Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco

48.000

Category:

Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco

Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco

fff

Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco

fff

Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco

fff

Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco

fff

Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco

fff

LV.Ths

ĐHKTQD


■ DỤC VẲ DAO TẠO

TI . ‘ỌCKINÍI TỀQƠÔODÂN

<   — vGCLrỜNG


■ . .

H nr-Hí – E.ncs

« •. ..: • iỉIÃÍ sl QCA.N ĩRị T

2004

Trang MỞ ĐẦU

Chươngl: Lý luận cơ bản về hành vi mua của khách hàng tổ chức 3 đối với hoạt động bán hàng cúa doanh nghiệp

 • 1.1  Tổng quan về khách hàng tổ Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều

hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco chức

mại

trong công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp

 • 1.3 Phương pháp nghiên cứu hành vi mua của khách hàng tổ chức đối 28 với hoạt động Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco bán hàng của doanh nghiệp.

Chương 2: nghiên cứu hành vi mua sám sản phẩm máy ĐHKK 34 của khách hàng tổ chức

của khách hàng tổ chức

 • 2.2.2 Thu thập thông tin (dữ liệu)

 • 2.2.3 Phân tích và giải thích dữ Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động

bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco liệu

Chương 3: Một sò giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng     tại

công ty EMECO

 • 3.1.2

Tình hình kinh doanh của công ty EMECO

 • 3.1.4 Các chính sách marketing – mix hỗ trợ hoạt động bán hàng 67 của công ty EM ECO

 • 3.2 Một số giải pháp Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco hoàn thiện

hoạt động bán hàng tại công ty 72 EMECO

lượng bán hàng Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco

 • 3.3 Hoàn thiện các hoạt động Marketing hồ trợ hoạt động bán hàng 85 tại công ty EM ECO

 • 3.3.1 Hoàn thiện hoạt động marketing – mix                       85

 • 3.3.2 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường và thiết lập hệ 88 thống thông tin

 • 3.3.3 Thay đổi phương thức làm việc theo hướng mọi người đều 91 làm marketing

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco THAM KHẢO 98

PHỤ LỰC

DANH MỤC CÁC TƯ VIẾT TẮT

CNH

HĐH

ASEAN

AFTA

WTO

GDP

TLSX

ĐHKK


Công nghiệp hoá

Hiện đại hoá

Association of South East Asian Nations (Hiệp hội các nước Đông nam á)

Association of South East Asian Nations Free Trade Area (Tổ chức mậu dịch tự do các nước Đông nam á)

World Trade Organization (Tổ chức thương mại quốc tế)

Gross Domestic Products Nghiên cứu hành vi mua sắm

-t-Ẩ       ^A                          UA„„.Ả

Tư liệu sản xuất

Điều hoà không khí

DANH MỤC CÁC BÀNG

Trang

Bảng 2.1   Doanh sô’ bán hàng của một sô’ hãng cung cấp máy ĐHKK

Bảng 2.2   Vị trí công tác của những người có ảnh hưởng mua chủ yếu sản 46

phẩm máy ĐHKK của khách hàng tổ chức

Bảng 2.3   Các yếu tô’ cá nhân Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm

máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải

Bảng 2.4   Sô’ lượng thành viên tham gia trong quá trình mua sắm sản

phẩm máy ĐHKK của khách hàng tổ chức và mối quan hệ giữa các thành viên

Bảng 2.5 Mức độ tin cậy của khách hàng tổ chức đối với một sô’ nhãn

hiệu máy ĐHKK chủ yếu trên thị trường

Bảng 2.6 Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không

khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt

Bảng 2.7   Đánh giá của khách hàng tổ chức về các yếu tô’ kích thích

marketing của nhà cung cấp sản phẩm máy ĐHKK

Bảng 2.8   Đánh giá của khách hàng tổ chức về các yếu tô’ kích thích khác

của nhà cung cấp sân phẩm máy ĐHKK

Bảng 3.1   Tổ chức nhân sự – các Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm

máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải

Bảng 3.2   Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty EMECO nãm 2002

và 2003

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco
Nghiên cứu hành vi mua sắm sản phẩm máy điều hoà không khí của khách hàng tổ chức và một số giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty công nghệ điện tử, cơ khí và môi trường emeco
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart