một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học

một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học

fff

một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học

fff

một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học

fff

một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học

fff

một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẲN THO KỊỈOẰ sư PHẠM BỌ MổN sư PHạM toán

Oỉ £ữ ỉư>


T.UẠN VẰN TÓT NGTTTẸP

MỘT VÀI BIỆN PHÁP^ RÈN CHỦ

Cho học sinh tiểu học

Giáo viên hướng dần:

ThS. Trịnh Thị Hương


Sinh viển rhực hiện:

Giáp Thị Cẩm Tú

MSSV: 1110341

Lóp: Su phạm Tiếu học K37

Cần Thơ, 04/2015Lòi cảm on

Trong quá trinh thực hiện dề tài. ngoài sự nồ lực và tụ phấn đấu cua ban thân, tòi đà nhận được râl nhiều sự giúp đừ và ủng hộ nhiệt linh lừ phía thầy cô, gia đình, một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học bạn bẽ.

Nhân dịp này lôi xin gửi lời cám ơn chân thảnh đen:

  • – BGII trưởng Đại học cần Thơ.

  • – Tât cá các quý ihây cô trong Bộ môn Sư phạm l oan Khoa Sư phạm trường Đại học Cần Thơ dà truyền thụ cho tôi nhùng kiến thức và kinh nghiệm quý báu Irong SUÔI thời gian qua.

  • –  Cò Trinh Thị Hương – người tạrc tiếp hướng dần luận vãn, cùng như là người tận linh giúp đờ, khuycn khích lôi Irong suôi quá một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học Irình thực hiện đê lài.

  • – Thầy cố vấn học tập Dương Ilừu Tòng – thầy dã chỉ dạy tôi rất nhiều diều trong quá trinh học lập nói chung và quá trình thực hiện luận vãn nói riêng.

  • – Tòi cũng xin gưi lởi cam ơn dến BGII trường Tiêu học Ngô Quyền, các GVCN trường l ieu học Ngô Quyển đà lạo điểu kiện cho lôi lô chức thực nghiệm đê hồ trợ dề tài.

  • –  Cuối cùng, lôi cùng muôn gửi đen gia đình lồi, nhùng một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học bạn bè và người thân nhùng tinh cam sâu sẩc nhắt.

Mặc dù hãn thân lôi đà cố gắng rắt nhiều nhung chắc chan lôi cùng không tránh khói nliừng thiếu sót. Tòi rất mong nhận dược sự dỏng góp ý kiến cùa quý ihây cô và các bạn đê đê lài được hoàn chinh him.

Xin chân thành cảm ơn.

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2014

Người viết

Giáp Thị Cấm Tú

QUY ƯỚC VIÉT TẤT

<<<123>>>

Ki tự

Nghĩa một ,rẠi Rift" r»h"" -è"—

SGK

Sách giáo khoa

SGV

Sách giáo viền

HS

Học sinh

GV

Giáo vicn

VI)

Ví dụ

DK

Dường kẽ

l)B

Dặt bút

DB

Dừng búi

NXB

Nhà xuất ban

MỤC LỤC

MỜ DẤU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VE CIIƯ VIÉT TIẾNG VIẸT VÀ

CHƯƠNG TRÌNH TẠP MÉT Ớ TIEU IIỌC

  • 1.6  một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học Vai trò cúa dạy học Tập viết 18

CHƯƠNG 2: MỌT SỠ NGUYÊN TẤC VÀ BIẸN PHÁP RÈN CHƯ VIET

CHO HỌC SInH TIEU HỌC……………………….’.

  • 2.4 Một số phương pháp giáng dạy một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu

học giáo viên nên áp dụng                               khi giăng dạy

CHƯƠNG 3: THựC NGHIỆM SƯ PHẠM

  • 3.8 Đánh giá thực một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học nghiệm .65

KÉT LUẬN

PIIỤ LỤC

TÀI LIEU THAM KHẢO

4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing mix tại siêu thị điện máy trí hồng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập tăng cường quản lý doanh thu tại công ty cổ phần xây lắp sản xuất và thương mại ltc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tinh yeu song chau chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học
một vài biện pháp rèn chữ cho học sinh tiểu học
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart