Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa

Add your review

32.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

32.000

Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa

Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn  thanh hóa

fff

Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn  thanh hóa

fff

Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn  thanh hóa

fff

Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn  thanh hóa

fff

Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn  thanh hóa

fff

Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn  thanh hóa

fff

LỜI CẢM ƠN

San một thời gian nghiên cửu, thn hiên và thực hiện với sự nồ lực của bán thân tác giã đà hoàn thành luận vãn tốt nghiệp với đề lài "Nghiên cứu công nghệ tưởi nhò giọt cho mía: áp dụng cho vùng nguyên liệu Lam Sơn-Thanh Hóa ” với mong muốn đỏng góp một phần nhớ của mình vào công lác nghiên cứu. đánh giá và đưa ra một chề độ tưới khoa học nhằm nâng cao nâng suất cây mía Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa vùng nguyên liệu Lam Sơn-Thanh Hỏa. Đế hoàn thành luận văn này. ngoài sự cố gắng của bân thán còn có sự giúp đờ lớn lao cùa các thầy cô. bạn bẻ và gia đinh đà tạo điều kiện thuận lợi cho tác giã học tập và hoàn thành luận ván này.

Tác giã chân thành cám ơn Phòng Đào lạo Đại học và Sau Đại học. Khoa kỳ thuật tài nguyên nước, các thầy cô giáo trường Đại học Thúy lợi đà tạo điều kiện Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa và động viên giúp đờ về mọi mật đế tác giã hoàn thành luận van.

Tác giá bày to lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dần: TS. Đặng Minh Hài và TS. Nguyễn Quang Phi – đà hướng dần chi bão lận tình đế tác giã hoàn thành luận văn.

Do trình độ và thời gian có hạn nên luận van không thế trành khôi những tồn tại, hạn chế. tác giá rất mong nhận được nhừng ý kiến đóng góp và trao Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa đổi chân thành của các thầy cô giáo, các anh chị và bạn bỏ đỏng nghiệp.

Xin chân thành cam ơn’

Hà Nội. ngày tháng 03 năm 2015

TÁC GIẢ

Lê Thùy Giang

LỜI CAM ĐOAN

Kính gửi: Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước – Trường Đại học Thúy Lợi

Tên tác giả: Lê Thùy Giang

Học viên cao học: CH21Q11

Người hướng dần: TS Đặng Minh Hài

TS. Nguyền Quang Phi

Tên đề tài Luân Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa vãn: “Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía: áp dụng cho vùng nguyên liệu Lam Sơn-Thanh Hóa”.

TÔI xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu của riêng tôi. Các thông tin. tài liệu trích dần trong luận văn đ.à được ghi rỏ nguồn gốc. Kốt quả nêu trong luận vã n là trung thực và chưa được ai còng bố trong bất kỳ công trình nào trước đây.

TẤC GIÀ LUẶN VÃN

Lê Thùy Giang

MỤC Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa LỤC

LÒI CẤM ƠN…………………………………………………………………………………………

LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………………………………………….

MỤC LỤC………………………………………………………………………………………………

DANH MỤC CẤC TỨ VIẾT TÁT…………………………………………………………….

DANH MỤC HÌNH………………………………………………………………………………….

DANH MỤC BÀNG BIẺU……………………………………………………………………….

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỎNG QUAN

 • 1.1. Tình hình phát triển diện tích trồng mía ỡ Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ

giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa Việt Nam

ỉ. 1.4. Đánh giá chung về hiện trạng mỉa đường Việt Nam

 • 1.2.2. Công                 nghệ                 tưới                 phun

10

 • 1.2.3. Công            nghệ            tưới            nhó            giọt

11

 • 1.3. Tông quan về nghiên Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng

cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa cứu tưới chơ mía đã thực hiện……..13

 • 1.3.   ỉ. Nghiên cứu phát triển công nghệ tưới cho cây mía trên thế giới 13

 • 1.2.2. Hiện trạng nghiên cứu và phát triển công nghệ tưới mía tại Việt Nam

19

CHƯƠNG II: Cơ SỜ DỮ LIỆU VÀ cơ SỜ LÝ THUYẾT

 • 2.1.1.  Tài              liệu              về              khí

21

 • 2.2. Cư sừ lý thuyết………………………………………………………… Nghiên cứu

công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa 21

 • 2.4.6. …………………………………………………………………………………………..

Óng dần nước

CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN C HÉ ĐỘ TƯỚI CHO MÍ A VÙNG NGUYÊN

LIỆU LAM SƠN, THANH HÓA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

 • 3.4.  Tính toán chế (lộ tưói cho mía…………………………………………………………..42

 • 3.4.2.  Tinh toán nhu cầu nước cho mía huyện Thọ Xuân, lỉnh Thanh Hóa trong

diều kiện hiện tại

 • 3.5. Phân tích dộ nhạy của sụ thay dổi nhu cầu nirức cúa mía dối vói sụ thay

đôi cùa các yếu lố khi hậu……………….-……………….-………………..-

 • 3.6. Thiết kế Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa hệ thống tưới nhỏ giọt cho khu tưới (lien hình60

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TÉ, TÀI CHÍNH

 • 4.1.2.  Các chi tiêu phân tích kinh tể. tài Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho

mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa chinh

 • 4.2. Phân tích hiệu quà kinh tế khi sữ dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía …72

 • 4.3. Phân tích hiệu qua tài chính khi sư dụng công nghệ tưới nho giọt cho mía74

KẺT LUẬN VẢ KIẾN NGHỊ

TÀI LIÊU THAM KHẢO

PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………………

<<<123>>>

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

MARD

Bộ Nông nghiệp và phát triển nòng thôn

DCP

Cục trồng trọt

ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long

VMNLLS

TTKN

Vùng mía nguyên liệu Lam Sơn Tưới tiết kiệm nước

CSS

NST

Trừ lượng đường cùa mía Ngày sinh trường

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao năng lực đội ngũ công chức các phòng ban chuyên môn thuộc ubnd huyện bắc mê tỉnh hà giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn tốt nghiệp hoàn thiện quản trị quá trình sản xuất tại công ty cổ phần phát triển và đầu tư hd
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển dịch vụ thanh toán điện tử của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn  thanh hóa
Nghiên cứu công nghệ tưới nhỏ giọt cho mía áp dụng cho vùng nguyên liệu lam sơn thanh hóa
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart