Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ

Add your review

40.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

40.000

Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ

Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ

fff

Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ

fff

Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ

fff

Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ

fff

Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ

fff

Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ

fff

Bộ Y TÉ

TRUÔNG DẠI HỌC DƯỢC HẢ NỘI

LƠI C ẢM ƠN

PHAN THỊ HÀO

Trước hết. với lònn kíiứi trọng và biết ơn sâu sác. em xin được gửi lời cám ơn chân thánh đen các thầy cò giáo:

NGHlTliS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

ThS. L6 Dinh Quang

những ngiròi đà tin tường giao đê tài vã trực tiếp hướng dan em hoàn thánh khóa luận tot nghiệp của minh.

Trong thời gian thực hiện khoa luận, em đà nhận được Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ sự giúp đỗ chi bào tận tinh cùa các thầy giáo PGS. TS. Phan Túy, ThS. Trần Dinh Nghía. Em xin

căm ơn các thây!

Em xin căm ơn các thầy cỏ giáo cùng các anh chị kỳ thuật viên trong bộ

 • 1, ThS. Nguyên Thi Ngoe H«ã

1 Nội. tháng 5/2010

I Sinh viên

|HÀ nọi-2010

MỤC LỤC

Trang

DẠT Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ VÀN ĐÈ….’……….‘………………..

Chuông 1. tòng quan

Li. Tong quan về cây mật nhân

L i. 2. Thành phàn hỏa học cùa cây

/. Ỉ. 3. Tác dụng dược lý.

LI. 4. Công dụng

/. /*5. Một số ché phẩm từ cây mật íihắtu,

/. 1.6. Phân hồ ờ I ĩét Nam

ng quan Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ về nguyên tố đồng

 • 1.2  ………………………………………i. Tính chái tý hỏa…………………………………………..

………………………………………………………..6

 • 1.2.2 ………………………………………………I  ’ai trì) sinh học cua đồng……………………….

……………………………………………………8

1.3  ………………………………………………………………………………………………..Một     16-

i.4. L fô cơ hòa khô…………………………….*……………………………………………………………….16

 • 1.4.2…………………….I  d cơ hóa ướt……………………..*……………………………………

 • 1.4.3 ……………………………..Phương pháp chiết………………………………………………

………………………………….17

 • 1.4.4 …………………………………………………………………..Phương pháp vô cơ man trong

tò ‘Vi sóng……………………………………………………………………………………………………..17

Chuông 2 Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ : NGUYÊN LIỆU, THIẺT BỊ. NỘI DUNG 19VÀ PHƯƠNG

PHẤP NGHIÊN cútĩ……………………………………………………………………

…………………….19

 • 2.1…………………………………………………………………………………………………………………Ng

uyên liệu, hóa chất, thict bị* (lụng cụ

2. í.2. Thiết bị, dụng cụ

 • 2.2………………………………………………Xtr lý (lụng cụ…………………………………………

……………………………………………….19 lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phô dinh tương Cu

2.3…………………………………………………………………………………………….Nội dung

nghiên cứu………………………………………………………………………………………………..20

2.3…………………………………………………………/, .Yậr dưng quy trình Nghiên cứu định


………………………………………………………………………………………………………………..20

 • 2.3.2………………………………………………………Dinh tương Cu trong cây inât nhân

3.4.3. Kết quả (lịnh lượng Cu trong cây mỷt nhân t lĩ eo plỉ ương pháp (lường

chuẩn. Độ iập iại cùa phép đo trên mần thực…………………………………………………………..29

 • 3.4.4………………………………………………………………………………….Kháo sát độ

đủng (độ thu hoi) bang phương pháp thêm………………………………………………………..31

3.5……………………………………………………………………………….Bàn  luân…………..

DANH MỤC CẤC CHI VIET TẤT

AÁS:  Atomic Absorption      speetophototnetry-

phổ Nghiên cứu định lượng cu trong câv nguyên tứ


mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ hấp       thụ

AES:  Atomic Emission

ppm:  part per million


Spectophotometry-

– phần triệu


phó phát xạ nguyên tử

(1   ppm  =  1 pg.ìnL)


nnh’ nart npr billion* nhân tv ílnnb = I iv’nnnA

DANH MỤC CẤC BẢNG

1:

2:           n ,                • r . , , , w*.***……..v***^t***t*.**.***.

Một sô đạc diêm vê tính chàt lý hóa học cùa Cu Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ

3:         .                  ……….

Kiêm tra độ lặp lại của máy trên mâu cliuân

4:           ‘      . .    .           ‘ rrr>TZM I-       «       .

Kháo sát tỷ tệ aciđ HNO.I: IICIO4 dũng vô cơ hóa mâu

5:

Ket quá định lượng mẫu lễ (độ ám 4°o)

6:

7:

DANH MỤC CẤC HÌNH i Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ ;

2:

 • 3. Eurycoma longilbiia Jack

4’ Một sổ chế phẩm tù cầy mặt nhân

5;

6;

7 Máy cực phổ VA 757 Computiace dược nối với

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu giá trị của nội soi phóng đại, nhuộm màu trong chẩn đoán polyp đại trực tràng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ xây dựng một số chủ đề dạy học tích hợp phần cơ học vật lí 10
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu tại sở giao dịch i ngân hàng phát triển việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ
Nghiên cứu định lượng cu trong câv mật nhân bàng phinrng pháp cực phổ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart