Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu

Add your review

13.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

13.000

Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu

Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu

fff

Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu

fff

Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu

fff

Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu

fff

Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu

fff

Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu

fff

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


ĐẠI HỌC CÓNG NGHẸ THÔNG TIN VÀ TRI YẺN THÔNG [RƯỜNG

NGƯYẺN QUANG HƯY

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHẸ FPGA

VÀ ỪNG DỤNG XỨ LÝ NHANH DỬ LIỆU

Chuyên ngành : Khoa học máy tính

Ma số : 60 48 01 01

LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC MÁY TỈNH NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC

TS. Vũ Duv Linh


5R cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh -‘ũ


9

Thái Nguyên, tháng 08 năm 2015


Sò hóa bói Trung tâm Học liệu – ĐHTN

htlp:/Avww, Irc ’tnu. edu. vn/


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trinh nghiên cứu do chính tôi thực hiện.

Các số liệu, kết qua nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai còng bố trong bất kỳ còng trinh nào khác.

Thái nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 20 ỉ 5

Tác giã

Nguyễn Quang Huy

II

LỜI CẤM ƠN

Trước tiên tôi muốn gửi lời câm Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu ơn đến thầy giáo TS. Vù Duy Linh, người trực tiếp hướng dần tỏi thực hiện luận văn nãy. Tôi cũng mong muốn bày to lòng biết ơn đến các thầy, cô giáo Viện Công Nghệ Thông Tin và Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Thái Nguyên đà tận tinh dạy dồ và tạo mọi điều kiện học tập thuận lợi cho tỏi trong suốt khóa học qua.

Tôi xin gửi lời câm ơn đến gia đinh, dặc biệt là bố mẹ, anh, chị Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu và vợ tôi nhùng người luôn hết minh yêu thương, dùi dắt và ung hộ tôi trong cuộc sống.

Cuối cùng tôi xin câm ơn ban lành dạo Công ty TNHH Giãi Pháp Công Nghệ ITS Việt Nam. các anh chị em đồng nghiệp đà tạo điều kiện cho tôi tham gia và hoàn thành khóa học. Tói xin cám ơn các bạn cua tói, nhùng người luôn bèn cạnh động viên, giúp dờ và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong quá trinh học tập và Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu thực hiện luận vãn./.

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2015

Sinh Viên Thực hiện

Nguyễn Quang Huy

Ill

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỰC LỰC

DANH MỤC HÌNH

BẢNG CÁC CHỪ VIÉT TÀT VÀ KÝ HIỆU

LỜI MỜ ĐẢƯ

CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN VẺ CÒNG NGHỆ FPGA VÀ ÚNG DỤNG

  • 1.1. Lịch sử ra đời cua FPGA Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu 4

1.4.3…………………………………………………………………………………………….

Ngôn ngữ Verilog

CHƯƠNG 2 Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu : CÒNG NGHỆ FPGA VÀ BÀI TOÁNXƯ LÝ NHANH DỪ LIỆU

Sô hóa bởi Ti ling tâm Học liệu – ĐHTN

http.7hvww.lrc-tnii.edn.vn/

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Ngữ văn THCS
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty bia vicoba thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu bệnh nấm hại lạc tại huyện nho quan ninh bình năm 2015
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở việt nam hiện nay ths luật 60 38 50
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu
Nghiên cứu công nghệ FPGA và ứng dụng xử lý nhanh dữ liệu
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart