Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.

Napoléon Bonaparte từng nói  Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.

fff

Napoléon Bonaparte từng nói  Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.

fff

Napoléon Bonaparte từng nói  Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.

fff

Napoléon Bonaparte từng nói  Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.

fff

Napoléon Bonaparte từng nói  Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.

fff

Napoléon Bonaparte từng nói  Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.

fff

  • A. LỜI NÓI ĐÁU

Trong cuộc sống có biết bao người mong muốn có sự thành công , nhưng nhiều người thật ra thi lại không biết thành công nó lã cái gi và phái làm gi đế đạt được thành còng. Mọi người đều biết muốn đạt được thành còng là điều hoàn toàn không dề dàng, nhưng đa số họ lại sợ khó. sợ khô. không có ý chí mạnh mè đê đạt đến cái đích thành công. Ý chí là cái có trước và thành công là cái cô sau nhưng có nhiều người luôn rơi vào tinh trạng “chóng chán, nhụt chí", khi họ mới bắt tay vào làm thì rất quyết tâm nhưng sau một thời gian khi có Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. nhiều khó khăn vấp ngà thi họ lại chán nan và bo cuộc. Tuy nhiên bên cạnh đỏ thi vần có những con người họ kiên tri theo đuổi mục tiêu, có V chi và nghị lực dế vượt qua khó khăn. Sở dì họ khác nhau như vậy là do tâm li cua mồi người khác nhau, và chì có người nào có quy luật tâm li ồn định thi người đó sè dẻ dàng di đến cái đích thành còng hơn. Napoléon Bonaparte từng nói: “ Tòi Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. thành công bới vỉ tôi quyết chi thành công”, câu nói này đà trơ thành kim chi nam dẫn đến thành công cho rất nhiều người, mặc dù ra đời cách đây hàng thế ki nhưng giá trị cua nó thi mài còn nguyên vẹn giá trị cho đến tận ngày hôm nay. Sau đây em xin trinh bày một số hiếu biết cùa minh trong lình vực tàm lí đế làm rõ câu nói trên.

  • B. NỘI DƯNG

Qua câu nói cua Napoléon ta có thê thấy trong đó Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. hàm chứa nhiều điều đặc biệt là những kiến thức về tâm li. Ai hiểu dược tâm li cũa mình thi người đó sè biết cách làm chủ được minh, điều khiến tâm li cua mình, biết điều tiết cám xúc. biết thè hiện tinh cam cua mình đúng lúc đúng chồ.

Napoléon là một trong những người điển hình cho sự thành công, là minh chứng sống cho câu nói trên, ông đà minh chứng dược một diều ràng khi dà quyết chi làm một việc Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. gi đó thi dù khó khăn tới đâu cũng có thê vượt qua. Để tên cũa minh dược ghi dấu trong lịch sử nhân loại Napoleon Bonaparte đà phai cố gắng rất nhiều trong cuộc đời chinh trị cùa minh. Nếu ai đà từng đọc hoặc tim hiều nhìrng câu chuyện xoay quanh cuộc đời cùa vị vua nãy sẽ phái khâm phục ông ờ một điếm đó là sự quyết tàm. ý chi vượt qua khó khăn thừ thách. Con đường đi tới thành công cũa ông không phái con Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. đường trãi hoa hổng hay tham đo mã là con đương đầy trắc trơ chóng gai. gập ghềnh, nguy hiếm. Nhưng ông vẫn arợt lên trên tất cá điều đó đế chứng minh cho cà nhân loại thấy răng khi ông thành còng bôi vi ông quyết chi thành công.

Một càu hoi được đặt ra ơ đây: “ Vậy ý chí là gì?”.

Trá lời cho câu hoi này tâm li học định nghĩa ý chi như sau . – chi ỉà mặỉ nũng động cha Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. ý ỉhức, biểu hiện ớ nâng /ực thực hiện những hành động có mục đích, đòi hôi phái có sự nồ lực khác phục khỏ khán Ỷ chi không phai lúc nào cũng tồn tại. nó xuất hiện rõ nhất trong những công việc có sự khó khản, đòi hôi sự kiên tri và nồ lực nhất định. Những khó khăn đó cũng chinh lã thước đo cùa sự kiên tri. thước đo cùa sự cố gắng, thước đo cùa sự thành công. Khó khăn càng Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. nhiều, thất bại càng lớn nhưng những bài học rút ra tữ sự thất bại này chinh là thành quá mã không ai ngờ tới được, nó có thê trở thành tiền đề để chúng ta bước tiếp, cùng có thế là những kinh nghiệm sống vô cùng hữu ích sau này hay cũng có thể trờ thành một ki niệm khó quên nhắc nhơ chúng ta về nhừng khó khăn gian khố mà ta đà trai qua trên con đường vươn tới thành công cua mình. Khó khàn và thất Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. bại chính là thước đo tốt nhất cho ý chí cũa bạn. Vi dụ như cô những bạn sinh viên trời chì hơi mưa một ti là nghi học. dam mê điện tư một cách quá mức mà quên mất việc học tập cua minh với bao bài tập hay trong công việc cũng vậy chi một chút thất bại cũng khiến nhiều người nàn lòng, thoái chí… Đó là lúc ý chi cầ n xuất hiện đế tiếp thèm cho họ nghị lực, quyết tâm, nhắc nhở họ nhớ Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. đến mục tiêu cua mình, tiếp thêm sức mạnh cho họ arợt lên khó khăn, gian khổ dế tiến về phía trước.

Có càu lưa thư vàng , gian nan thư sức”, hiếu dược diều này lã chủng ta dà có thẻ tiến gần hơn thành công một chút. Một chút gian nan. một chút khỏ khàn trong cuộc sống là đê chúng la có thê trường thành hơn. có the chứng lõ được nghị lực, ý chi vươn len cùa minh. Khó khăn Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. thi ai mà chang gặp. không gặp khó khăn này thì gặp khó khăn kia, mà khó khăn cua minh chắc gi dã bằng khó khăn cua người khác, dừng dem so sánh khó khăn cùa minh với bất ki ai khác vỉ làm the sc khiển chơ bạn trớ nen nhu nhược hơn rất nhiều, nò sè khiến bạn tự tạo cho minh nhiều li do dê biện minh cho thất bại cua mình. Do dó dà xác định làm là phái gặp khỏ khăn, gặp trắc trơ Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. vi the cằn chuẩn bị cho mình một tinh thần tốt nhất, một ý chí kicn định đề sẵn sàng đỗi mặt với nhùng khó khăn đó chứ không nên nhìn thấy khó khăn thi bõ cuộc. Cách bạn giãi quyết khó khăn cũng là cách bạn thế hiện minh là con người như the não. là thứ đê mọi người nhìn vào và đánh giá bạn: bạn có ý chi. quyết tàm. kiên tri, giàu nghị lực hay bạn người thiếu kiên tri. hên nhát, Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. ý lại… nó sê thê hiện thòng qua cách bạn giãi quyết khó khan cùa bân thâ n minh.

Vậy làm thế não dê cò dược ý chí? Muốn cỏ dược chi trước tiên bạn phai có nhận thức, vi giừa nhận thức và ý chí có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tại sao nói giìra nhận thức và ý chi lại có mối quan hệ với nhau ? Ta có the thấy moi quan hệ đó như sau :

I Một người có nhận thức Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. dũng nhưng không cô ý chi tức lã người dó biết minh phái làm gi đê thành công nhimg lại không có đú ý chí. can đâm đê vượt qua khó khàn thứ thách, nhưng người đó họ biết phái làm gì nhung họ không du ý chi, nghị lực dẻ làm. Ví dụ như dối với sinh viên họ nhận thức dược nếu không di nghe giờ học li thuyết thi sè không thê học tốt dược giờ tháo luận, và như vậy thi sè để lại cho mình Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. nhùng lỗ hồng kiến thức, nhưng với những lí do như trời mưa to, mệt mõi, do dèm qua ngũ muộn nên giờ không thê nhấc minh dậy khỏi giường để tới trường được…cuối cùng là họ quyết định nghi học đế thoa màn nhũng nhu cầu cá nhân cùa minh.

+ Còn có những người họ cô V chi nghị lực nhung nhận thúc lại không đúng, không đù. Người ta nói ngu dốt cộng nhiệt tinh thi băng phá hoại, người nhận thức Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. sai vấn để, không nhìn thấy những thử lâu dài mã chi tập trung nhùng thứ trước mắt… Vi dụ như có nhùng bạn đi học với ý nghĩ ràng do bố mẹ thích họ học trường này thi học đi học cho bố mẹ vui lõng, chẳng cằn phai học tốt chi cần nhàng nhãng đu không phai thi lại là được, có thê họ đi học rất chăm chi, thường xuyên bài tập làm đầy đu nhưng với nhận thức sai lầm trên khiến cho kết quà học Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. tập thường không cao.

Đó chính là mối quan hệ giữa nhận thức và hành động.

Quyết chi thành công còn thê hiện thông qua các phàm chất của ý chí như tinh mục đich, tinh dộc lập, tính quyết đoán, tính dộc lập . tinh kiên tri, tinh dũng cám và tính tự chù.

Tính mục đích là một phẩm chất quý ơ nhùng người thành công, họ luôn đặt ra cho minh nhùng mục đích rò ràng, mục đích ngắn hạn Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. và mục đích dài hạn từ dó họ có phương hướng phấn đấu cho minh. Chẳng hạn như có bạn đặt mục dích ngắn hạn cho minh là bốn năm ra trường cô tấm bàng cử nhàn luật loại giòi, mục đích dãi hạn là tới năm 40 tuôi trơ thành một tiến sĩ luật… Nhũng con người sống có mục đích sè biết phai làm những gì và phấn đấu như thế nào để hoàn thành được mục đích minh dà đề ra. Và khi để ra mục đích cho Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. minh thi họ sẽ có động lực đế phát huy đầy đu nhũng yếu tố và nghị lực cần thiết đế vượt qua những khó khăn mà họ sè gặp phai trên con đường vươn tới thành còng cũa minh.

Tinh độc lập tức là không lại, dựa dầm vào người khác mà chủ dộng giái quyết công việc cua minh. Tinh độc lập khác với tính bướng binh, bào thù. Bất cú’ một công việc gi cùng vậy chúng ta cũng đều cần một sự chu động Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. , sự nhiệt tinh và ham học hỏi, trước khi nhờ người khác giúp đờ thi phai xem xem minh có đu kha năng đê giãi quyết công việc đó không nếu như không thể thi lúc đó mới nhờ tới người khác, côn nếu bạn hay nhờ vã người khác thi trong bạn sè hĩnh thành tính phụ thuộc, lại và sự lười biếng. Đây là một trong nhũng nhược điểm khó khắc phục trong việc lãm bài tập nhòm cua sinh viên hiện nay. Có nhũng bạn Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. rất tích cực. hãng hái lãm việc tham gia đóng góp ý kiến cho còng việc chung của nhóm nhung cũng có những bạn thi ý lại trông chờ vào người khác, không tham gia với công việc chung cua nhóm, như không có chuyện gì xay ra , tất ca chi tròng chờ vào những bạn tích cực trong nhóm.

Tính quyết đoán đây là một trong những phẩm chất cằn có ờ người thành công thê hiện ờ việc kịp thời quyết đoán hành động đưa ra quyết Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. định kịp thời và cứng răn. Người quyết đoán là người dám nghĩ dám làm. dám hi sinh, biết chớp thời cơ, nói là làm ngay không tri hoàn, do dự, chằn chờ, là người biết nắm bắt cơ hội và tạo ra cơ hội có lợi cho bán thân.

Tính kiên trì cũng là nhân tố quan trọng cần có cùa người thành công. Phẩm chất này ứng với câu “ cô còng mài sắt có ngày nên kim”,thiếu kiên tri bạn Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. rất khó có thề hoàn thành mục tiêu cũa minh. “ Cã thèm chóng chán” là một trong nhùng đặc diêm cua nhũng người thiếu kiên tri. chính vi sự thiếu kiên tri khiến cho bạn có nhìrng hành động vội và có thê khiến bạn mắc sai lầm dáng tiếc. Thực tế đà chứng minh “vinh quang chi đến với những người kiên tri không bó cuộc”, muốn vươn tới thành công đòi hòi phai có sự nồ lực. kiên trì vỏ cùng lớn.

Tính Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. tự chủ là khã năng làm chủ, kiếm soát bân thân không đế xây ra những hành dộng, những lời nói bộc phát không phú hợp, có hại cho việc dạt mục đích đề ra. Người tự chủ là người biết kiềm chế cam xúc của minh, không thể hiện tình câm một cách bột phát mã lãm ành hường tới người khác mà họ là người biết điều chinh hành vi của minh phù hợp với mói trường hoàn canh và tâm trạng cua những người xung quanh. Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. Nhũng người như vậy dẻ được ngirời khác yêu mến và như vậy thi khi họ gặp khó khàn họ sỗ nhận được nhiều sự giúp dờ từ những người xung quanh.

Tính dũng cám lã phàm chất của nhùng con người dám làm dám chịu , không sợ nguy hiểm, đà làm là dám chịu nhùng hậu qua do minh gây ra không đùn đẩy. dồ lỗi cho người khác. Sinh viên hiện nay thường không dám chịu trách nhiệm trước nhũng việc mình làm. đi thi diêm Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. kém không nhận trách nhiệm về ban thân mã lại luôn tim mọi li do đê biện minh ngụy biện cho sự lười biếng cùa minh… Cùng chính vi thế mà thực trạng sinh viên đạt dược thành công trong quá trinh học cùng như sau khi ra trường lã ngày càng ít.

Các phẩm chất ý chi nêu trên này sinh từ những tinh huống, hoàn cành khác nhau trong đời sống và hoạt dộng của từng cá nhân. Vi vậy không phãi ai. trong tinh huống nào Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. cũng có thê hội tụ đầy đủ nhừng phẩm chất đó. Có người kiên tri nhưng lại thiếu quyết đoán, có người quyết đoán, dũng cam song khả nũng tụ chu lại không cao… dây cùng là một trong những hạn chế cùa cá nhân trên con dường thành công, chinh vi vậy dể thành công thi việc rèn luyện cho bàn thân minh nhùng phẩm chất trên là không thề thiếu. Đà không làm thi thôi nhưng một khi đà làm thì phái quyết tâm. đà làm Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này. thi cho ra làm và lãm tới cùng không giờ chừng giờ đoạn lãm qua loa cho xong mà phai tập trung, bó công sức vào đó. cần quyết đoán, tự chú. xem xét thật kĩ lư KhoThuVien.com

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích và đề xuất một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty truyền thông đa phương tiện vtc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIÊT NAM
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Điện Biên Đối Với Công Tác Xóa Đói Giảm Nghèo
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo môn học chương trình quản lý khách sạn được viết bằng ngôn ngữ visual basic theo mô hình server client
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Napoléon Bonaparte từng nói  Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.
Napoléon Bonaparte từng nói Tôi thành công bởi vì tôi quyết chí thành công .Hãy sử dụng kiến thức tâm lý học để phân tích và bình luận về câu nói này.
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart