nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa

nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa

fff

nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa

fff

nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa

fff

nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa

fff

nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa

fff

nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa

fff

lị

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ĐỎ THỊ THỦY

NGHIÊN cứu ƯNG DỤNG GÂY MẾ CHÓ BÀNG KETAMINE ĐÉ THựC HIỆN MỌT SÓ PHÁI THUẬT NGOẠI KHOA

CHUYÊN NGÀNH    : THÚ Y

MÀ SỎ                : 60. nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng

ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa 64.01.01

NGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC:

TS. VŨ NHƯ QUÁN

HÀ NỘI – 2014

LỜI CAM ĐOAN

TÒI xin cam đoan đây là cõng trinh nghiên cứu của riêng tói. Các số liệu, kết quà nêu trong luận vân Là trung thực và chua tùng được ai còng bố trong bất kỳ cóng trinh nào khác.

TỎI xin cam đoan rang cãc thông till trích dần trong luận vãn đểu được chi rò nguồn gốc. Moi sự giúp đờ nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa đà được cám ơn.

Tác giá luận văn

ĐỖ Thị Thủy

LỜI CÃM ON

Mở đâu luận vãn cho tói xin dược chân thành câm ơn Ban Giám dóc H<?c viện Nông nghiệp Việt Nam, các Thầy Cô trong Khoa Thú y, các Thay Cô trong Bộ mon Ngoại – San. cùng loan the các lliax Cô đà giang dạy loi trong tliời gian theo học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, tôi xin chân thành câm ơn TS. nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa Vù Như Quán đà lận linh hướng dãn. giúp đờ lõi trong quá trinh học lập và thực hiện hùm V án lol nghiệp nãy.

l õi xin chân thành cám on Ban quan lý cúng loàn thê nhân viên Trung lãin huấn luyện chó nghiệp vụ và Phòng thí nghiệm trọng diem Công nghệ sinh học Thú y. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trâu Quỷ. Gia Lãin. I lả NỘI.

Tòi xin dnợc gũi lời câm ơn sâu sắc tới gia dinh, người nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa thân cùng bạn bè dâ động viên giúp dờ tôi vượt qua mọi khó khàn nong suốt quá trình học tập và nghiên cửu thực hiện luận văn.

Do điều kiện thời gian và kinh phí thực hiện có hạn nên luận văn này không thè tránh khôi những sai sót. tói mong nhận được những đóng góp của quý Thầy Cô. đong nghiệp và nhirng người đang Lãm công tác nghiên cứu đê luận vãn được hoàn thiện hơn.

Bãc Ninh ngày ỈO tháng ỈOnãm 20 ỉ 4 nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine đê thực hiện một sô phâu thuật ngoại khoa Học viên

Dỗ Thị Thúy

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời căm ơn

Mục lục

Danh mục chữ viết tắt

Danh mục bâng

Danh mục bàng

Danh mục hình

MỜ ĐÀU

Chương 1 TÓNG QUAN nghiên cứu ứng dụng gây mê chó

bằ— k„u™;„„ để +h- hi™    „Á „hÄ .i,,,,;.—-i M_ T ẢI

ketamine để th.rc hiện một số nhẫn thuật nơooi khoa thuốc mê

1 nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện

Chương 2 ĐÓI TƯỢNG. NỘI DƯNG VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN’ cứu 32

Chương 3 KET QƯÀ VÀ THAO LƯẬN

  • 3.1    Sự thay đồi một số chi tiêu sinh lý cũa chó khi gây mê băng liều

O.lmlkgTT

  • 3.1.1   Sự thay nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật

ngoại khoa đồi than nhiệt

  • 3.2 Sự thay đổi một sổ chi tiêu sinh lý của chó khi gãy mè bang lieu

0.2ml kg TT

  • 3.3    Sự thay đồi một số chi tiêu sinh lý cùa chó khi nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa gây mẽ bảng liều

0.31111 kgTT

KÉT LƯẬN VÀ KIẾN NGHỊ

A     Kết luận

B     Kiến nghị

TÀI LIỆƯ THAM KHÁO

PHỤ nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TÁT

Hb


: Hemoglobin

TT


: Thê nong con vật


GABA


: V – amino butyric acid


Hoc viên Nóng nghièp Việt Nam – Luận vân Tìtac sỹ Khoa học Nông nghiệp

Page V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Xây dựng hệ luật mờ mamdani từ cơ sở dữ liệu số
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thống nhất pháp luật về đăng ký bất động sản ở việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Difficulties in learning english idioms of students at faculties of foreign languages and some suggested solutions
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
A history of applied linguistics from 1980 to the present
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Nghiên Cứu Xây Dựng Mô Hình Lưới Thu Sương (Hơi) Thành Nước Từ Các Sợi Tự Nhiên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa
nghiên cứu ứng dụng gây mê chó bằng ketamine để thực hiện một số phẫu thuật ngoại khoa
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart