Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá

Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá

fff

Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá

fff

Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá

fff

Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá

fff

Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá

fff

Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá

fff

BỌ TÀI CHÍNH

TRƯỞNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI -0O0-

NGƯYẺN THỊ NHẠT HÀ Lớp: 11DKQ1 Khóa: 08

Đề án môn học 2

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ HÓI ĐOÁI ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHÁU CỦA cônG ty Tnhh hải nam và GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá GIA

Ngành: QUÂN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: KINH DOANH QUÓC TÉ

GVHDĩ Ths. ĐOÀN N AM HÀI BỌ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI -0O0-

NGƯYẺN THỊ NHẠT HÀ Lóp: 11DKQ1 Khóa: 08

Công ty XNK Thủy Hải Sản Hái Nam GVHD: Ths. Đoàn Nam Hải

a

rAlCMMK BUMtTlMCi

Đê án môn học 2

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ GIÁ HÓI ĐOÁI ĐÊN Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá HOẠT ĐộnG Xuất khẩu của cônG ty tnhh hải nam và GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIEP PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIA

Ngành: QUÁN TRỊ KINH DỌ ANH

Chuyên ngành: KINH DOẠNH QUÓC TẾ Giăng viên hướng dẫn: THS. ĐOÀN NAM HÁ

MỤC LỤC

MỤC LỤC BẢNG

MỤC LỤC B1ẺU ĐỒ

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TGHĐ: Tỷ giá hối đoái

XNK: Xuất nhập khẩu

XK: Xuất khẩu

NK: Nhập khẩu

NIINN (VN Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá ): Ngân Hàng Nhà Nước (Việt Nam)

NHTVV: Ngân Hàng Trung 1’ơng

NHTM: Ngân Hàng Thương Mại

TCTD: Tổ Chức Tín Dụng

FX: phân xưởng

SVTH: Nguyễn Thị Nhật Hờ Trang 7

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp hạn chế gian lận thương mại trong hoạt động gia công xuất khẩu của tổng cục hải quan việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
178.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Biện Pháp Khai Thác Sản Phẩm Bảo Hiểm Hàng Hóa Tại Công Ty Bảo Hiểm Bidv Hải Phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn phát triển nguồn nhân lực trong các công ty kiểm toán độc lập tại hải phòng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá
Phân tích tác động của tỷ giá hối đoái đến hoạt động xuất nhập của công ty XNK TNHH Hải Nam trong giai đoạn 2009 đến 2013 và giải pháp cho công ty giúp phòng ngừa rủi ro tỷ giá
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart