Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội

Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt  chi nhánh hà nội

fff

Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt  chi nhánh hà nội

fff

Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt  chi nhánh hà nội

fff

Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt  chi nhánh hà nội

fff

Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt  chi nhánh hà nội

fff

Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt  chi nhánh hà nội

fff

ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ …………………..0O0………..

ĐỎ -MINH ĐỨC

PHÁT TRIẺN CHO VAY NGẤN HẠN

TẠI NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01

LUẬN VÀN THẠC sĩ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC: TS. PHẠM XI ÂN HOAN

Hà Nội-2015

I Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội .ỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận vãn này là kết quà của quá trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập V a ngliicin lúc cua cá nhãn lõi.

Các số liệu và kết quã nghiên cứu trong luận vãn lã trung thục, có nguồn gốc rõ ràng, dược trích dan và phát triển từ các tài liệu, các cõng trinh nghiên cứu dã được cõng bó. drain kháo các giáo trinh. lạp chi chiiycn ngành vả các Hang thõng lui điện Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội tử.

Những quan diem dược trình bày trong luận vãn là quan diêm cá nhân. Các giai pháp nêu trong luận văn được nil ra lữ nhùng cơ sớ lý luận vã quá trinh nghiên cửu rút ra tir những cơ sỡ lý luận vã quá trình nghiên cửu thực tiền.

Tác già luận vãn

Dỗ Minh Đức

LỜI CẤM ƠN

Trước tiên, tói xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiện Truông Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội Nội. đến quý thầy cô nong Khoa Tài chính Ngốn hãng. Đ«ại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà NỘI đà t«ạo điểu kiện thuận lợi đẻ tòi hoàn thành luận vãn nãy.

Tòi xin chân thành gứi lời câm ơn đến TS Phani Xuân Hoan, người đã hướng dẫn. chi bão và đà giúp tòi nhũng quy chuần về nội dung, kiến thúc và phương pháp nghiên cứu đẻ hoàn thành luận vãn này.

Cuối cùng, tôi xin Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội chân thánh cám ơn đẻn gia dinh, bạn bè. những đồng nghiệp đà tận tinh giúp đờ hổ trợ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.

Xin gửi lời ơn chân thành nhất đến tắt cả mọi người !

Hà NỘI. tháng 08 năm 2015

Tác giâ luận vãn

Đổ Minh Đúc

.MỤC LỤC

DANH MỤC CHỪ VIÉT TẤT

DANH MỤC BẢNG BIÊU

DANH MỤC Sơ ĐỎ

LÒI MỞ ĐẤU 1 Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội

CHƯƠNG 1: TONG QUAN TĨNH HÌNH NGHIẾN cứu VÀ cơ SỜ LÝ LUẬN VÉ

CHO VAY NGẤN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 • 1.3.2. Các phương Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi

nhánh hà nội thức cho vay ngân hạn

 • 13.3.  Hình thức cho vay ngổn hạn báo đám tài sán hình thành từ vốn vay …. 17

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cửu

 • 2.2.  Phương Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh

hà nội pháp thào luận nhóm

CHƯƠNG 3: THỰC trạng phát triển chơ vay ngán hạn tại ngân

HÀNG BẤN VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI

 • 3.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Ban Việt Chi nhánh Hà Nội44 Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội

 • 3.1.3. Kết quà hoạt đông kinh doanh cùa Ngân háng Bán Việt Chi nhánh Hà Nội 46

 • 3.2.  Thực trạng phát triên cho vay ngồn hạn tại Ngân hàng Bàn Việt Chi nhánh

Hà Nội

 • 3.2.2.  Thực trạng cho vay ngắn hạn tại Ngàn hàng Bàn Việt Chi nhánh Hà NỘĨ54

 • 3.2.3.  Yen tố ảnh hưởng đen Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP

bản viêt chi nhánh hà nội phát triền cho vay ngan hạn

 • 3.3.  Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngán hạn tại Ngân hàng Bàn việt

Chi nhánh Hà Nội

CHƯƠNG 4 : ĐÊ XI ẤT GIẢI PHÁP VÀ KIÊN NGHỊ NHẦM PHÁT TRIỂN CHO VAY NGẤN HẠN TẠI NGÂN HẢNG BÀN VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI

 • 4.1. Đe xuất phát triên cho vay ngăn hạn bào đám bảng tài sàn hình thành Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội từ

von vay

4.1 2. Điều kiên cho vay ngăn hạn báo đàm băng tài sán hình thành từ vốn vay86

 • 4.1.4. Biện pháp riu ro của cho vay ngan hạn bão đăm bang tài sân hình thành

từ vốn vay

 • 4.2.1.  Thiết lập bộ phận nghiên cửu tlụ trường Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội 92

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giáo trình lập trình quản lý với microfoft office access 2007 phần 2
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tìm hiểu nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại trung tâm kho vận của công ty tnhh tân thuận
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
83.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ rồng việt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghien cuu tinh chat va hoat tinh xuc tac ni ceo2 809544
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt  chi nhánh hà nội
Phát triển cho vay ngắn hạn tại ngân hàng TMCP bản viêt chi nhánh hà nội
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart