phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

fff

phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

fff

phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

fff

phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

fff

phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

fff

phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

fff

ịl

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

……….’Ô……………………..

NGUYỀN MẠNH HÙNG

PHÁT TRIEN CÁC HỢP TÁC XÃ DỊCH vụ NÔNG NGHIẸP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỌC – TỈNH NAM ĐỊNH

LUẬN VĂN THẠC sỉ

HÀ NỘI, 2014

IIỊ …. 14 …. I 1 …. 1… ít

It

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     Bỏ NÒNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định NGHIỆP VIỆT NAM

……….Ô……………………..

NGUYỀN MẠNH HÙNG

PHÁT TRIEN CÁC HỢP TÁC XÃ DỊCH vụ NÔNG NGHIẸP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỌC – TỈNH NAM ĐỊNH

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẺ NÒNG NGHIỆP MÀ SỎ : 60.62.01.15

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:

PGS.TS MAI THANH cúc

HÀ NỘI, 2014

F………………………………………..I       ‘ —Pt

LỜI CAM ĐOAN

 • –  Tôi cam đoan đây là công trình nghiên phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định cứu cùa riêng tôi. Các số liệu, kết quá nghiên cứu trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

 • –  rỏi xin cam doan rằng mọi sự cộng lác. giúp dờ cho việc thực hiện luận vãn này dã dược cám ơn và các thông lin trích dần irong luận văn dã dược chi rõ nguồn gốc.

Hà Nội. ngày 12 ĩluíng 12 năm 2014

Tác già luận văn

Nguyễn .Mạnh phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định Hùng

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập. nghiên cửu và hoàn thiện luận văn. tôi đã nhận được sự quan tâm. giúp dở của nhiều cá nhân và tập thể. Nhân đây tôi xin được bày tó lòng câm ơn chân thành của mình:

 • – Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới PGS.TS. Mai Thanh Cúc là thầy hướng dẫn khoa học cho tôi. thầy rất tâm huyết, tận tình hướng dần. chi phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định báo cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn.

 • – Tôi xin bày lò sự câm ơn tới Ban giám hiệu nhà trường cùng các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đă giúp đờ. dạy bảo và có nhùng ý kiến đóng góp quý báu cho tôi trong quá trình học tập. nghiên cửu vùa qua.

 • – Qua đây tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tói các đồng chí lãnh đao, cán bộ. xã viên các Hợp phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định tác xã DVNN trên địa bàn huyện Mỷ Lộc: Phòng Nông nghiệp & PTNT. Phòng Thống kê. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Mỳ Lộc; Cán bộ phòng Kinh tế họp tác – Chi cục PTNT tinh Nam Định và các cơ quan có liên quan đà tạo điểu kiện thuận lợi giúp đờ cho tôi trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện để tài này tại địa phương.

 • – Cuối cùng tôi xin căm ơn gia đình, bạn bè phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định và đồng nghiệp đã cổ vũ. động viên nhiệt tình và tạo điều kiện giúp đờ mọi mặt để tôi hoàn thành tổt chương trình học tập và nghiên cửu đề tài khoa học này.

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014 Tác giã luận văn

Nguyễn Mạnh Hùng

MỤC LỤC

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục bâng

Danh mục biểu đồ

Danh mục các chừ viết phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định tắt

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • 2.   Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẺN VẺ PHÁT TRIEN HỢP TÁC

XÀ DỊCHVỤ NÔNG NGHIẸP

 • 2.1   Cơ sờ lý luận về phát triển HTX DVNN phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định 5

 • 2.2.1  Kinh nghiệm và bài học rút ra từ phát triền HTX DVNN của một số

nước trên thế giới

 • 2.2.2  Kinh nghiệm phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc

– tỉnh nam định và bài học rút ra từ phát triển HTX DVNN ở Việt Nam 26

 • 3.   ĐẠC ĐIẺM ĐỊA BÀN NGHIÊN cứu VÀ PHƯƠNG PHÁP

NGHIÊN CỨU

<<<123>>>

3.1.1

Đặc điếm điều kiện tự nhiên

34

3.1.2

Điều kiện về kinh tế – xã hội

36

3.2

Phương pháp nghiên cứu

44

3.2.1

Phương pháp chọn điếm nghiên cứu

44

3.2.2

Phương pháp thu thập thông tin

45

3.2.3

Phương pháp tổng hơp và phân tích thông tin

45

3.2.4

Hệ thống các chi tiêu phân tích phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa

bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

47

4.

KÉT QUÀ NGHIÊN cửu VÀ THÀO LUẬN

48

4.1

Thực trạng phát triền HTX DVNN ở huyện Mỹ Lộc. tinh Nam Định. 48

4.1.1

Tổng quan về phát triển HTX DVNN ở huyện Mỳ Lộc

48

4.1.2

Tinh hình

tài sân. nguồn vốn của các HTX [)VNN

51

4.1.3

Trình độ

đội ngũ cán bộ quản lý HTX DVNN

54

 • 4.1.4  Hoạt động kinh doanh dịch vu nông nghiệp của các HTXDVNN trên địa

bàn huyện Mỳ Lộc.                                              56 phát

triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định

 • 4.1.5  Kết quá và hiệu quá trong phát triển các HTX DVNN trên địa bàn huyện

Mỷ Lộc. tinh Nam Định

 • 4.2  Các yếu tổ ảnh hưởng đến phát triền các HTXDVNN tại huyện Mỳ Lộc,

tinh Nam Định

 • 4.3   Định hướng và giãi pháp chú yếu tăng cường phát triền các HTX

DVNN ờ huyện Mỳ Lộc. tinh Nam Định

 • 4.3.2  Giải pháp chù yếu nhảm tâng cưỡng phát triển cúc HTX DVNN trên địa

bàn phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định huyện Mỳ Lộc. tinh Nam Định

5.   KÉT LUẬN  VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHÁO

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoe Kinh tể

Page iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Hàng Cấm Từ Thực Tiễn Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thực chiến luyện đề đỗ văn đức đvđ bộ 30 đề tự luyên có video chữa chi tiết khóa mo 2k5
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình Điều khiển quá trình nâng cao (Nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa Trình độ Cao đẳng)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
10.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Phát Triển Bền Vững Sản Xuất Cam Trên Địa Bàn Tỉnh Nghệ An
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Và Quản Lý Tiến Độ Thi Công Công Trình Hồ Đầm Sen Xét Đến Yếu Tố Rủi Ro
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định
phát triển các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện mỹ lộc – tỉnh nam định
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart