Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

fff

Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

fff

Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

fff

Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

fff

Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

fff

Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

fff

Bộ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

ĐÈ ÁN MÔN HỌC:

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TÊ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHĂNH HÀ NỘI

HỌ VÀ TÊN SV: TRỊNH THỊ THAO PHƯƠNG

LỚP: 11DKQ1 MSSV: 1112060093

GIÁO VIÊN HƯỚNG DAN: TH. S HÀ MINH HIẼƯ

TP.HÒ Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội CHÍ MINH 12/2013

Bộ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING

KHOA THƯƠNG MẠI

TRỊNH THỊ THAO PHƯƠNG

LỚP: 11DKQ1

ĐÈ ÁN MÔN HỌC

PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TÊ BẰNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CHI NHÁNH HÀ NỘI

CHUYÊN NGÀNH: THANH TOÁN QƯÓC TÉ

TP.HÕ CHÍ MINH 12/2013

Lò’i cảm o n

Để hoàn thành bài báo cáo kiến tập lờn 1 Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chí nhánh Hà Nội. Trước hết cho phép em gởi lời cảm ơn chân thành đến các thay cô giáo trong khoa thương mại. Với sự quan tâm,

dạy dỗ và chi bảo tận tình của các thày cô cùng với sự giúp dờ nhiệt tình của các bạn trong nhóm và trong lớp mà đến nay em có thê hoàn thành bài báo cáo, đê tài: "Phân tích quy trình thanh toán quốc tê bằng phương thức tín dụng chứng tù’ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội" Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

Đê có dược kết quả này cho phép em dược bày tỏ lời cảm ơn chán thành đến thây Hà Minh Hiếu người dà tận tình hướng dẫn và giúp dờ em trong suốt quá trình hoàn thanh bài báo cáo thực hành nghề nghiệp lân 1.

Với điều kiện thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn hạn chế cùa một sinh viên năm 3 và lán đầu tiên làm dề tài thực hành nghé nghiệp nên không tránh khỏi những thiêu sót. Vì vậy em rớt mong dược Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội sự chì bão và dóng góp ý kiến của các thây cô cùng toàn thê các bạn dể em có diêu kiện bô sung thêm kiên thức, nâng cao trình độ đê thực hiện tốt hơn nhừng bài báo cáo sau này củng như phục vụ tốt hơn công tác thực tê sau khi ra trường.

NHẬN XÉT CÙA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Phân tích quy trình thanh toán quốc tế

bằng phương thức tín dụng chứng từ tại

ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội

Tp.HCM, ngày…..tháng……năm 2013

Giảng viên hướng dần

DANH MỤC CÁC BẢNG

Trang

Bảng 1

Bảng 2

DANH MỤC CÁC HÌNH

6

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tăng cường tự chủ tài chính tại các trường đại học trực thuộc bộ xây dựng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) đánh giá thực trạng nước thải trên địa bàn thị xã sông công tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giá trị tiên đoán của chỉ số cảnh báo sớm ở người bệnh cấp cứu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội
Phân tích quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Hà Nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart