Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp

Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp

fff

Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp

fff

Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp

fff

Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp

fff

Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp

fff

Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp

fff

MỜ BÀI

"Gia dinh là tể bào cua xà hội, là cái nôi nuôi dường con người, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhàn cách, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bao vệ Tò quốc Gia dinh tot thì xà hội mới tốt, xà hội tốt thì gia dinh càng tốC.Nhưng thật đáng tiếc, hàng ngày hàng giờ trong những gia đinh ấy vần đang diễn ra nhừng hành vi bạo lực gia đinh mà cụ thè là bạo lực giừa vợ và chồng.Bạo lực giữa vợ và chong đang trớ thành một trong những nguy cơ biến gia đình thành “địa ngục tran gian”.Dù ớ bat cử nơi đâu. trong bat cứ hoàn canh nào, bạo lực gia đinh không chi đè lại hậu quá về thê chat, tinh Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp than mà còn về mặt kinh tế – xã hội. Mà đó là van đề nhức nhối khiến dư luận, xà hội đặc biệt quan tàm. Bạo lực gia đinh làm xói mòn các giá trị, chuẩn mực, truyền thong tốt đẹp cùa dân tộc, phá vờ sự ben vừng của gia đinh.

NỘI DUNG

ỉ.Khái quát chung về bạo lực giữa vợ và chồng

Bạo lực giữa vợ và chồng là hãnh vi vi phạm luật phòng,chống bạo lực gia Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp đình;vi phạm nghĩa vụ “chung thủy, thương yêu, quỹ trọng, chàm sóc, giúp đờ nhau, cùng nhau xây dựng gia dinh no am, bình đủng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vừng"

  • 1.1. Khái niệm bạo lực giữa vợ và chồng

Trong tiêng Việt, bạo lực được hiêu là "sức mạnh dùng đè cường bức, tran áp hoặc lật dô". Các moi quan hệ xà hội von rat đa dạng và phirc tạp nên hành vi bạo lực Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp cũng rat phong phú.Bạo lực gia đình là một dạng thức của bạo lực xà hội, là "hành vi cố ý cùa các thành viên gia đình gáy tôn hại hoặc có khá năng gáy lòn hại về thê chất, tinh thần ,kinh tế doi với các thành viên khác trong gia dinh". (Khoăn 2 dieu 1 Luật phòng,chong bạo lực gia đình).

Như vậy,bạo lực gia đình mà cụ thê là bạo lực giừa vợ và chồng chính là hành vi Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp co ý cúa một hoặc hai bên vợ chong gày tòn hại hoặc có kha nâng gây tòn hại về vật chát, tinh thần, kinh tế cho bên đối phương là vợ hoặc chồng của minh, ơ đây, phạm vi chù thè cua hành vi bạo lực là giừa vợ và chong, về ban chat hành vi bạo lực được hiểu như thuật ngừ bạo lực giừa các thành viên trong gia đinh.

  • 1.2. Các dạng hành vi bạo lực giữa vợ và chong

ỉ.2. Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp 1. Bạo lực thế chất

Bạo lực thê chat hay còn gọi là bạo lực thân thê là nhừng hãnh vi sử dụng cơ bap (tay.chân) hoặc công cụ (thậm chí cà vù khi) gây nên sự đau đớn ve thân thê đoi với nạn nhân.Bạo lực thân thê còn bao gồm cà việc ngăn cam phụ nữ tiếp cận các dịch vụ châm sóc sức khóe cũng như ngân ngừa họ không được tiếp cận các nhu cầu vật chắt cúa minh như: Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp ăn,uống,ngù.nghi….

Bạo lực thê chat là hình thức bạo lực dề nhận thay nhắt và rat pho biến,đặc biệt là ờ vùng nông thôn.Bạo lực thê chắt là hành vi vi phạm pháp luật,gây tôn hại cho sức khoe nạn nhàn và anh hướng đen sự ben vừng của gia đinh.Các hành vi cụ thê của bạo lực thẻ chất nliư:Ngắt,véo gây đau,đánh đau, gây thương tích ở những khu vực khó Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp phát hiện.xò đây, kiêm, xiết,giật, kéo, lắc mạnh, rứt tóc,tát, can,đấm, đá.bóp cô. ném đồ vật vào nạn nhân,đánh đập nặng gây thương tích (gẫy xương, chấn thương nội tạng),quãng, ném nạn nhận,đánh, đá íing bụng gây sây thaũsir dụng hung khi có sẵn trong nhà tan công nạn nhân,gây thương tích nặng,không cho nạn nhân chửa trị,dùng phương tiện Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp có dự định (dao, súng…) huỷ hoại hoặc làm biến dạng hình thê.

Bạo lực cùa người chong đoi với người vợ trong gia đinh: là hĩnh thức bạo lực được coi là phô biến nhất trong gia đình. Không can nhieu số liệu chứng minh chúng ta cũng có thê khăng định bạo lực do người chong gây ra chu yếu và lớn nhất là bạo lực về thê chất – hình thức bạo lực dễ nhận thay nhát vả bị lên án mạnh mè nhất. Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp Sơ dĩ người dàn ông chọn cách sư dụng “năm đấm” đè dạy vợ, là vì họ không nhận thức được rang hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Ngược lại. trong xă hội ngày này, hiện tượng người vợ sir dụng bạo lực với chong cũng không phai là hiếm. Không chi dừng lại ớ nhũng lời lè chua ngoa, nhũng cách xử sự thô bạo mà họ còn trực tiếp gây ra nhùng tôn thương về thê chat cho chong.

  • 1.2.2. Bạo Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp Ị ực tinh thân

Bạo lực tinh than là nhừng hành vi nham hãnh hạ tâm li thòng qua nhừng hình thức như:đe dọa,lạnh lùng,bô rơi,không quan tâm,không hòi han,cô lập,cách ly,kiếm soát chặt chẽ,không đê cho người bạn đời có cuộc sống riêng cúa minh.

Bạo lực tinh than chiêm một ti lệ khá cao trong các loại hình bạo lực gia đinh nói chung và hậu quả đê lại rất lớn. Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp Đây là loại hình bạo lực nghiêm trọng nhắt vi nó anh hương rat lớn tới sức khóe của người phụ nừ,và nó là loại hĩnh bạo lực có thê nói là “không nhìn thay được”. Do đó,hầu het nạn nhân mà đa sổ là nhùng người vợ không dám nói với ai và họ âm tham chịu đựng.Bạo lực tinh than đoi với phụ nừ xây ra ờ mọi nơi,mọi lúc với nhùng hình thức như chửi bới,s i nhục.lạnh nhạt Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp ,bó rơi.ngoại tinh….Có khi người đàn ông dùng nhùng thu đoạn tinh vi khác làm hại đen phàm chất và tinh than gây ra nhiêu đau đớn cho người phụ nừ.Trong gia đình,phụ nừ chịu sự điều khiên của người đàn ông về mọi mặt như đi đứng.nói năng.ăn mặc.Người chong kiêm soát mọi hành vi cùa vợ.tước đoạt niêm 11Ĩ cá nhân.làm rối loạn các thói quen sinh hoạt hàng ngày như ăn, Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp uong,ngù,nghi,quan hệ bạn bè,họ hàng…làm mất tự do cua phụ nừ trong cuộc sổng.Bạo lực tinh thân tuy không trực tiểp gây tôn thương về thê xác của người phụ nữ nhưng là một hình thức bạo lực nguy hiềm vi đà làm người phụ nữ phái chịu đựng,suy sụp. không có cơ hội bày tỏ cùng ai mà người ngoài lại khó phát hiện.Loại hình bạo lực này đang có xu hướng gia tảng,nhất là Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp khi pháp luật đà có những khung hình phạt dành chi người bạo lực gia đinh.Đê tránh bị phát hiện thì những người đàn ông,người chong đà hạn che những hành dộng bạo lực thân thè mà chuyên sang hình thức tinh vi hơn.khó bị phát hiện hơn.Sự lăng nhục và sự ngược đãi về tinh cam còn đau đớn hơn sự tan công về thê xác.nó làm cho phụ nừ giâm lòng tin.Bạo lực về thê xác không phải là tồi tệ Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp nhất mà sự tra tắn về tinh thần,sống trong lo sợ và killing hoàng mới là điều đáng sợ nhất đối với người phụ nìr.Với bạo lực tinh than thi vết thương lòng không ai có thê đong đem được.nó đang từng ngày từng giờ gặm nham ý chi tâm can cua người phụ nừ.khien họ luôn trong trạng thái căng thang,u uất,sầu lo vả hậu quả đau lòng khiến nhiêu nạn nhân không thê chịu đựng được đã phái tim đến cái Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp chét đê giãi tỏa.

  • 1.2.3. Bạo Ị ực tình dục

Bạo lực tinh dục là cường ép,ép buộc phụ nữ phai làm những việc liên quan đen tinh dục trái với mong muốn của họ:bàn luận về nhừng bộ phận trên cơ thê cúa phụ nừ;cường hiếp.giam cam và sứ dụng các công cụ tinh dục;ép phụ nữ phái quan hệ tinh dục hoặc bat phải xem các hình ảnh khiêu dâm mà người phụ nữ không muon hoặc ép phai quan hệ Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp tinh dục khi dã bị đánh đập,co tinh gây đau đớn hoặc tôn hại cho họ trong quá trinh quan hệ tinh dục.

Có thê nói,bạo lực tinh dục giừa các cặp vợ chồng là khá phô biển trong các gia đinh và đây là nguyên nhân gây ra nhieu vấn đe sức khóe cùa phụ nừ.Nhưng trên thực tế,người phụ nừ đà chắp nhận bị bạo hành đè chì cố giừ lại hạnh phúc và sự êm ấm của gia đinh.Hơn the Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp nừa.đây là một vấn đề khá nhạy càm.tế nhị nên rat khó phát hiện vả rat khó dê người trong cuộc thò lộ với bạn bè cùng như người thân trong gia đinh.Mặt khác,bạo lực tinh dục không lay đi sức khòe.mạng sống eúa người phụ nữ một các rò rệt như bạo lực thê xác.Nhưng nó khiến cho người phụ nừ không chù động được trong việc phòng tránh nguy cơ lây mắc các bệnh qua đường tinh dục,mang thai Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp ngoài ý muon và làm anh hướng xấu đen đời sổng tinh dục của người phụ nữ,thấy nhiều người câm thấy ghê sợ mồi khi nhăc den chuyện ân ái.

  • 1.2.4. Bạo ỉ ực kinh tế

Bạo lực kinh tế là sự kiêm soát về tài chinh và ngân quì trong gia dinh cúa chong đoi với vợ hoặc vợ doi với chồng.Có những gia dinh mà mồi khi vợ muon chi tiêu cái gi đó thi đều phai được sự đồng ý cùa chồng,thậm chi có Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp ca gia đinh chồng còn bat vợ ghi chi tiêu các khoăn hàng tháng đê người chồng kiêm tra.

Những biêu hiện của hành vi bạo lực về kinh tế bao gồm nhùng biêu hiện.không cho nạn nhân sử dụng tài sán chung vào mục đích chinh đáng;chiếm đoạt tài san riêng cúa nạn nhâmkiểm soát chặt chẽ nguồn tài chinh cúa nạn nhàn nhàm tạo cho nạn nhân sự phụ thuộc về tài chínhibuộc nạn nhân đóng góp tài chinh quá khá năng cua họ;đập tài Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp san riêng cua mình cùng như tài sân chung cúa vợ chồng nham gây áp lực về tâm lí đoi với nạn nhâmdũng tài sân chung của vợ chong tham gia vào các giao dịch dân sự mà không dược sự đong cua người còn lại;ép buộc nạn nhân lao động quá sức,hoặc làm công việc nặng nhọc,nguy hiêm.tiep xúc với chat độc hại hoặc làm những còng việc khác trái với qui định của pháp luật về lao động;ép nạn nhân đi ăn Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp xin hoặc lang thang kiếm song…

1.3. Một so đặc đìênt cùa hành vi bạo lực giữa vợ và chòng

Qua nghiên cứu về hành vi bạo lực gia đinh, thi hành vi bạo lực giừa vợ và chồng có một so đặc diêm sau:

Thử nhất,về người có hành vi bạo lực và nạn nhân của bạo lực.

Đa sổ các nghiên cứu đều cho rang: người gây ra bạo lực giừa vợ và chồng chủ yếu là người chong Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp – người có vị the cao hem trong gia đinh.Thực tế này cũng có thẻ giãi thích ớ chỗ nam giới khỏe mạnh hơn nừ giới. Theo nghiên cứu của TS. Hoàng Bá Thịnh chi có khoảng 9-10% trường hợp nạn nhân cùa bạo lực gia đinh là nam giới và thủ phạm chính là nhùng bà vợ. Do vậy, nừ giới thường có nguy cơ trớ thành nạn nhân cùa bạo lực giừa vợ và chong cao hơn nam giới.

Thừ tó, Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp tính chắt của hành vi bạo lực giừa vợ và chồng: hành vi bạo lực được biêu hiện chu yếu dưới dạng hành động nhưng cùng có trường hợp hành vi bạo lực gia đinh được thực hiện bang không hành động (bỏ mặc, không tiếp chuyện, không cho tiền…).Tuy nhiên, dù là hành động hay không hành động thì hành vi bạo lực cũng rat khó nhận biết, vi là nhũng hành vi xây ra trong gia đinh nên nếu các thành viên trong gia đinh Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp không thông báo cho các cơ quan công an thì rat khó đè nhận biết. Neu nạn nhân là phụ nữ thi phần nhiều đều giấu kin với thái độ cam chịu vả tâm li kì vọng vào sự thay đôi của chồng. Còn nếu nạn nhân là nam giới thì họ càng ngại nói ra.

Thứ ba, hậu qua cùa hành vi bạo lực thường rất đa dạng và khó nhận biết. Neu như hành vi bạo lực có thê diễn ra riêng rè thi hậu quà cua Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp hành vi này thường rat đa dạng, một hành vi bạo lực có thê gây ra nhiêu hậu quà khác nhau. Nạn nhân cua bạo lực không chí phài hứng chịu những hậu qua về thê chat mà còn lã nhùng tôn thương lâu dài về tinh than không dễ gì xóa được. Hãnh vi bạo lực thường khó nhận biết vi vậy mà hậu quà mà nó gày ra cho nạn nhân càng khó phát hiện hơn.

Thử tư, bạo lực giừa vợ và chồng có tinh chu Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp kì:Tinh chu ki của hành vi bạo lực thê hiện ớ chồ: đoi tượng có hành vi bạo lực sau khi gây ra hành vi bạo lực thường có thái độ ân hận. hối lồi, cổ gang bù dap bang nhừng cử chi ân can. làm cho nạn nhân nuôi hi vọng vào sự thay đôi cua đoi tượng và tha thứ cho đoi tượng. Và cử như the, đoi tượng gây ra hành vi rồi hối lỗi. hứa hẹn. bù đap và các nạn Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp nhân het lan này den lan khác mong chờ sự thay đôi của doi tượng. Vi vậy mà bạo lực giừa vợ và chồng thường kéo dài. lặp đi lặp lại, khó phát hiện đê xứ lí.Tinh chu ki không thê hiện ờ tan suất, thời gian mà ớ sự lặp lại về hành vi xử sự, thái độ của người gây bạo lực với nạn nhàn.

  • 1.4. Hậu quà pháp lý của hành vi bạo lực giữa vợ và chồng

Luật hòn nhàn và gia Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp đinh năm 2000 qui định rõ quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng khi họ xác lập quan hệ hôn nhân vì thể khi nam nừ kết hôn trờ thành vợ chong họ có trách nhiệm thực hiện đay đu các qui định đó.Neu vi phạm một trong các quyên và nghĩa vụ này.không nhừng vợ,chồng có hành vi vi phạm phai chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi cùa minh mà cao hem nửa từ chính nhùng hành vi đó cuộc sống của gia đinh Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp sè mất đi sự êm ái.hạnh phúc.mục đích cúa hôn nhàn không đạt được và nguy cơ giam sút sự ben xíìng cùa gia đình là điêu dễ xây ra.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bệnh sinh sản gia súc phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Bài thảo luận) PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC QUỐC TẾ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ language of arguments used in the sample speaking performance of toeflibt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
kỹ thuật chẩn đoán và đặc trưng phân tử của kudzu mosaic virus (kumv) hại đậu tương
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình hấp phụ mangan của vật liệu lọc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp
Phân tích về bạo lực giữa vợ và chồng, thực trạng và giải pháp
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart