Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài

Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài

fff

Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài

fff

Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài

fff

Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài

fff

Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài

fff

.       , .      . TRirnWG . HAI MnrCAN THOU,__________,   *

LỜTNHẶN XÉT ci A GIAO VIEN Hl ỞNGDÁN

Bộ MÒN LUẬT THƯƠNG MẠI


Đề tài: NGHBM cứu  LUẬN VÁN TỐT NGHIỆP  HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ

NIB/I YẾT CHỨNG


KHồA33(2007 – 2011)


KHOÁN RA NƯÓC NGOÀI


S’vien thực hiện:

Phan Thị Tường Xốn

Gỉ viên hướng dẫn:

MSSV: 5075158


Ta Lồ ĩhị Nguyệt Cháu


Lớp: Luật Thương Mại 2-K33

CẦN THƠ, THÁNG 4 NĂM 2011

DANH MỤC TỪ VIẾT TÁT

  • 2.  TTCK: Thị tnrờng chúng khoán

  • 3.  ĩ JBCKNN: ùy ban chúng khoán Nhà nirớc

MỤC LỤC

LÒI MỜDÀV

  • 1.  Lý do chon đề tài………■■■■………….Nghiên cứu hoạt đông phát hành và niêm yết

chứng khoán ra nước ngoài

  • 4.  Phương. pháp nghiên ỊUU-—..-.-.–………………………….

5. Kết cẩu đề tài

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VÈ HOẠT ĐỘNG PHẤT HÀNH VÀ NIÊM YẾT

CHỦNG KHOÁN

1.1.1 Trên thế giới

1.1.2 Ở Việt Nam

Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài ỉ. 1.2.1 Giai đoạn 2006

ỉ. 1.2.2 Giai đoạn 2007

ỉ. 1.1.3 Giai đoạn 2008

oạt động phát hành chứng khoán

  • 1.2.1.2  Các phương thức huy động Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài von thông qua hoạt động phát hành chứng

khoán

oạt động niêm yết chứng khoán

ì. 3.1.2      Điều kiện phát hành

ỉ. 3. ỉ.3     Thù rục phát hành chứng khoản ra mrớc ngoài

1.3. ỉ.4 Nhùng lợi ích khi (loanh nghiệp phát hành chứng khoán Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài ra nước ngoài

nước ngoài

  • 1.3.2.2 …………….’.

II kiện niêm yết chứng khoán ra nước ngoái

ỉ.3.2.3

ũ tục niêm yet chửng khoán ra nước ngoài

  • 1.3.2.5  Những tác Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài động tiêu cực khi doanh nghiệp niêm yet chững khoán ra nước

ngoài

1.4N’hững lưu V dành cho doanh nghiệp Việt Nam khĩ phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài

Chương 2: THựC TRẠNG HOẠT ĐỌNG PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YÉT CHỬNG khoản ra nước ngoài……………..’

  • 2.3  Những hạn chế khi doanh nghiệp phát hành và niêm yết chững khoán ra Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài

nước nsoài

  • 2.3.1 Những hạn chế khi doanh nghiệp phát hành chững khoán ra nước ngoài 47

chứng khoán ra nước ngoài cùa các doanh nghiệp Việt Nam

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
File luyen chu nho va chu sang tao cho hoc sinh 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thi Nhan Viet Nam (Hoai Thanh, Hoai Chan)_2.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hiệu quả tăng cường vi chất vào thực phẩm đến tình trạng dinh dưỡng của học sinh tiểu học huyện nghĩa đàn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phân tích hiện tượng chảy máu chất xám ở việt nam hiện nay
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài toán logarit rời rạc và ứng dụng trong mật mã
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
22.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ruoi trau ethel lilian voynich
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài
Nghiên cứu hoạt động phát hành và niêm yết chứng khoán ra nước ngoài
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart