Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

55.000

Category:

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro

fff« 1

•s •


J 767

I iv TAa

I DHKTQD


id

JJ •Ị •

I 1

1.1 I i

< )


o

A

Q


’ *

Một số giải pháp nâiig cao

Rĩ-I                                                                                                        ,I I

•552? g đầu tư ở xí nghiii ệp liên doan Z<-4


hiệu q CJ| . .hoạt

I I rvi •y


S c e t :3 o vpẽ tro *?»c <SỂF .

B ‘«5> ™

ẽẻâ


i. *


I

I e Một số


H


>-


m es

*jf.J>5» J -o

GiS» <La> »■■’“•»

• ra ’

■          Ỉ

I^^^H |<‘1 j      1

. ‘..       y,

< * < 2<ỵ>

Í.


g.iảỊ | p hâhl c


£   ặ

Q  p

ỉ>>


quả hOạt động đầu tư ở xí nghiệ pliêh doan h


viets


ovpet ro


LỜI CẢM ƠN

 • •  Tôi xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Thu, người đã tận tình hướng dẫn tôi trong quá trình làm Luận văn tốt nghiệp.

 • •  Xin chân thành cảm ơn GS-TS Nguyễn Văn Thường, các thầy, các cô và toàn thể cán bộ của khoa Đào tạo sau đại học, bộ môn ỌTKD cùng toàn thể các thầy, các cô trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro , đã có nhiều cồng lao dạy dỗ và giúp đờ tôi trong suốt khóa học của lớp Cao học QTKD Vũng Tàu 2001-2003.

 • •  Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo XNLD Vietsovpetro, Phòng Kinh tế Kế hoạch, tất cả bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình đã giúp dơ, động viên, đóng góp những ý kiến quí báu giúp tôi hoàn thành bản Luận văn này.

Vũng Tàu, ngày 8 tháng 10 năm 2003

Trần Thị Kim Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro Lan

MỤC LỤC

<<<123>>>

Trang số

MỞ ĐẦU

Nâng cao Hiệu quả đầu tư – Điều kiện tiên quyết để doanh

5

Chương 1

nghiệp tồn tại và phát triển

7

1.1.

Hiệu quả – Khái niệm, b«ản chát

7

1.1.1.

Khái niệm và bản chát hiệu quả

7

1.1.2.

Phân biệt một số loại hiệu quả

9

Một số

Hiệu quả đầu tư

10

1.2.1.

Khái niệm

11

1.2.2.

Tiêu chuẩn và chỉ tiêu đánh giá hiộu quâ đầu tư

13

L2.3.

Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư

17

1.2.4.

Nâng cao hiệu quả đầu tư là yêu cầu quan trọng trong hoạt

97

động Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở

X /

1.3.

Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả dầu tư ở một sô’ Xí nghiệp liên doanh dầu khí khác trên thế giới

Thực trạng họat động đầu tư tại Xí nghiệp liên doanh

99

Chương 2

Vietsovpetro

Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp liên doanh

36

2.1.

Vietsovpctro (XNLD)

36

2.1.1.

Lịch sử hình thành

36

2.1.2.

Quá trình phát triển

37

2.1.3.

Cơ câu tổ chức của XNLD

Những đặc điếm kinh tế-kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu

42

2.2.

quả đẩu tư

45

2.2.1.

Đặc điểm hoạt động của ngành dầu khí

45

2.2.2.

Điều kiện Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu

49

2.2.3.

Đặc điểm về kỹ thuật công nghệ sản xuất

52

2.2.4.

Đặc điểm về cơ chế hoạt dộng liên doanh

Đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư và hiệu quả của hoạt

56

2.3.

động này ở XNLD Vietsovpetro

59

2.3.1.

Khái quát hoạt động đầu tư của XNLD Vietsovpetro . Một số

59

2.3.2.

Đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư ở XNLD Victsovpctro

60

2.3.2.1.

Đầu tư thăm dò, nghiên cứu

60

<<<123>>>

23.2.2.

23.23.

Đầu tư xây dựng và phát triển mỏ                             62

Đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị                             64

23.2.4.

Các lĩnh vực Một sô giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động      65

2.33.

Đánh giá các giải pháp XNLD Vietsovpetro đă áp dụng          66

nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư

2.3.4.

Những thành tích, hạn chế về hoạt động đầu tư và hiệu quả đầu tư                                                           72

23.4.1.

Những thành tích chủ yếu trong hoạt động đầu tư của            79

XNLD Vietsovpetro

23-4-2 Những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu trong hoạt động        I’K

Một sô  giảiđầu tư của XNLD Victsovpetro

<<<123>>>

Chương3

 • 3.1.

 • 3.1.1.

 • 3.1.2.

 • 3.2.

3.2.1.

Các giải pháp nhăm nâng cao hiệu quả đầu tư                  77

Định hương hoạt động của XNLD đến năm 2010              77

Định hướng phát triển của XNLD                           77

Các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2003 – 2010 Một sô giải pháp     78

Các giải pháp                                                81

Tăng cường đầu tư trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò             81

3.2.2.

Tiếp tục đầu tư vào viộc áp dụng các giải pháp công nghệ – kỹ    81

thuật chủ yếu

3.2.3.

Đầu tư tiếp tục hoàn thiện mạng lưới phân bổ giông khai thác     85

<<<123>>>

3.2.4.

Tiếp tục đầu tư áp dụng mạnh các phương pháp khai thác thứ     85

câp

3.2.5.

Tăng cường đầu tư áp dụng biện pháp tổng hợp xử lý vùng       86

lân cận đáy giếng

3.2.6.

Tăng cưòng đầu tư thực hiện các biện pháp xử lý lắng dọng      87

paraphin trong cần ông khai thác

 • 3.2.7.

 • 3.2.8.

 • 3.2.9.

 • 3.2.10.

Một sô giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí        87

Tăng cường đầu tư cho các hoạt động dịch vụ bôn ngoài         88

Đầu tư không ngừng nâng cao châ’t lượng nguồn nhân lực       91

Đầu tư ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt dộng sản xuâ’t, ưu tiên trong lình vực quản lý vật tư

3 Một sô Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị                             97

KẾT LUẬN                                             101

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO                         10

<<<123>>>

BẢNG CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIET TAT

STT Viết tắt

Chữ đầy đủ

1   CBCNV

Cán bộ công nhân viên

2   BK

Giàn nhẹ

3   MSP

Giàn khai thác cố định

4   RP

Giàn khai thác cố định mỏ Rồng Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt

5  XNLD

Xí nghiệp liên doanh

6  ƯBN

Trạm rót dầu không bến

7  UPOG

Trạm sử lý khí sơ bộ

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư ở xí nghiệp liên doanh vietsovpetro
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart