NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg

Add your review

23.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

23.000

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg

fff

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg

fff

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg

fff

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg

fff

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg

fff

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg

fff

LỜI CAM ƠN

TRUÔNG ĐẠI HỌC DUƠC HÀ NỘI

Tới lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cùm ơn tới TS. Nguyễn Thị Kiêu Anh – Bộ môn Hóa phân tích, người thầy dã tận tình hướng dân, chi báo tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu thực hiện đê tài.

Tôi xin chân thành cam ơn sự giúp đỡ cua các thầy, các cô, các kỹ thuật viên Bộ môn Hóa phân tích đã tạo điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành khóa luận tot nghiệp nãy.

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg Tôi xin trân trọng cùm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Dào tụo và các thầy cô đã truyền dạt kiêh thức cho tôi trong suốt thời gian ngồi trên ghe nhà

Sinh viễn

Trịnh Mini! Quyết

A1K58

HÀNỌ]Ị 5-2008

MUC LUC

Trang

ĐẬT VẮN ĐẺ………………………………………………………………………………………i

PHÁN 1- TÒNG QUAN…………………………………………………………………………3

11……………………………………………Vài  nét về Aìãthromycìn -………………..

…………………..        3

1.1.1……………………………………………………………C   óng thức…………………

3

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg 1.1.2…………….      Tinh

chất

  • 1.1.3 …………………………………………………………………………….Tác  dụng dược lý

  • 1.1.4  

dụng không mong muon

  • 1.1.5  ……………………………………………………………………………………Chỉ định

  • 1.1.6  …………………………………………………………………………………………….Liều dùng.

cách dùng

  • 1.1.8  ………………………………………………………Các phương pháp định lượng.

1.2 ……………………………………………………………………………….Vài nét vê sinh khá

dụng ill vitro

1.21. Khái niệm

Azi NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg Azithromycin.

EtOH 1                    Ethanol.

HPLc 1 Sảc ký tòng hiệu nâng cao.

RSD               Độ lệch chuân tương đối.

«.                                           t /•»JAM* .. 1« • •                                                                 F

* – –      1 • .             lV * DTTNHMcCaC hinhg

SKI)       1 -| 2 Đối, tượng nghiên cứu

TB                             ,

WTM      2 1 4 Phư ơng pp nghiên củu

u V-V1J>

<<<123>>>

TT

1

2

3

4

5

2.1.5.

_____ 2.2,K

2.2.1…

ao sát

117

Nôi (l ết quà

và lưí

Y* ‘

ung nghiên cứu NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH K …..

thực nghiệm và nhận xét…………………………………..

chon điều kiên đinh lương…………………………………

EỈẢ DỤNG I

– •

N

….. 17

…… Kh

– –

6

Bàng 2.6

Phân trâm giai phóng hoạt NGHIÊN cứu ĐÁNH

GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của

25

7

Bang

2.7

Phân trảm giãi phóng hoạt chât Azl cùa chế phẩm

A mồi trường pH 4.5

26

8

Bàng 2

=8

liĩl trâm giãi phóng hoạt chât ầú sua chế phẩm A ớ mói trường pH 1,2

27

9

Bang 2.9

Ket quà % giãi phóng hoat chât cùa các NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN

27

10

Báng 2

’.10

Kết qua % giãi phóng hoạt chât cua các chế phẩm trong mòi trường pH 4,5

28

11

Bàng 2:lKc

t qua % giâi phông hoạt chât sua sâe she phâm trong môi trường pH 1,2

29

12

Bang 2

..12

So sánh SKD i n vitro giữa che phẩm thư và

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH

30

STT

Ký hiệu

Nội dung

Trang

1

Hình 1.1

Sơ đô giai phóng dược chât từ viên nang

10

2

Hình 2.1

‘……..~ , ….

Phô hâp thụ cúa dung dịch Azi được dân chât bâng acid sulfuric

1S

3

Hĩnh 2.2

)<>

thị

biêu thị sự phụ thuộc mật độ quang vào nồng độ acid suliuric đùng dẫn chat

NGHIÊN cứu ĐÁNH r ii civil

<<<123>>>

4

Hình 2.3

Đô thị biêu diễn sự phụ thuộc của mật độ quang vào thòi gian phàn ứng

20

5

Hình 2.4

Đồ NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG

21

6

linh 2.5

1)0 thị biêu diễn % giãi phóng Azi cùa 4 chế phẩm tron® mói trường pH 6.8

h28

7

lình 2.6

Đô thị biêu diễn % giải phóng Azl cùa 4 chế phâm trong môi trường pH 4.5

29

8

ỉình 2.7

Đổ thị biêu NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG

30

ĐẶT VÁN ĐẺ

Azithromycin là một kháng sinh macrohd bán tổng họp. Thuốc có hiệu quà điểu trị nhiều ìoại vi khuán như Hemophihis inýĩuemae, Sírepíococus pneumoniae, Mycopỉasma pneumoniae, Staphyiococus aureus, Mycobacterium avium, nên được sử dụng rộng rãi đê điêu trị các bệnh nhiễm trùng ho hấp, nhiễm trùng da. dường tiẽụ hóa vã các bệnh nhiêm khuân gây bơi chùng vi khuân kháng NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg penicillin. Đặc biệt thuốc tồn tại trong cơ thê khá lâu. cho phép dùng liều llần/ngãy va rút ngán liêu trình điêu tri đối với phán lón các nhiễm trùng.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại chế phẩm có củng một loại dược chất do các hãng khác nhau sàn xuất, có tác dụng giống nhau nhimg giá cà cua các chế phâm sàn xuất trong nước thấp hơn nhiều so với các chế phâtn ngoại nhập. Ví dụ ờ củng một hâm lượng NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg , chế pham Azithromycin của hãng Pfizer đắt hơn gấp khoáng 30 lần so với thuốc cùng loại do các hãng trong nước sàn xuất. Vi vậy, cần phài đánh giá các thuốc sàn xuất trong nước và thuổc sàn xuất nước ngoài có tương đương sinh học không đê khảng định chât híựng thuốc sản xuầt trong nước và tạo niềm tin cho người tiêu dung yên tâm dùng sàn phám do các hãng trong nước sàn xuất, tránh lãng phí không can thiết. Việc tiến hành đánh giá tưong NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg duơng sinh học gồm hai giai đoạn là thư in vitro và thứ in Vỉ vo. Thư nghiệm in vitro được tiến hành trước nhảm định hướng, sàng lọc

cho bước thừ in vivo ừoií»i ítnan ti2n thpíi

Đê gop phân nâng cao chất lưựng thuốc sân xuẩt trong nước, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu đánh giá SKD in vitro cua viên nang Azithromycin’’ vói các mục tiêu sau:

  • – Xây dưng mô hình đánh giá sinh khá dụng ill vitro của viên NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg nang Azithromycin 250mg.

  • – Đánh gia khà năng giai phóng hoat chất trong 3 môi trường mô phòng dịch dưỡng tiêu hóa cua một sô’ chế phâm viên Azithromycin 250 mg sàn xuất trong

1

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ không gian nghệ thuật trong thơ nguyễn trải
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tìm hiểu hoạt động giao tiếp, ứng xử của hướng dẫn viên với khách du lịch tại công ty cổ phần du lịch hạ long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
30.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Câu chuyện một giấc mơ paulo coelho
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng cho vnpt hòa bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu của bệnh Newcastle ở gà
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
34.000
Sold by
@ xcnguyen220
NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg
NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ SINH KHẢ DỤNG IN VITRO của VIÊN NANG AZITHROMYCIN 250 mg
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart