nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị

nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị

fff

nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị

fff

nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị

fff

nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị

fff

nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị

fff

nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          BỌ NỒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYÊN ĐÌNH TUYẾN

NGHIÊN cửu MỌT SỎ CHỈ TIÊU LÂM SÀNG, SINH LÝ -SINH HÓA MÁU Ở CHÓ MÁC BỆNH VIÊM RUỘT TIÊU CHẤY VÀ THỬ NGHIỆM ĐIÈU TRỊ

CHUYÊN NGÀNH: THÚ Y

MẰ SÓ: 60.64.01.01

NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: PGS.TS. CHU ĐỨC THẢNG

HÀ NỘI – 2014

LỜI CAM ĐOAN

 • –  Tôi xin nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị cam đoan số và kết quà nghiên cứu (rong luận văn là trung thực và chưa được sử dung công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

 • –  Tôi xin cam đoan các thông tin trích dần trong luận văn này đă được chi rõ nguồn gốc.

Tác giả luận vãn

Nguyễn Đình Tuyến

LỜI CẤM ƠN

Tôi xin chân thành cám ơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ban quân lý Dào tạo. Khoa Thú V đà quan tâm và tạo điều kiện thuận nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị lợi cho chúng tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Tôi xin được bày tó lòng bict ơn sâu sắc tới thầy hướng dan khoa học PGS.TS. Chu Đức Thang, nhùng người dã lận lình giúp dờ. chì báo và hướng dần lôi trong quá trình nghiên cứu và xây dựng luận vãn.

Tôi xin dược cảm ơn các thầy cô giáo irong bộ môn Nội chân – Dược – Độc chất. Học viện Nông nghiệp Việi Nam dã giúp dờ nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị lôi trong quá trình hoàn thành luận văn.

Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo và nhân viên phòng khám đã giúp đờ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề lài tại cơ sờ.

Nhân dịp này. tôi xin bày ló lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, người thân, bạn bè. những người luôn tạo điều kiện, động viên, giúp dờ tôi trong suốt quá trình học tập. nghiên cửu cùng như hoàn thành luận nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị văn.

Tác giá luận vãn

Nguyễn Đình Tuy ến

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục bảng

Danh mục hình ảnh

I. I Mục tiêu của đề tài

 • 2.1.2   Một nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị sổ giống chó chính trên thế giới 4

 • 3    ĐỞI TƯỢNG. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị CỨU

 • 3.2.2  Theo dõi sự biến đôi một số chí tiêu lâm sàng cùa chó bình

(hường và chó mắc bệnh.

 • 3.2.4  Thử nghiệm một số pháp đồ điều trị bằng thuốc kháng sinh sau

đó đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả.

 • 3.3.3   Phương pháp lấy mầu và xét nghiệm chi liêu sinh lý. sinh

hóa máu

 • 4.1    Tinh hình dịch bệnh trên nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh

hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị đàn chó mang đến khám tại Phòng

khám Thú y 143 Hồ Đắc Di

 • 4.1.1  Kết quá điểu tra một số nhóm bệnh nội khoa thường gặp

trên đàn chó

 • 4.1.3   Tý lệ mắc bệnh viêm ruột liêu chày (heo độ tuồi và theo các

(húng trong năm (rên chó.

 • 4.2.1   Các biểu nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó

mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị hiện lâm sàng khi chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chây

 • 4.3    Một số chi tiêu sinh lý. sinh hóa máu ở chó mắc viêm ruột

tiêu chây

 • 4.3.1

Một số chì tiêu sinh lý máu ở chó mắc viêm ruột tiêu cháy

TÀI LIỆU THAM KHAO

Học vlỷn Nông nghiép Viịt Nam – LwỊn itĩn Thợc vi’ Khoa hộc Nỗng nghiệp

Page V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Dân Tộc Phù Lá Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty vinaconex 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước về chất lượng trang bị kỹ thuật trong lực lượng công an nhân dân
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty tnhh một thành viên quốc tế dha
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị
nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, sinh lý – sinh hóa máu ở chó mắc bệnh viêm ruột tiêu chảy và thử nghiệm điều trị
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart