nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

fff

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

fff

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

fff

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

fff

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

fff

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ

KHOA NÒNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỌ MÒN – CÔNG NGHẸ THựC PHẨM

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP

Ngành: CÔNG NGHẸ THựC PHÀM

NGHIÊN CỬU QUÁ TRÌNH CHÉ BIÉN NƯỚC GIẢI KHÁT CÓ GAS VÀ CÓ CÒN TƯ TRÁI DÂU HẠ c HÂU

Giáo viên hướng đản:

Sinh viên thưc hiên:

Hổ Thanh Tùng


Ts. Lê Nguyễn Đoan Duy

MSSV: 2111671

Lớp: CB1108A1

cản Thư, 2014

LÒI CẤM TẠ

San thời gian gằn 4 năm hoc đại học tại trường Đọi Học cần Thơ em đà tích lũy được nhiều kiến thức nhùng kinh nghiệm trong cuộc sống cùng như trong học tập. thành tựu học tập cúa em có được như ngày hôm nay là nhờ sự tận tình và lòng tàm quyết cua thầy cò trong Bộ Mòn nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu Còng Nghệ thực Pham đà không ngưng trao dồi kiến thức, kỳ năng cũng như vạch ra những phương pháp học tập nhăm giúp em đạt dược kết quá tốt hơn. bên canh đó không nhùng dạy cho em hiêu ve lý thuyết mà còn giúp cho em dễ dàng tiếp xúc với mòi trường thực nghiệm ở những nhà máy chế biên thực phẩm.

Trong suốt thời gian lâm luận văn đã giúp em cũng cố lại nhiều kiến thức quan trọng cùa chuyên ngành mà em đang học, nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu biết tim và nghiên cứu nhiều tãi liệu quan trọng trong che biên thực phâm cũng như áp dụng trong việc làm luận văn đê tra cứu số liệu, tính toán.

Em xin chân thành căm ơn thay Lẻ Nguyền Đoan Duy đã het sức tận tinh cố gắng và giành ra nlìừng thời gian, những kinh nghiệm quý báo cúa minh đê hướng dần cho em trong quá trinh làm luận văn. Bên cạnh dó. em cũng xin chân thành cảm ơn chi Huỳnh Trần Huyền Trang và nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu các anh chị cũng như các bạn củng lớp trong bộ mòn Công Nệhệ Thực Phàm đã nhiệt tinh giúp đờ em và cho em những lời khuyên hữu ích trong suôt thời gian làm luận vãn.

Con xin chân thành câm ơn cha mẹ đã hy sinh cuộc đời minh đê giúp cho con có đươc nlìừng thành tưu học van như ngày hôm nay và tạo điều kiện cùng như hành trang về kiến thức cho con bước vào dời.

Thay lời cam ơn. em xin chúc tat nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu ca nhùng thầy cò trong Bò Môn Công Nghệ Thực Phàm doi dào sức khóe vả dạt nhiêu thành còng trong còng việc*.

C ẩn Thơ, ngày….tháng….năm 2014

Sinh viên thực hiện

Hồ Thanh Tùng

LỜI CAM ĐOAN

Em XUI cam đoan là đề tài nãy do chinh em thực hiện, nhùng số liệu vã nhũng tlú nghiệm phàn tích là có thực, kết qua trong bãi luân vãn không có trũng lặp hay sao chép dưới bâl kỳ hình thức nào nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu và đê lâi này hoàn toàn trung thực.

Cần Tho, ngày…tháng…nãm 2014

Sinh viên thực hiện

Hô Thanh l ùng

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ

LỜI CAM ĐOAN

TÓM TÁT

DANH SÁCH HÌNH

DANH SÁCH BÀNG

CHƯƠNG 1: DẠT VÁN ĐỂ

CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU

 • 2.1.  Giới nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

thiêu nguyên liệu dâu Hạ Châu

_2.2.1. Lịch sử ra đời của rượu Vodka:

_2.2.2. Nguyên liệu sản xuất nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ

trái dâu hạ châu chinh

 • 2.3. Nhùng công đoạn trong quá trình chế biến nước dâu Hạ Châu có cồn và gas….l8 _2.3.1.

Chần:

_2.3.2. Thanh trùng:

_2.3.3. Các hệ vi sinh vật có trong thực phẩm23 nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

_2.3.3.1. Vi khuẩn:

_2.3.3.2. Nấm men. nấm mốc:

_2.3.3. Những vấn để thường gặp trong quá trình săn xuất và bảo quân:

CHƯƠNG III: PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHẤP THÍ NGHIỆM

 • 3.1.2.  Nguyên liệu:27 nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

 • 3.4.1.3 ……………………………………………………………………………………………

Tiến hành thi nghiêm:

nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

 • 3.4.2 Thi nghiệm 2: Khảo sát ãnh hưởng của chế độ thanh trùng đến sự biến đồi

của các thành phan hóa học cũng như giá trị câm quan của sản phẩm:

 • 3.4.2.1 ……………………………………………………………………………………………

Mục đích:

 • 3.4.2.2

trí thí nghiệm:

 • 3.4.2.4 ……………………………………………………………………………………………

Chi tiêu đánh giá:

 • 3.4.3.  Thí nghiệm 3: Khâơ sát anh hương cua chế độ tồn trừ đến sự biến nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu đồi cua

các thành phần hóa học cúa nước Dâu Hạ Châu có gas, có cồn:

 • 3.4.3.1 ……………………………………………………………………………………………

Mục đích:

 • 3.4.3.2

trí thí nghiệm:

 • 3.4.3.4……………………………………………………………………………………………

Chi tiêu đánh giá:

CHƯƠNG IV: KẺT QUẢ VÀ THÀO LUẬN

 • 4.2.  Khảo sát ti lệ phối chế giữa dịch dâu Hạ Châu và con Etanol ảnh hường đến giá nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

trị câm quan cúa sản phâm

 • 4.3.  Anh hưởng cùa chế độ thanh trùng den chất lượng sân phàm nước dâu Hạ Châu

có gas và có cồn

 • 4.3.5.  Tác động cùa chế độ thanh trùng đến hoạt Flavonoid40 nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

 • 4.4.  Anh hưởng cùa chế độ bảo quân đến sự biên đôi của các thành phần dinh dường

của sản phẩm nước dâu H«ạ Châu có gas và có cồn

CHƯƠNG 5: KÉT LUẬN VÀ ĐẺ NGHỊ49 nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu

TÀI LIỆU TH AM KHÁO

PHỊ LỤC

Phụ lục A – Các phương pháp phân tích

vii

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng chiến lược phát triển trường trung học cơ sở hướng tới đạt chuẩn quốc gia
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình bảo mật thông tin phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển dạy nghề và hệ thống các trường nghề
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ hoạt động giám sát của hội đồng nhân cấp xã trên địa bàn thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắk
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hamiltonian orthogeodesic alternating pa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu
nghiên cứu quá trình chế biến nước giải khát có gas và có cồn từ trái dâu hạ châu
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart