Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa

53.000

Category:

Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa

Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa

fff

Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa

fff

Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa

fff

Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa

fff

Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa

fff

ẾT03 – ĩte

RMVOỠ no ill    AS mi nvã Mỵ.Tí

4          **                        * ■ V

08 21V WỈA hVỈM a- Lỉ

6232

LV. ThS

ĐHKTQD

LỜI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “Phát triển khách hàng cùa chi nhảnh công Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa ty cô phần Vinacafe Biên Hòa" hoàn toàn được hình thành và phát triển từ những quan diêm của chính cá nhân tôi, dưới sự hướng dần khoa học của PGS.TS Nguyền Thừa Lộc. Các số liệu và kết quả cỏ được trong luận văn này là hoàn toàn trung thực. Nội dung cùa luận văn cỏ tham khảo và sử dụng các tài liệu theo danh mục tài liệu cùa luận văn.

Tác già luận văn

Ngô Thị Hạnh Tâm

MỤC Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC VIÉT TẤT

DANH MỤC BÀNG BIÉƯ

TÓM TÁT LUẬN VĂN

LỜI MỜDÀU

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHƯNG VÈ PHÁT TRIÉN KHÁCH HÀNG CỦA

DOANH NGHIỆP CAFÉ

  • 1.2  Nội dung và phương hướng phát triển khách hàng của doanh nghiệp

cafe Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa 5

1.3 Nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá việc phát triển khách hàng

cua doanh nghiệp cafe

1.4 Kinh nghiệm về phát triển khách hàng của các Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa hàng kinh doanh trong

ngành cafe

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỤC TRẠNG PHÁT TRIÉN KHÁCH HÀNG

CŨA CHI NHÁNH CÒNG TY CÓ PHÀN VINACAFE BIÊN HÒA..41

  • 2.1 Khái quát chung về Chi nhánh công ty cồ phẩn Vinacafe Biên Hòa ..41

  • 2.1.3 Một số kết quả kinh doanh cùa Chi Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ

phần vinacafe biên hòa nhánh

  • 2.2.5  Đánh giá hoạt động phát triển khách hàng cùa Chi nhánh trong thời gian qua.. 62

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa TRIÉN KHÁCH HÀNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CÓ PHẤN VINACAFE BIÊN HÒA

  • 3.1.2 Định hướng phát triển của Chi nhánh công ty cồ phần vinacafc Bien Hòa67

  • 3.2   Giải pháp phát triên khách hàng của Chi nhánh công ty cố

Vinacafe Bien Hòa

  • 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt dộng nghiên cứu khách hàng tại các khu vực trọng diêm 69

  • 3.2.2 Lựa chọn và Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa

phân loại tập khách hàng mục tiêu

3.3 Một vài đề xuất đối vói địa phương, Tổng công ty và Nhà nước

vinacafe biên hòa ty

KÉT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢƠ

DANH MỤC VIÉT TẤT

1. Bảng viết tắt tiếng Việt

<<<123>>>

Chữ viết tắt

Giải thích

BS

Bác sỹ

BGK

Ban giám khảo

BOD5

Oxy sinh hóa

CAFE

Cà phê

COD

Oxy hỏa học

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

CN

Chi nhánh

Phát triển khách hàng

Chi nhánh công ty cổ phần Vinacafe Biên hòa

9-_-E:         1.—

DLTT

Dung lượng thị trường

DV

Dịch vụ

DVKH

Địch vụ khách hàng

G7

Sản phẩm cùa Công ty Trung Nguyên

GSKD

Giám sát kinh doanh

KV

Khu vực

NHNN

Ngân hàng nhà nước

Nescafe

Nhãn hiệu sản phẩm café cùa công ty Nestle – Thụy Sĩ

NPP

Nhà phân phoi

Phát triển khách hàng

Người tiêu dùng

NV

Nhân viên

MaccoíTee

Nhãn hiệu sàn phẩm café của Công ty Food Empire Holdings -Singapore

L

lít

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa
Phát triển khách hàng của chi nhánh công ty cổ phần vinacafe biên hòa
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart