………

Cóng tác dịch vụ – một hướng đi đáy triển vọng

 • 2.2.2 Marketing Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010 54

 • 2.4.1 Mõi trường kinh Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp

xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010 té quốc tế

 • 2.4.3.3    Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010 Người mua 76

 • 3.1 Các nét chính trong chiến lược kinh doanh của Vietsovpetro83 Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010

 • 3.5.1  Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công

trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010 Sàn xuất…………….

 • 3.5.1.2   Với nhóm sàn phẩm mới (skid còng nghệ, bình áp lực, dầm,

ống, bọc bê tông ống )

 • 3.5.5 Nghiên cứu và phát triển

  3.5.6 Các hộ thống thông Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010


tin

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010
Một số định hướng chiến lược kinh doanh của xí nghiệp xây lắp công trình biển liên doanh dầu khí vietsovpetro giai đoạn 2003 2010
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart