nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

fff

nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

fff

nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

fff

nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

fff

nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

fff

nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO-     Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHIÉUĐẠI THÁNG

NGHIÊN CỨU SỨ DỤNG NGUỎN LAO DỌNG NÔNG THÔN TĨNH BẤC NINH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÀ SỎ: 60.34.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẢN nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh KHOA HỌC: TS. BÙI THỊ GIA

HÀ NỘI, NĂM 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan:

 • –  Số liệu và kết quá nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa được sử dụng đế bão vệ một công trình nghiên cứu hay học VI nào.

 • –  Các thông tin trích dần trong luận vãn này đã được chi rõ nguồn gốc.

Tác giã

Khiếu Đạỉ Thắng

LÒI CÃM ON


Sau một thời gian nghiên cứu nghiêm túc. đen nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh nay tôi đã hoàn thành bán luận văn để bào vệ tốt nghiệp theo kế hoạch cúa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và khoa Quán (rị kinh doanh.

Có dược kết quà này. Inrởc hếl cho phép (ôi dược gứi lời câm ơn dến lập (hể các (hày giáo, cô giáo dã truyền dạl nhừng (ri thức quý báu (rong (hời gian lôi dược học lập lại Irường. Đặc biệl lôi xin dược Iran irọng cam ơn cô giáo Tiến sỹ Bùi nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh Thị Gia đà hướng dần, giúp đờ tận tình và trách nhiệm đế tôi hoàn thành bán luận vàn này.

Tôi cùng xin được câm ơn các cơ quan Vàn phòng ƯBND tinh Bắc Ninh, Cục Thống ke, Sờ Y te. Sớ Lao động-TBXH……………………………………………..các hộ điều tra đã

giúp đờ tôi về tài liệu và các thông tin liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu.

Cuối cùng, tôi xin được câm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh đà động viên ủng hộ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập. nghiên cứu hoàn thành luận văn này.


Tác giá


Khiếu Dại Thẳng


MỤC LỤCLời cảm ơn


iiiii


Danh mục báng


iv


Danh mục biểu đồ

I. I Tính cấp thiết của đề tài

 • 1.3    Đối nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh tượng và phạm vi

nghiên cửu

 • 2    Cơ SỜ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN VÊ       sử DỤNG LAO

ĐỌNG NÔNG THÔN

 • 2.1.4   Một số nhân tố ảnh hường đến nguồn lao động      và sử dụng lao

động nông thôn nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

 • 2.2.2   Kinh nghiệm sử dụng lao động nông thôn cúa một số địa phương

trong nước

 • 3.2    Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh 44

 • 4.1    Thực trạng nguồn lao động và sừ dụng lao động nông thôn tinh

Bắc Ninh

 • 4.1.3   Thực trạng sử dụng nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh lao

động nông thôn

 • 4.2.1   Quan điểm, phương hướng đế sử dụng có hiệu quà nguồn lao

động nông thôn.

 • 4.2.2   Những căn cứ, định hướng và mục tiêu chủ yếu đế sử dụng đầy

đù và hợp lý nguồn lao động nông thôn

 • 4.2.3   Một số giãi pháp sử dụng đầy đù, nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh hợp lý nguồn lao động nông

thôn

DANH MỤC BẢNG

<<<123>>>

STT

Nội (lung

Trang

3.1

Hiện trạng sử dụng đắt tinh Bấc Ninh năm 2013

35

3.2

Tình hình dân số và lao động tinh Bắc Ninh năm 2011 -2013

37

4.1

Tình hình nhân khâu và lao động nông thôn tinh Bắc Ninh năm

2011-2013

47

4.2    Lao nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh động nông thôn chia

theo trình độ vãn hóa của tinh Bắc Ninh

năm 2011-2013

50

4.3

Lao dộng nông thôn chia theo trình độ chuyên môn của tinh Bấc

Ninh năm 2011-2013

53

4.4

Lao động nông thôn phân bổ theo ngành kinh tế tinh Bẳc Ninh

năm 2011-2013

55

4.5

Nhân khấu và lao động của các hộ điều tra

58

4.6 Việc làm theo ngành kinh tế và nhóm tuồi cùa lao động được

điều tra                                                             59 nghiên

cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh

<<<123>>>

4.7

Việc làm theo trình độ văn hóa và chuyên môn cùa lao động được điều tra

61

4.8

Sử dụng thời gian lao động trong ngày cũa lao động được điều tra 64

4.9

Kết quả sàn xuất các ngành kinh tế của lao động nông thôn tinh Bắc Ninh năm 2011-2013

66

4.10

Kết quả sân xuất ngành nông nghiệp của lao động nông thôn Bắc

Ninh năm 2011-2013

68

4.11   Điện tích, sàn lượng một số cây trồng chú yếu cùa nghiên cứu sử dụng nguồn lao

động nông thôn tỉnh bắc ninh lao động nông

thôn tinh Bắc Ninh 2011 -2013

69

4.12

Kết quá sàn xuầt ngành chân nuôi cùa lao động nông thôn tinh

Bắc Ninh 2011-2013

72

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoc Kinh tể

Page V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Năng Lực Công Chức Hành Chính Nhà Nước Cấp Tỉnh – Nghiên Cứu Tại Thủ Đô Viêng Chăn
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ miễn trách nhiệm hình sự từ thực tiễn tỉnh đồng nai
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình độc học môi trường phần 2 lê phước cường (chủ biên)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh
nghiên cứu sử dụng nguồn lao động nông thôn tỉnh bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart