NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG

NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG

fff

NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG

fff

NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG

fff

NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG

fff

NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG

fff

NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG

fff

BA V TC LỜ3 CẢỈE <ril

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Được HÀ NỘI

Đe hoàn thành được khóa luân tẳt nghĩêp, trước hết em xin bày tò iòng bìêt ơn sâu sắc tới Ts. Trần Mệt Hùngy Ths, Hoàng Tuyết Nhung. NCS ĩ’ũ Thì Nguyệt Minh, những người đã tân tình hướng dần và giúp đờ em trong suất thời gian NGHIÊN cứu CHIÉTXUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG qua.

Em xin gưi ìời câm ơn tới Ban Giám Dôc ỉỉện Kiêm Nghiệm Thuốc Trung Ương và toàn thê cản bộ Khoa Vặt Lý Đo Lường- Mện Kiêm Nghiêm Thuẳc Trung Ương đõ tuôn giũp đờ và tạo điều kiện cho em trong quà trình thực hiện luận văn.

Ent cũng xin chân thành gữi tời câm ơn tới Ban giảm hiên, các thầy CÔ trường Đai học Dược Hà Nộiy các thầy cô và cán bộ Bộ môn J’ò cơ đã tận tình giáng dạy và giúp NGHIÊN cứu CHIÉTXUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG dỡ em trong quà trình học tập và nghiên cứu.

Cuối cùng em vô cùng biết ơn gia đình và bạn bè, những người đã luôn động viên, khích tệ và giúp đỡ em về mọi mặt dế em có kết quà như ngày hôm nay.

Hà Nội. ngày 10 thang 05 năm 2010

Sinh viên

Phạm I (ìn Hoàng

Ngưòi huóng dẫn:

AI i. Ao I ‘

HÀ NỘI-2010

MỤC LỤC


LỜI CẢM ƠN

NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG DANH MỤC CÁC BÀNG

3

3

3

DANH MỤC CÁC HĨNH

4

4

4

ĩ                                                                                         5

..5

MỤC LỰC                                                      

……………………0

……………………6

……………………6

………………….. 6

ĐẶT VÁN ĐÈ……………………………………………………………………………………………………….. 7

……………………9

……………………9

11


CHƯƠNG 1: TÒNG OVAN

CHƯƠNG 2: ĐỚI TƯỢNG VẢ PHƯƠNG PHÁP

NGHIỀN CỨU

ổi

tương nghiên cứu

 • 2.2 ………………………………………………………….Phương………………………………………tiện

nghiên NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG cứu ……………………………………………………………………

………………………………………………………13

 • 2.3 …………………………………………………………………Phương………………………………pháp

nghiên cửu………………………………………………………………….

……………………………………………………………….13

CHƯƠNG 3: KÉT QUẢ NGHIÊN cứu

 • 3.1  

lì tính nhóm chàt ílavonoid và linarin

 • 3.1.1  ………………………………………………………..Định tinh iìavonoid trong Cúc hoa

vàng

 • 3.1.2  ……………………Định tinh linarin bâng phương pháp săc ký lóp mong (TLC)

…………………………………………………………………………………………………………16

 • 3.2  …………………………………………………….Nghiên cứu xây dưng quy trinh chiết xuất

……………………………………………………………………………………………………………..18

 • 3.2.1………………………………………………………………………………………………….C

hi

ết xuất ílavonoiđ toàn phân NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ

LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG………………………………………………………..

18

 • 3.2.1.1 ………………………………Phương……………………………………………pháp

chiết lạnh……………………………..

 • 3.2.1.2  ……………………………………………..Phương pháp chiết nóng………….

  33.2.2.2


Mòtã quy trinh phân

lập

3.3.3. Đánh giả độ ồn đinh của quy trinh

 • 3.4……………………………………………………………………………………Nghiên     cứu xây

dựng quy

trinh tinh chẽ ìinarin

 • 3.4.1  

áo sát xây dựng quy trinh tinh chế linarin

 • 3.4.2   …………………………………………….Ọuy trinh tinh che linarin……………………….

đô quy trinh tinh chê linarin

NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG BÀN

LUẬN

Báng 3.1: pcết quá định tinh tlavonoid trong (lược liêu

Băng 3.2: Kẻt quà chiết xuất llavonoid toàn phân theo phương pháp chiết

lạnh

Băng 3.3: Ket quà chiết xuất ílavonoid toàn phân theo phương pháp chiết

nóng

Bang 3.4: Kiết quá định lượng linarin trong tlavonoid toàn phần

Bâng 3.5: Ket quá kháo sát độ’ lặp Lại của NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ

LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG quỵ trinh chiết xuất

Bang 3.6: Ket qua định lượng linarin trong cần linarin thô sau quy trinh phan

lân

DANH Mực CÁC HÌNH

Hĩnh 1: Cúc hoa vàng

Hình 3.1: sác ký đồ cùa vết linarũì chuẩn vã mẫu thir2

Hĩnh 3,2: sác kỵ đồ cùa hệ: C!orofonn-niethanoi-nước (5:1 0 1 >

Hĩnh 3 .3: NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG sác ký đổ cua vết linarin chuẩn và vết linarin thò sau khi chạy sắc ký

cột hấp phụ

Hĩnh 3.4: sác ký đồ hệ 1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kết quả điều trị ung thư đại trực tràng có polyp đồng thời
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư tại công ty tnhh kỹ thuật quản lý bay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quyền của trẻ em khuyết tật ở tỉnh quảng bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ minh an huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG
NGHIÊN cứu CHIÉT XUẢT, PHÂN lập, TINH CHẾ LINARIN từ cây cúc HOA VÀNG
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart