nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương

nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương

fff

nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương

fff

nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương

fff

nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương

fff

nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương

fff

nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ

KHOA KHOA HỌC Tự NHIÊN

Bộ MÔN HÓA HỌC

——-03 <10———–


TIÊN THÀNH NGHỊ

NGHIÊN cứu CHÉ TẠO VIÊN PARACETAMOL VI CẤU BÂNG PHƯƠNG PĨTÁP BAY ĨTƠI NĨTŨ TƯƠNG

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: cư NHÂN HÓA Dược

CẤN THƠ -2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ

KHOA KHOA HỌC Tự nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương NHIÊN

Bộ MÔN HÓA HỌC

——-03 <10———–

TÊN THÀNH NGHỊNGHIÊN cưu CHÉ TẠO VIÊN PARACETAMOL VT CẤU BÀNG PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI NHŨ TƯƠNG

LUẬN VÃN TÓI NGHIỆP DẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: cư NHÂN HÓA Dược CẢN Bộ Hl ÓNG DẤN TS. IIÕ ỌUÕC PHONG

CÀN THƠ-2014

Trướng Dại Học cần Thư Cộng Hòa Xả Hội Chù Nghía Vỉệt Nam Khoa Khoa Học

Tự Nhiên                            Dộc Lập – Tự nghiên cứu chế tạo viên

paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương Do – Hạnh Phúc

Bộ Môn Hóa Hục                   ———————

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CẤN BỌ HƯỚNG DÃN

 • 1. Cán bộ hướng dẩn: TS. Hổ Quốc Phong

 • 2.  Đê lài: Nghiên cứu chê tạo xicn paracetamol vi càu báng phương pháp bay hơi nhữ tirơng

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Tiên Thành Nghị MSSV: 2112054

Lớp: Hóa Dirực – Khóa: 37

 • 4.  Nội dung nhận xcl:

 • a) Nhận xél vè hình thức cùa I.VTN:

 • b) Nhận xét về nội nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương dung cùa LVIN (dề nghị ghi chi tiết và dầy dù):

AĐánh giá nội dung thực hiện cua dề tài:

xNlìừng vần dề côn hạn chế:

 • c) Nhận xét dối với sinh viên tham gia thực hiện dề tài (ghi rò từng nội đung chính do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện nêu có):

  d) Kết luận, dề nghị vả điềm:


  (‘ân Thơ, ngày… tháng… năm 2014 Cán bộ hướng dần


  TS. nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương IIỒ Quốc Phong


  Trường Đại Học cần Thơ Khoa Khoa IIọc Tự Nhiên Bộ Môn Hóa IIọc


Cộng Hòa Xã Hội Chú Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 80*08

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CẤN Bộ PHÀN BIỆ.N

 • 1.  Cán bộ phím biện: ………………………………………………………………………………….

 • 2.  Dê lài: Nghiên cứu chê lạo viên paracetamol vi câu băng phưomg pháp bay hơi nhữ tương

 • 3.  Sinh viên thực hiện: Tiên Thành Nghị MSSV: 2112023

Lớp: Hóa Dược Khóa: 37

 • 4.  nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương Nội dung nhận xét:

 • a)  Nhận xél về hình thức của I.VIN:

 • b)  Nhận xét về nội dung cua LYIN’ (dề nghị ghi chi tiết vâ dầy du);

AĐãnh giá nội đung thực hiện cua dề tài:

xNhừng ván dề còn liạn chế:

 • c)  Nhận xét dối với sinh viên tham gia thực hiện dề tài (ghi rò tửng nội đung chính do sinh viên nào chịu trách nhiệm thực hiện ncu có):

 • d) Kết luận, đề nghi và nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương diêm:

  Cân Ihơ. ngày… tiring… n;ìm 2014

  Cán hộ hướng dan


  TS. IIỒ Quốc Phong


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý hạ tầng kỹ thuật phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Pháp Luật Về Dịch Vụ Quảng Cáo Thương Mại Trực Tuyến Trên Mạng Internet Ở Việt Nam Hiện Nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ebook Những điểm mới trong công tác dân vận của Đảng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Sửa chữa, bảo dưỡng bơm 2 (Nghề Lắp đặtvận hànhbảo dưỡng bơm, quạt, máy nén khí Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương
nghiên cứu chế tạo viên paracetamol vi cầu bằng phương pháp bay hơi nhũ tương
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart