nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ

nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ

fff

nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ

fff

nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ

fff

nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ

fff

nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ

fff

nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học cản thơ KHOA CÔNG NGHE

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY bí Đỏ

CÁN BỌ HƯỚNG DÀN             SINH VIÊN THỰC hiện

TS Nguyền Văn Cương Tô nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ Kim Khá (MSSV: 1117647)

Ngành: Cơ khi chế biến – Khóa: 37

Tháng 5/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÂN THƠ CỌNG HÒA XÂ HỌI CHÌ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÒNG NGHẸ    ‘      Đôc Lâp – *Tư do – Hạnh Phúc

Cần Thơ. ngày 05 tháng 01 năm 2015

PHIẾU ĐÈ NGHỊ ĐẺ TÀI LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP HKII – NĂM HỌC: 2014 – 2015

  • 1.                       Họ và tên sinh viên:       Tô Kim Khá      MSSV: nghiên

cứu động học quá trình sấy bí đỏ 1117647

Ngành:    Cơ khí chế biến.           Khóa: 37

  • 2.  Tên để tài: Nghiên cứu động học quá trình sấy bí đó.

  • 3.  Thời gian thực hiện: HKII, 2014 -2015. Từ 12.01/2015 đến 08 05/2015.

  • 4.  Cán bộ hướng dần: TS. Nguyễn vỏn Cương

  • 5.  Địa diêm thực hiện. Khoa Công Nghệ – Trường Đại Học cần Thơ.

  • 6.  Mục tiêu của đề tâi:

r Mục tiêu tồng quát: Đe nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ tài nhằm mục tiêu nghiên cửu động học quá trinh sấy bí đò bảng các phương pháp sấy chân không VI sóng, sấy chân không, sấy đối lưu đế từ đó lâm cơ sở cho việc lựa chọn tính toán, thiết kể máy say bí đỏ đáp ủng nhu cầu thực tế.

> Nhiệm vụ cụ thể:

a. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết sấy

b Nghiên cứu đặc tính cơ lý và thành phần cùa bí đó

c. Thiết kế và bố trí nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ thí nghiêm say bi đó

d Nghiên cứu ành hướng của các yêu tố đến động học quá trình say bí đó

e. So sánh, đánh giá câm quan sản phâm bí đó say, đề xuât quy trinh sấy bi đõ

  • 7.  Giói hạn của dề tài: chi nghiên cứu quá trinh động học say bí đó vói 3 phương pháp: đối lưu. chân không, chân không – vi sóng.

  • 8.  Các yêu cầu hồ trợ cho việc thực hiện đề tâi: các dụng nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ cụ đo ở phòng thí nghiệm máy và thiết bi chế biến thực phẩm

  • 9.  Kinh phi dư trù cho việc thực hiện đề tài:………………đồng

Ý KIẾN CỬA CBHD                    SINH VIÊN THựC HIỆN

Nguyễn Văn Cương                         Tô Kim Khá

Ý KIÊN CỦA BỌ MON          Ý KI ÉN CỬA HỘI DỎNG LV & TLTN

NHẠN XÉT CÙA CÁN BỌ HƯỚNG DẢN

NHẬN XÉT CÙA CÁN BỌ CHẤM PHẤN BIẸN

NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẨM PHẤN BIỆN

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ khoáng thời gian học tập tại trường em đà nhận được rất nhiều tình cảm và sự giúp đờ chân thành từ quý thây cò. bạn bè và những người thân bên cạnh. Em xin gửi đèn tât cà lời câm ơn chân thành nhâtl. Đặc biệt em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô trong Bộ Môn Kỳ Thuật Cơ Khí. Khoa Còng Nghệ. Trường Đại Học Cẩn Thơ đà tận tinh chi dạy và giúp đờ em trong suốt quá trình em thực hiện nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ đề tài luận văn tốt nghiệp.

Với sự hướng dần cùa TS. Nguyền Vãn Cương, người thầy đà dần dắt em trong suổt khoáng thời gian em thực hiện đề tâi luận văn tốt nghiệp "Nghiên cứu động học qitả trinh sấy bi đô ” người đà dành nhiều thời gian và tâm quyết, tận tình hướng dần em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Em xin chân thành gửi đến thây lời căm ơn sâu sắc nhất. Em xin chúc thầy được dồi dâo sức nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ khỏe và vẫn mãi thành còng trên con đường giáng dạy cùa mình cùng như gặt hái được nhiều thành công hơn nừa trong công việc cùng như trong cuộc sống!.

Em xin chân thành câm ơn quý thầy trong Phòng Thí Nghiệm Máy Và Thiết Bt Chế Biến Lương Thực. Thực Phâm; đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đền thầy Công, thay Tân. thầy Long người thầy đà tận tụy dạy bâo góp cho em có được nhiều kiến thức thực tế bô ích trong quá nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ trinh em thực hiện đề tâi. em xin gửi đến các thầy lởi câm ơn chân thành nhất?.

Đồng thời, em cũng xin chân thanh cám ơn Gia đinh đà nuôi nang dạy dồ. tạo mọi điều kiên và động viên đê em hoàn thành đề tài luận vân tốt nghiệp này.

Băng tat cả sự nổ lực và cố gắng của băn thân, trong suốt quá trinh nghiên cứu thực hiện hoàn thành đe tài, nhưng chắc chăn đề tài vần không tránh khỏi những nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ thiêu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp quý báu của quý thầy cô!

Cần Thơ. ngày 05 tháng 05 năm 2015

Sinh viên

Tô Kim Khá

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) tìm hiểu quy trình sản xuất giống cây lát hoa (chukrasia tabularis a juss ) tại trường đhnl thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ đánh giá hiệu quả kinh tế của giống lúa gs9 tại xã động đạt huyện phú lương tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
CHUYỆN THƯỜNG NGÀY CỦA BÁC HỒ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nhân thân người phạm tội giết người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ
nghiên cứu động học quá trình sấy bí đỏ
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart