Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích

Add your review

46.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

46.000

Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích

Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích

fff

Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích

fff

Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích

fff

Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích

fff

Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích

fff

Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích

fff

III

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THƠ

KHOA LUẬT

BÒ MÔN LLĨÂT Hành chính

80BŨIG8

LUẬN VÀN TÓT NGHIỆP cử NHÂN LUẬT KHÓA 33 (2007-2011)

PHÁP LUẬT VÈ QUẢN LÝ, sử DỤNG

DÃT rnivn ICH

Gtóns viên hựớttỉ dẩn;

Ths. NGUYỀN THỊ THANH XUÂN Sinh viên thưc hiên:

Bộ môn Luật Hành Chính              ĐOÀN THỊ KIÊU NGÂN

MSSV: 5075126

Lớp: Luật Hành Chinh – k33

, ~1_______________________1~

Cân Thơ, tháng 4/2011

st

LỜI CÂM ƠN —oơo—

Em XUI chân thành câm ơn Ọuý thầy cỏ Khoa Luật Trưởng Đại học Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích Càn Thơ. đà tận rùili giáng dạy. truyên đạt cho em những kiên thức chuyên mòn trong snot 4 năm học tập tại trường.

Đe hoàn thành luận văn này. trước hẻt em chân thành căm ơn cô Nguyên Thị Thanh Xuân đà tận tình hướng dãn. bò sung nlìừng kiên thức còn thiểu trong thời gian làm luận văn tot nghiệp này.

Sau nữa. em xin chân thành căm oil các bạn trong lớp. trong khoa đã động viên tinh thân cũng như giúp Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích đờ cho em trong suỏt quá trinh làm luận văn.

Do thòi gian thực hiên đề tài có hạn và kiến thức ban thân còn nhiêu hạn che nên việc nghiên cửu vã trinh bây đề tâi khó tránh khỏi những thiếu sót. Người viết kinh mong nhận được sự thòng căm và dóng góp ý kiên cùa quý thây cô. cùng các bạn cho đề tài được hoàn thiên hơn.

Cuối lởi. em xin kinh chúc quý thay cỏ vã các bạn dồi dào sức khỏe và Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích gật hái nhiều thảng lợi trong thòi gian tới.

Em xin chân thành cam ơn’

NHẠN XÉT CUA QUÝ THẤY CÔ


UI


NHẠN XÉT CỦA QUÝ THẤY CÔ ‘SkBQUgs’

MỤC LỤC

•ssOữra’

Trang

LỜI NÓI ĐAU

CHƯƠNG 1: Sơ LƯỢC VẺ Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích ĐÁT CÔNG ÍCH

ất công ích – V nghĩa cùa quỹ đất công ích

hái niệm đất công ích

ỉ. 1.2. Mục đích cùa đất công ích

nghĩa cùa đất công ích

ỉ. Ị.3.1 Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích………………………………………………………..

……………………………………….. Ỷ’

nghĩa về mật kinh té cùa đất công ích

Ịỉ.3.2……………………………………

nghĩa về mặt xà hội cùa đất công ích

 • 1.1.3.3 ……’…………………………’………..’…………………………………………………………………

nghĩa về một chinh trị cùa đất công ich

ựợc sứ vị đất công kh

 • 1.2.1.   Sự xuất hiện cùa đất công Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích ích 5% trước

khi có Luật Dât đai 1987.

hân biệt đất cóng ích với các loại đất khác

hái niệm đất phi nông Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích nghiệp

1.3.   ỉ.2   …………………………………………………………………………………

hân biệt đất công ích và đất phi nông nghiệp

hái niệm đất cóng

CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT cụ THẺ VÉ QUẢN LÝ, sữ DỤNG ĐẬT CÔNG ÍCH………………..’ . ‘…………………………………………………7 Pháp luật về quản

lý, sử dụng đất công ích

2.1………………………………………….7

uy dịnh pháp luật về tgio lập quỹ dốt tông

2.2  ……………………7…………………………………………

1     7

…^1……. . 7 . ………

uy định pháp luật trong quan lý đát công ích

 • 2.2.1.   Thầm quyền quăn lý đất công Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích ích…20

 • 2.2.1.1.  Thâm quyên quán lý cùa cơ quan nhà nước cáp Trung ương đôi với dài

công ích

 • 2.2.    1.2. Thâm quyền quân lý cùa cơ quan nhà nước cap địa phương đồi với đất

còng ích

 • 2.2.2.2.  Quán lý đằt công ich theo chinh sách riêng củatừng cấp xà23 Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích

 • 2.2.3.2 ……………………………………….

lục thu hồi đất công ích

 • 2.2.3.3

đề đến bù khi thu hồi đất công ích

 • 2.3   ………………………………………………………….Quỵ định về sừ dụng đất cóng ích

 • 2.3.      ỉ. ỉ. Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích Đôi tượng sứ dụng đát công ích là

tìy ban nhân dân cáp xà

23.2/.*…..?……………………………………:………….

inh thức sử dụng quỳ đất cóng ich cùa íiy ban nhân dân

 • 2.3.2.2.  Hình thức sữ dụng đât công ich cùa hộ gia dinh, cá nhân thông Pháp luật về quản

lý, sử dụng đất công ích qua họp đồng thuê………………………………………………………………….

………………………….  .

2.3.4. Quyên và nghĩa vụ cừu ch ũ thê sử dụng đất công ừh

 • 2.3.4.I. Quyên cùa chù thẻ sừdụng đât công Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích ich 42

2.3.4.2………………………………………….7

ghĩa vụ cùa chú thê sứ dụng đât công ích

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu đăc điểm thuc vât và thành phần hóa hoc của cây ngưu bàng thư hái tại địa bàn hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ vấn đề hoạch định đường biên giới trên đất liền giữa việt nam và campuchia
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả kiểm tra sau thông quan về xuất xứ hàng hóa tại kiểm tra sau thông quan
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Sold by
@ xcnguyen220
Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích
Pháp luật về quản lý, sử dụng đất công ích
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart