nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

fff

nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

fff

nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

fff

nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

fff

nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

fff

nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIẸP VIỆT NAM

NGUYỀN ĐẠT THẠCH

NGHIÊN CỬU, NÂNG CẤP HẸ THÓNG ĐIÈU KHIẾN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CO2 LỎNG TẠI CÔNG TY TNHH MỌT THÀNH VIÊN PHÂN DẠM VÀ HÓA CHÁT HÀ BẤC

LUẬN VÀN THẠC sỉ

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

………xs -………………..

NGUYÊN ĐẠT THẠCH

nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc NGHIÊN CỬU, NẰNG CẤP HẸ THÔNG ĐIÈU KHIỂN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT co2 LỎNG TẠI CÔNG TY TNHH MỌT THÀNH VIÊN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHÁT HÀ BẤC

LUẠN VÀN THẠC sĩ

Chuyên ngành: Kỷ thuật điện Mã số : 60.52.02.02

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: TS. NGÔ TRÍ DƯƠNG

LỜI CAM DOAN

Tên tôi là Nguyền Dạt Thạch, học viên lớp cao học K21ĐNNA chuyên ngành kỷ thuật điện. Tôi cam đoan nhưng nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc nội dung tôi viết trong luận văn là nghiên cứu cùa hán thân tôi dưới sự hướng dẩn của T.s Ngô Trí Dương và không có sự sao chép bấl họp pháp lừ nghiên cứu cùa người khác. Nếu sai lôi hoàn loàn chịu irách nhiệm.

Hà Nội. ngày Tilling năm 2014

Người cam đoan

Nguyễn Đạt Thạch

LỜI CẤM ƠN

Đề thực hiện tốt luận văn tốt nghiệp này em xin gửi lời căm ơn tói thầy giáo TS. Ngô Trí Dương đã nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc hướng dẫn tận tình trong suốt thời gian làm luận văn vừa qua.

Tôi cũng xin gửi lời câm ơn tói Công ty TNHH một thành viên Phàn đạm và Hóa chất Hà Bắc đã tạo điều kiện cho tôi tiếp cận, nghiên cứu các yếu lố kỳ thuật và giúp đờ tôi rất nhiều trong quá trình thực hiện những nghiên cứu cua đề tài.

Cuối cùng em xin gừi lời câm ơn tới các thầy cô giáo cùa Khoa Cơ Điện cùng các thầy cô giáo bộ môn nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc đã truyền đạt những kiến thức mới và bổ ích cho em trong suốt thời gian học tập tại trường.

Học vỉên

Nguyễn Đạt Thạch

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC HÌNH

MỞ ĐÀU

  • 4.      Phương pháp nghiên cứu2 nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình

sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

CHƯƠNG I. TỎNG QUAN VÈ QUY TRÌNH CÒNG NGHẸ

  • 1.1.1.  Thực trạng sán xuất của Công ty TNHH một thành viên Phân

đạm và Hóa chất Hà Bắc

  • 1.2.1.   Thiết bị quân lý nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất

co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

  • 1.3.4.   Số lượng và các chi tiêu chất lượng của sán phẩm và nguyên liệu phu 13

yêu cầu nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc thiết bi hệ thống.

CHƯƠNG II: XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ĐIÈƯ KHIÉN CÁC CÔNG ĐOẠN CỦA DÂY CHUYẾN SÀN XUẢT KHÍ co, LỎNG

nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh

một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc 2.2. Lưu đồ thuật toán điều khiển máy nén CM2000

  • 2.2.3.  Xây dựng lưu đồ thuật toán cấu trúc điều khiển máy nén lạnh

CM2000

  • 2.3.2.  Xây dựng cấu trúc điều khiển cho bộ sấy khô B11 (X) nghiên cứu, nâng cấp

hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc

  • 2.4.1.

Yêu cầu về máy nén lạnh CM 1600

CHƯƠNG III. THIÉT KÉ GIAO DIỆN ĐIÈU KHIỂN GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH SẤN XUẲT co, LÕNG nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc 42

Hoe viên Nông nghièp ViẽtNam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoe Kỳ thuật

Page 5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tổ nước ngoài
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn đánh giá chất lượng nước sông nhuệ đáy đoạn chảy qua địa phận thành phố hà nội năm 2016 2017
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
slide thuyết trình đề tài giao tiếp với bạn bè
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
97.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc
nghiên cứu, nâng cấp hệ thống điều khiển quá trình sản xuất co2 lỏng tại công ty tnhh một thành viên phân đạm và hóa chất hà bắc
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart