Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

55.000

Category:

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

fff

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

fff

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

fff

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

fff

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

fff

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ QUÓC DÂN

— S0S0OG8G8 —–

ĐINH THỊ THỦY TRINH

PHÁT TRIẺN DỊCH vụ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG

Chuyên ngành: KINH Tế PHÁT TRlểN Mả ngành: 8310105

LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉ

NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC: PGS TS. NGUYỀN NGỌC SƠN

Hà Nội, nã 111 2019

LỜI C AM ĐOAN

Tôi đà đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tỏi cam kết bang danh dự cá nhàn rang nghiên cứu này do Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu câu vẻ sự trung thực trong học thuật.

Hà Nội, ngày tháng…. năm 20Ị9

Tác giã luận vản

Đinh Thị Thúy Trinh

LỜI C ẢM ƠN

Trong khi thực hiện đề tài. tác giã luận văn luôn nhận được sự động viên, giúp đờ tận tinh cúa các thầy cô giáo và bạn bè đồng nghiệp.

Tác già luận văn xin bây tô lòng biết ơn sâu sắc tới:

 • –  PGS. Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng TS Nguyền Ngọc Sơn. người đà hướng dần rất tận tinh và đầy trách nhiệm trong quá trinh tác giã thực hiện luận văn.

 • –  Cô giáo chú nhiệm Nguyễn Thị Minh và các thầy cô trong trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Viện Đào tạo sau Đại học đặc biệt lã các thầy cô khoa Ke hoạch và Phát triền đà giúp đờ. tạo điều kiện đế tác giã hoàn thành luận vãn này.

 • –  Gia đinh và đồng nghiệp đà luôn dộng viên, khuyến khích và Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng tạo điều kiện đề tác giã hoàn thành luận văn này.

Hà Nội, ngày thảng…. năm 20Ỉ9

Tác giã luận vàn

Đinh Thị Thúy Trinh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẤM ƠN

DANH MỤC HÌNH, BIỂU

DANH MỤC TƯ MÉT TẤT

TÓM TÁT LUẶN VÃN

LỜI MỜ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LƯẬN VÈ PHÁT TRIỂN DỊCH vụ TÍN DỤNGBÁN LẺ ……………………………………………………………………………………………………………….6 l.lCơsờIý luận về Ngân hàng thương mại Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại

ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng và tín dụng

 • 1.2. Cơ sờ lý luận về dịch MI tín dụng bán lè và phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ 8

1.2.2Phát triền dịch vụ tín dụng bán lé ngàn hàng thương mại

1.2.3 Các nhân tố ánh hường tới sự phát Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng triển cúa dịch vụ tin dụng bán le 22

CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG PHẤT TRIỂN DỊCH vụ TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÒNG THƯƠNG MẸT NAM CHI NHÁNH HAI BÀ

TRƯNG

 • 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh cơ băn cũa Ngân hãng TMCP Công

Thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bã Trung (VietinBank Hai Bà Trưng Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà

trưng )

2.1.3 Các hoạt động dịch vụ tại VietinBank Hai Bà Trưng

 • 2.2. Thực trạng phát triển tín dụng bán lẽ tại Ngân hàng TMCP Công thương

Mệt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng

35


 • 2.3. Các nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ tín dụng bán lè tại VietinBank

Hai Bà Trung

 • 2.3.1………………………………………………………………………………………..

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng Môi trường vì mô

2.4. Đánh giá chung về phát triển tín dụng bán cùa VietinBank Hai Bà Trưng

55

CHƯƠNG 3: GŨI PHẤP PHẤT TRIẺN DỊCH vụ TÍN DỤNG BÁN LẺTẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG MẸT N AM -CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG

 • 3.1 Các căn cứ đê xác định quan diêm Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại

ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng phát triển dịch vụ tin dụng bán le

 • 3.2 Quan diêm và định hướng phát triển tín dụng bán lè tại VietinBank Hai

Bà Trưng

 • 3.3.1. Định hướng phát Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng triển khách hàng từ khách hàng hiện hìru 66

3.4Kiến nghị

KÉT LƯẶN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại

ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bang 2.1:   Kết quà huy động vốn cúa VietinBank Hai Bà Trưng giai đoạn

-2018

Bang 2.2.   Kết quà dư nợ cứa VieiinBank Hai Bà Trưng giai đoạn 2016 –

Bang 2.3.  Lợi nhuận VietinBank Hai Bà Trưng năm 2016-2018

Báng 2.4.   Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng VietinBank Hai Phát triển dịch

vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng Bà

Trưng

năm 2016-2018

Báng 2.5.   Chi tiêu phân ánh dư nợ tin dụng bán lẽ giai đoạn năm 2016 – 201837

Bâng 2.6:   số lượng khách hàng bán lẽ năm 2015-2018

Bâng 2.7.   Tý trọng dư nợ tin dụng bán lẽ giai đoạn năm 2016-2018

Bang 2.8   Tý trọng dư nợ tin dụng bán lẽ phân theo mục đích sứ dụng vốn Phát triển

dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng

Bâng 2.9:   Chi tiêu phân ánh dư nợ SXKD giai đoạn năm 2016-2018

Bang 2.10:  Tý trọng dư nọ tin dụng bán lẽ phân theo thời hạn

Báng 2.11 : Tý trọng dư nợ tín dụng bán lẽ phân theo hình thức bão đâm

Bang 2.12 Doanh số báo lành theo nhóm khách hàng

Bang 2.13 : Tý lệ nợ xấu tin dụng Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng bán lẽ Vietinbank – Chi nhánh Hai

Bã Trưng năm 2016-2018

Bang 2.14. Tý trọng lợi nhuận tin dụng bán le trên tổng lợi nhuận

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng
Phát triển dịch vụ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh hai bà trưng
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart