nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học Cấn thơ KHOA CồnG nghẹ BO MÔN KỸ THI AT có KHỈ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐTỆN-ĐTỆN LẠNH TRÊN CÁC DÒnG xe ÔTô Của MITSUBISHI

CÁN BỌ III ÓNG DÁN SINH VIÊN Tllực 1I1ỆN

Nguyền Quan Thanh Nguyền Quốc Nho(MSSV: I I 17704)

Ngành : Cư kill giao thông Khóa : 37

Tháng 5/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẤN THƠ CỌNG HÒA XÃ HỢI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM KHOA

CÒNG NGHỆ                       Độc nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên

các dòng xe ôtô của mitsubishi lập – Tự do – Hạnh phúc

BỌ MÓN KỸ THUẬT cơ KHÍ              —————–

Cần Thơ. ngày 25 tháng 01 năm 2015

PHIÉU ĐÈ NGHỊ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM HỌC: 2014-2015

 • 1. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: Nguyễn Quan Thanh.

 • 2. Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống điện-điện lạnh trên các dòng xe ô tò của Mitsubishi.

 • 3.  Địa điểm thực hiện: Công ty Cô phần Cơ khi ô tô Cần Thơ nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi .

 • 4.  Số lương sinh viên thực hiện: 01.

 • 5.  Thời gian thực hiện: từ ngày 12 01 đến 08/05/2015.

 • 6.  Sinh viên thực hiện: Nguyền Quốc Nho MSSV: 1117704

 • 7. Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu tìm hiểu hệ thống điện-điện lạnh trên các dòng xe ò tô cua Mitsubishi.

 • 8.  Các nội dung chính và giới hạn cua để tài:

 • a.  Giới thiệu về hàng Mitsubishi.

 • b.  Tòng quát về hệ thống điện-điện Lạnh

 • c.   nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi Hệ thống điện-điện lạnh trên các dòng xe ỏ tò của Mitsubishi.

 • d.  Những hư hỏng và cách khẳc phục.

  DUYỆT BỌ MÔN   CÁN BỌ HƯỚNG DÁN


SINH VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyền Quan Thanh


Nguyền Quốc Nho


Lời cà nì ơn

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trinh học tập và thực hiện đê tài này em đà nhận được sự giúp đờ tận tinh của quý thầy cô. các bạn và các anh chị trong công ty em thực tập.

Đen nay. đề tài cũng đà hoàn nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi thành được các yêu cầu đặt ra. em xin chân thành cám ơn: quý thầy cỏ bô mòn Kỳ thuật cơ khi. Khoa Công Nghệ, trường Đại học Cần Thơ. đặc biệt Là thầy Nguyền Quan Thanh đà tận tinh hướng dẫn. giúp đờ em hoàn thành đề tài này và các anh chị trong công ty Cô Phân Cơ Khi Ó Tò Cần Thơ đà tạo điều kiện thuận lợi. giúp đờ em trong suốt quá trinh thực tập tại cóng ty.

Do thời gian nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi thực hiện và kiến thức của em còn hạn che nên nội dung đề tài không tránh khơi nhừng thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp kiến của quý thầy cô cùng các bạn đè nội dung đề tài của em được hoàn thiện hơn.

TRANG CAM KÉT

Tòi xin cam kết luận vãn nãy dược hoãn thành dựa trên các kết quà nghiên cứu cùa tôi vã các kết quá nghiên cứu này chưa dược dũng cho bất cứ luận văn nào cũng cầp khác. nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

Cằn Thơ. ngày.. .tháng.. .năm…

Người thực hiện

Nguyễn Quốc Nho

NHẬN XÉT CỦA Cơ SỜ THỰC TẬP


Cần Thơ, ngày…tháng…năm


Cán bộ hướng dần


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỞNG DẰN

Cần Thơ, ngây…tháng…năm

nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi Giáo viên hướng dần

SVTH: Nguyễn Quốc Nho

iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tuyển tập 11 đề thi chuyên đề Ppolime và vật liệu polime cực hay có lời giải chi tiết file Word
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Chi Ngân Sách Nhà Nước Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan về xuất xứ hàng hóa tại kiểm tra sau thông quan
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi
nghiên cứu hệ thống điện điện lạnh trên các dòng xe ôtô của mitsubishi
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart