nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG đẠi học Cấn thơ KHOA CồnG nghẹ BO MÔN KỸ THI AT có KHỈ

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGHIÊN CỨU HỆ thống lái TRÊN CÁC DÒnG xe ÔTÔ của MITSUBISHI

CÁN BỌ 111 ÓNG DÁN SINH VIÊN THỤC HIỆN

Nguyền Quan Thanh Nguyền Dinh Nguyên Dức(MSSV: I I 17686)

Ngành : Cư kill giao thông Khóa : nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi 37

Tháng 5/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ C ÔNG HÒA XẢ HỢI CHÌ NGHĨA VIỆT NAM KHOA

CÔNG NGHỆ                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BỌ MÔN KỸ THUẬT cơ KHÍ              —————–

Cần Thơ. ngày 25 tháng 01 năm 2015

PHIÉU ĐÈ NGHỊ ĐÈ TÀI TÓT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NẢM HỌC: 2014-2015

 • 1. Họ và tên cán bộ hướng dẫn: Nguyễn Quan Thanh.

 • 2.  Tên đề tài: Nghiên cứu hệ thống Lái trên các nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi dòng xe ô tô cùa Mitsubishi.

 • 3.  Địa diêm thực hiên: Công ty cố phần Cơ khí ô tô cần Thơ.

 • 4.  Sơ lương sinh viên thực hiện: 01.

 • 5.  Thời gian thực hiện: từ ngày 12’01 đển 08/05/2015.

 • 6.  Sinh viên thực hiện: Nguyền Định Nguyên Đữc MSSV: 1117686

 • 7. Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu tim hiểu hệ thống lái trên các dòng xe ô tò của Mitsubishi.

 • 8.  Các nội dung chinh và giới hạn cua đe nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi tài:

 • a.  Giới thiệu về hàng Mitsubishi.

 • b.  Tòng quát về hệ thòng lái.

 • c.  Hệ thống lái trên các dòng xe ò tò của Mitsubishi.

 • d.  Nhũng hư hóng và cách khắc phục.

  DUYỆT BỌ MÔN   CÁN BỌ HƯỚNG DẦN


SINH VIÊN

(Kỷ và ghi rõ họ tên)

NHẠN XÉT CÙA GIÁO VIÊN PHẤN BIỆN


Cần Thơ, ngày… tháng…năm…


Giáo viên phân biện


LỜI CẤM ƠN

Trong suốt quá trinh thực tập và lảm luận vàn em đã nhận được sự hướng nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi dẫn. giúp dở tận tình từ các thầy (cò), các anh chị vả các bạn. Đế dể tải luận văn cơ bân hoàn thành như ngày hôm nay em xin gứi lời cám ơn chân thành nhất tới:

Quý thầy cỏ bộ mòn Kỳ thuật cơ khí – Khoa Còng Nghệ – Trường Đại học cần Thơ đã tạo diều kiện thuận lợi. giúp đờ em trong quá trinh học tập và hoãn thành luận văn.

Thầy Nguyền Quan Thanh người đã tận tình hướng dẫn nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi . sữa chừa sai sót và có những góp ý quý báo đè em hoãn thành luận văn lot nghiệp nảy.

Ban lãnh đạo và toàn thè các anh chị còng nhàn viên còng ty Cô Phần Cơ Khí Ỏtô Can Thơ dã tạo điều kiện thuận lợi. chi bão và giúp đờ em trong suốt quá trình thực tập tại còng ty.

Sau củng em xin kinh chúc quý thay (cò), ban Lành đạo và toàn thê anh chị công nhân viên còng ty doi dào sức nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi khỏe, gặt hái được nhiều thành còng hơn nửa trong tương lai. Xin chân thành cám ơn.

Cần Thơ. ngày… tháng.. năm…

Sinh viên thực hiện

Nguyền Định Nguyên Đức

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Hoàn Thiện Quy Chế Trả Lương Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1- Petrolimex
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
SKKN dạy học theo chủ đề trong giảng dạy vật lí
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
197.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Bảo Đảm Và Khuyến Khích Đầu Tư Theo Luật Đầu Tư
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đồ án tốt nghiệp các mô hình chuyển mạch
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi
nghiên cứu hệ thống lái trên các dòng xe ôtô của mitsubishi
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart