Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff

Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030

fff


Bộ TÀI CHÍNH

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

SOoOoGS

TẠ THỊ NGỌC PHẤNLớp 11DKQ1 Khóa: 08

CHUYÊN ĐỀ TÓT NGHIỆP

ĐẺ TÀI:

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHÂU MẶT HÀNG GIÀY THẺ THAO SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TV TNHH LẠC TỶ GIAI Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 ĐOẠN 2010-2014 VÀ

CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẤY XUẤT KHÂU ĐÉN NĂM 2020

Chuyên ngànhKINH DOANH QUÓC TẺ GVHD-. TRÀN THỊ LAN

NHUNG

TP. HÔ CHÍ MINH, NĂM 2TRƯÒ • ■


Bộ TÀI CHÍNH

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

sooOogs


TẠ THỊ NGỌC PHẢN

Lóp 11DKQ1      Khóa 08

CHUYÊN ĐỂ TÓT NGHIỆP

Ỉ)È TÀI.

PHÂN TÍCH HOẠT ĐÔNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIÀY THÉ THAO SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY TNHH LẠC TỶ GIAI Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030 ĐOẠN 2010-2014

CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẢY XƯÁT KHẨU ĐẾN


NÃM 2020


Chuyên ngành-. KINH DOANH QUÓC TẺ

TP.HÒ CHÍ MINH, NĂM 201: GVHD-. TRÀN THỊ LAN NHUNG

MỤC LỤC


SV: Tạ Thị Ngọc Phấn

Trang [ 6


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) modeling of insect biodiversity and population dynamic on vegetable crops under temperature fluctuation
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Slide Tổ Chức Làm Việc Công Ty TNHH Hưng Thành Đạt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030
Phân tích hoạt động xuất khẩu mặt hàng giày thể thao sang thị trường EU của công ty TNHH Lạc Tỷ giai đoạn 2018-2021 và các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu đến năm 2030
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart