nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào

nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào

fff

nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào

fff

nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào

fff

nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào

fff

nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào

fff

nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO Bộ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIẸN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYẺN MẠNH DŨNG

NGHIÊN cửu NHÂN GIÓNG CÂY BẠCH TRƯẶT (ATRACTYLODESMACROCEPHALA KOIDZ) NHẤP NỌI BÀNG NUÔI CẢY MÔ TÉ BÀO

LUẶN VĂN THẠC Sỉ

BỌ GIÁO DỤC VÀO Đào tạo Bộ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIẸN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYẺN MẠNH DŨNG

NGHIÊN CỪU NHÂN GIÓNG CÂY BẠCH TRUẠT (ATRACTYLODESMACROCEPHALA KOIDZ) NHẬP NỘI BÀNG NUÔI CẢY MÔ TÉ BÀO

Chuyên ngành: CÔNG NGHẸ SINH HỌC

Mã ngành: 60.42.02.01

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: PGS. TS NGUYỀN THỊ LÝ ANH

Lời CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào quà nghiên cữu trong luận vãn này là trung thực và không trùng lập với các đồ tài khác.

Tôi cũng xin cam doan rang các thông tin trích dan trong luận vãn dều dược ghi rõ nguồn gốc.

Học viên

Nguyên Mạnh Dũng

LỜI CẤM ƠN

Trong quá trình thực hiện luận rủn, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đờ cùa nhiều cá nhân và cơ quan đơn vị. Nay luận ván đã hoàn thành, tôi xin bày tó lòng biết nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào ơn chân thành, sâu sắc tới:

PGS. TS. Nguyền Thị Lý Anh. người đã tận tình hướng dần và tạo mọi điều kiện, giúp dờ tôi nghiên cữu vả thực hiện đề tài.

Các thầy giáo, cô giáo thuộc Khoa Công nghệ sinh học. trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã nhiệt tình giáng dạy và tạo mọi diều kiện cho tôi hoàn thành khóa học.

Các cán bộ. kỳ thuật viên Tiện Sinh học Nông nghiệp – Trường Đại nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào học Nông nghiệp Hà Nội đà nhiệt tình hướng dân. giúp đờ và tạo mọi diều kiện cho tóì thực hiện luận văn. Phòng Công nghệ tế bào thực vật – Viện Sinh học Nông nghiệp đà cung cấp mâu vật nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn nhùng người thân trong gia dinh và bạn bè dà giúp đờ vã động viên tôi trong suồt thời gian học tập.

Hà Nội. tháng năm 2014

Học viên

Nguyễn Mạnh Dùng

MỤC nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỰC

DANH MỰC BANG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỰC CHỪ VIÉT TẤT

PHẤN I: MỜ ĐẢU

I. I. Đật vắn đề:

  • 1.3.1. Ý nghía nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala

koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào khoa học

PHÂN II: TONG QUAN TÀI LIỆU

  • 2.2.2.  Vai trò cùa nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào ánh sáng trong nuôi cấy thực vật in vitro. 10

PHẤN III. VẠT LIẸU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

  • 3.1.3.  nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập

nội bằng nuôi cấy mô tế bào Thời gian và địa điểin thí nghiệm:

3. 3.  Phương pháp nghiên cứu:

PHẤN nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào IV. KÉT QUÀ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu ban đầu:

  • 4.1.2.  Ánh hường cùa PRESEPT 0,5% (0,5% Troclosene sodium NaDCC)

đến hiệu quã khử trùng

  • 4.2.1.  Ánh hướng cùa nồng độ BA đến khá nỗng nhân chồi in vitro cây

Bạch Truậl nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào

4.2.2 Ánh hường cứa tồ hợp BA và Kinetin đến khã năng nhãn chồi in vitro cây Bạch

Truật

  • 4.2.3.  Ảnh hưởng của lổ hợp các chat BA. Kinetin và a NAA đến khả năng

nhân chồi in vitro cây Bạch truật

  • 4.2.4.  Ánh hướng cùa tồ hợp các chất BA, Kinetin và IBA đến khã năng

nhân chồi in vitro cây Bạch truật

  • 4.3.1.  Ánh nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào hường cùa Ơ-NAA đến khá năng tạorễ cho chồi

Bạch Truật:

Hoc viên Nóng nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thac sỹ Khoa hoc Nồng nghiệp

Page iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh hà nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ nghiên cứu giải quyết vấn đề kỹ thuật khi nối nguồn điện gió vào đường dây truyền tải
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nâng cao công tác quản lý trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thất sát thủ cổ long
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên môn Tin học THCS
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào
nghiên cứu nhân giống cây bạch truật (atractylodes macrocephala koidz) nhập nội bằng nuôi cấy mô tế bào
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart