Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm

Add your review

9.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

9.000

Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm

Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim  chuối xiêm

fff

Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim  chuối xiêm

fff

Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim  chuối xiêm

fff

Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim  chuối xiêm

fff

Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim  chuối xiêm

fff

Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim  chuối xiêm

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA NÒNG NGHIỆP TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH SẢN XUẤT BỘT DINH DƯỠNG TỪ KHOAI LANG TÍM -CHUÓI XIÊM

NGUYỀN THỊ HẠNH DÚNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

KHOA NÒNG NGHIỆP TẢI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm SẢN XUẢT BỘT DINH DƯỠNG TỪ KHOAI LANG TÍM -CHUÓI XIÊM

NGUYỄN THỊ HẠNH DÚNG

DTP104277

Th.s NGUYÊN DUY TÂN

Đẽ tái nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu qui trinh sàn xuất bột dinh dường tir khoai lanh lún chuối xiêm” do sinh viên Nguyên Hụ Hạnh Dũng cõng lác lại Khoa Nông ngliiẹp lái nguycn Illicit nỉiicn thực hiện, lác gia đà báo cáo kẽl qua ngliicn cừu và dược Hội dồng Khoa học và Đào Lạo Khoa Nông nghiệp TNTN thòng Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm qua ngây…………………….

Thư ký

(Ký (én)

Phàn biện 1 (Ký tên)


Phân biện 2

(Ký tên)

Cán bộ hưứng dần

(Ký tên)

Chù (ịch Hội đông

(Ký (ẻn)

LỜI CẢM TẠ

Đâu tiên tòi xin gửi lởi câm on chân thành đến nhà tnrờng, các thầy cỏ Bộ môn Cõng nghệ thực phẩm đ<ì tận tinh giúp đờ. hỗ trợ và tạo mọi điền kiện đê tỏi cỏ thê hoàn thành tốt đề tài nghiên Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm cứu khoa học này.

Xin gửi lời cam ơn chân thành nhất đến Giáo viên hướng dan thầy Nguyễn Duy Tàn. thay đà tận tinh hirớng dần. giúp đờ. truyền đạt và chia sè những kinh nghiệm cùng như nhùng kiến thức quý báo giúp tôi hoàn thành dề tài nghiên cứu khoa học này một cách tốt nhất. Câm ơn các thầy cô trong khu thí nghiệm đà tạo mọi diều kiện tốt nhắt, hỗ trơ het lòng trong suốt thời gian tôi thực hiện nghiên cửu Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm tại khu thi nghiệm.

TÓI cũng xin gửi lời căm ơn đen các anh chị khóa tnrớc. các bạn cùng khỏa, đã chia sè. động viên, thào luận vả đóng góp ý kiến dè tòi hoàn thành tốt nghiên cứu nảy một cách tốt nhát, theo dũng thời gian dà quy định.

Tỏi xin chân thảnh càm ơn’

An Giang, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2014

Người thục hiện

Nguyền Thi Hạnh Dùng

LỜI CAM KÉT

TÓI xin earn đoan Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm đày là cóng trinh nghiên cứu của riêng tỏi. Các sổ liệu trong công trinh nghiên cúu này có xuất xú rỏ ràng. Những kết luận mới về khoa học cùa còng trinh nghiên cứu nãy chưa được còng bổ trong bất kỳ công trinh nào khác.

An Giang, Ngày 19 Tháng 10 Năm 2014

Người thực hiện

Nguyễn Thị Hạnh Dúng

TÓM LƯỢC

Bột dinh dưỡng là săn phẩm được người tiêu dùng đánh giá lã tốt cho sức khỏe và thích hợp với mọi Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm người. Trẽn thi trưởng hiên nay có rất nhiều loại bột dinh dưỡng từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau: bột đại mạch, bòt đậu nành, bột bắp,…Tuy nhiên giá cã của các săn phàm này tương đối cao. gây ra sự e ngại khá lớn cho người tiêu dùng trong việc chọn vã mua sàn phàm, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Vi vậy việc nghiên cứu và tạo ra một sân phằrn bòt dinh giá thành ré lã một việc làm Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm cần đtrợc quan tâm và thực hiện. Nham đáp ứng nhu cầu nảy chúng tói quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu quỵ trinh sàn xuất bột dinh dường từ khoai lang tím – chuối xiêm” lãm đề tài tốt nghiệp cùa mini).

Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm: khâo sát ành hường nhiệt độ sấy đến chất lượng của bột thành phàm từ khoai lang tím và chuối xiêm: khảo sát ảnh hưởng của quá trình phối che bột khoai lang tím. bột chuối Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm xiêm và sừa bột đen giá trị căm quan và dinh dường cùa sân phàm: bước đầu kháo sát sự chấp nhận cùa người tiêu dùng đối với sân phàm.

Sau khi thực hiện và chọn nhiệt độ say toi im cho tinig loại bột. tiến hành co định lượng bột khoai lang tim vã phoi trộn bột chuối xiêm, sửa bột theo cãc ti lệ như sau: bột chuồi xiêm (10%, 20%. 30% và 40%). sừa bòt (5%. 10%, 15 Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm % vã 20%) so với khối lượng bột khoai lang tim. Phận tích và đánh giá nhận thay ràng mầu bột dinh dường: 20° 0 bột chuối xiêm. 10% sửa bột so VỚI bột khoai lang tim đtrợc chọn là mầu tối mi trong các mầu phối được, có màu sắc. mùi vị và điềm cám quan vượt trội hơn các mấu khác.

Mau tối ưu được mang mấu đi phân tích thành phần hóa học và vi sinh vật tại phòng thi nghiệm chuyên Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm sâu trường Đại học Can Thơ và khảo sát sự thay đói màu Sắc, độ ầm. độ chua và hãm lượng anthocyanin cùa sán plìầm trong thời gian bào quan hai tháng.

iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tính toán thiết kế hệ thống chưng cất tinh dầu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2001 – 2018.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương đống đa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
PHÂN TÍCH dự án đầu tư MUA sắm máy móc THIẾT bị của CÔNG TY cổ PHẦN cầu 7 THĂNG LONG
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim  chuối xiêm
Nghiên cứu chế biến bột khoai lang tim chuối xiêm
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart