Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

98.000

Category:

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             BỘ Y TẼ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI

NGUYỄN THANH TÙNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC vật, THÀNH PHÀN HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI Balanophora J.R.&G.FORST.

Ở VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN Sĩ DƯỢC HỌC

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO             BỘ Y TẼ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI • • • •

NGUYỄN THANH TÙNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC vật, THÀNH PHĂN HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA MỘT SỐ LOÀI THUỘC CHI Balanophora J.R.&G.FORST. Ở VIỆT Nghiên cửu đặc điềm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌC

CHUYÊN NGÀNH: Dược HỌC CỐ TRUYỀN

MÃ SÔ: 62.72.04.06

Người hướng dần khoa học: 1. PGS. TS. Nguyễn Viết Thân

2. TS. Nguyễn Quốc Bình

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cúa riêng tôi dưới sự hướng dần cùa PGS.TS. Nguyen Viet Than và I S. Nguyền Quốc Bình. (Zac sô liệu, kct Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. quá nêu trong luận án này là trung thực và chưa títìig được ai công bõ trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào cúa các tác giá klìác.

Tác giá

Nguyễn Thanh Tùng

Mục lục

Trang ĐẶT VÃN ĐẾ

Chương 1. TỐNG QUAN

 • 1.1.   VỊ trí phán loại, đặc diêm [hực vật và phân bô của chi Baỉanophora

J.R.&G.Forst

 • 1.1.1.  Vị trí phân toại chi Balanophora J.R.&G. Nghiên cứu đặc điểm thực vật,

thành phần hoả học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. Forst

 • I.  2. Tống quan các nghiên cứu về thành phần hóa học     chi Balanophora

J.

R.&G.Forst…………………………………………………………………………………………….

15

 • 1.2.1. Các tanin thủy phân được………………………………………………………………..

15

 • 1.2.2. Các Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoả học và tác dụng

kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. acid hydroxybenzoic và dân chất

 • 1.2.7. Các terpenoid…………………………………………………………………………………

30

 • 1.2.9. Các nhóm hợp chất

khác

 • 1.3. Tông quan vẽ công dụng, tác dụng sinh học chi Baỉanophora

J.R.&G.Forst

 • 1.3.2. Nghiên cứu trên thê……giới vẽ tác Nghiên cứu đặc điểm thực vật,

phần hoả học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora

J.R.G. Forst. ở Việt Nam. dụng sinh học chi Baìanophora

 • 1.4.   Tông quan về một số mô hình nghiên cứu tác dụng kháng viêm thường

dừng và một số mô hình liên

quan

 • 1.4.2.1.    Các mô hình gây viêm câp và bán Nghiên cứu đặc điểm thực vật,

thành phần hoả học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. câp

 • 1.4.3. Một số mô hình nghiên cứu tác dụng hạ acid uric và     ức chê xanthin

oxidase

Chương 2. NGUYÊN VẬT LIỆU, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 2.1.1.1.    Nguyên liệu cho nội dung nghiên cứu về hóa Nghiên cứu đặc điểm

thực vật, thành phần hoả học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. học

 • 2.1.1.2.    Nguyên liệu cho nội dung nghiên cứu vê lác dụng sinh học và dộc tính 49

  2.1.2. Hóa


  chất,


  dung


môi

2.1.3…………………………………………………………………………………………………..

Động vật thí nghiệm

 • 2.3.2.2.    Phân lập hợp chất từ các loài nghiên cứu54 Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

 • 2.3.2.5.    Phân tích thành phân hóa học sử dụng sắc ký lỏng kêt nôi khôi phố 56

 • 2.3.2.6.    Phân lích thành phần ưiterpenoid trong phân đoạn n-hexan của các

loài nghiên cứu sử dụng sắc ký khí kết nối khối phố

 • 2.3.3. Phương pháp đánh Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoả học và

tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. giá một sô tác dụng                    in vitro

 • 2.3.3.1.    Phương pháp đánh giá tác dụng kháng viêmthôngqua ức chẽ sàn

sinh NO

 • 2.3.3.2.    Phương pháp đánh giá hoạt tính ức chế enzym xanthin oxidase in vitro 60

 • 2.3.4.1.    Đánh giá tác dụng hạ acid uric huyết thanh trên mô hình gây tỡng câp

acid uric bỏng kali oxonat

 • 2.3.4.2.    Đánh giá tác dụng kháng viêm cấp trên mô hình gây Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoả học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. phù bâng

carrageenan

 • 2.3.4.3.    Phương pháp đánh giá tác dụng kháng viêm trên mô hình gây viêm

màng hoạt dịch khớp gôi bàng tinh thê’ natri urat

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu

 • 3.1.1. Kết quả nghiên cứu vẽ hình thái thực vật và xác định tên khoa học các mầu

nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoả học và tác dụng kháng

viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.

…………………………………………………………………………………………70

 • 3.1.1.3.    Đặc điểm hình thái và xác định tên  khoahọc

BS

 • 3.1.2. Kết quả nghiên Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoả học và tác

dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam. cứu vê hình thái hạt phân các loài nghiên cứu

3.2.1. Định tính các nhóm chất.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và tác dụng kháng viêm của một số loài thuộc chi Balanophora J.R.G. Forst. ở Việt Nam.
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart