Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

48.000

Category:

Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

fff

Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

fff

Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

fff

Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

fff

Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

fff

LV.ThS

ĐHKTQD

LUẬN VÀNTHẠC sỉ QUẢNTRỊ KIH DOANH


HÀ INỘI, NĂM 20U


LỜI CAM ĐOAN

Luận văn này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn cùa PGS.TS Nguyền Văn Tuấn, l ôi xin cam đoan dây là kết quá nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quà nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng và trung thực. Nội dung luận văn này chưa từng dược ai công bố trong bất kỳ công trình nào.

Học viên thực hiện

Hà Thị Hoa

MỤC LỤC

LÒI CAM ĐOAN

DANH MỤC CHŨ VIẾT TẤT

DANH Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu MỤC BÁNG BIẾU, so DỎ

TÓM TẤT LUẬN VÂN LỜI MỞ ĐÀU

CHƯƠNG 1: Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ PHÁT TRIÉN KINH DOANH DỊCH vụ VẬN TÁI Ở CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

LI. Dịch vụ vận tải

■ 1.2. Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu

 • 1.3.   Những nhân tố ảnh hướng đến phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ỏ’ các

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tâi và thuê tàu

 • 1.3.2. Diều kiện tự nhiên và vị trí Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ

phần vận tải và thuê tàu dịa lý

1.3.4………………………………………………………………………………………………….

Môi trường pháp lý

CHƯƠNG 2: THỤC TRẠNG PHÁT TRIỀN KÌNH DOANH DỊCH vụ VẠN TÁI Ở CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

 • 2.1.5. Một số kết quà kinh Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu doanh cùa công ty CP vận tài và thuê tàu năm 2008- 2011 38

 • 2.2. Thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở Công ty CP Vận tái và

thuê tàu

2.2.4 Chiến lược của công Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu ty

 • 2.3.   Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh doanh dịch vụ vận tái ở Công

ty CP vận tải và thuê tàu

2.3.1: Kết quà đạt được

CHƯƠNG 3: GIÁI PHÁP PHÁT TRIẼN KINH DOANH DỊCH vụ VẠN TÃI Ở CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

 • 3.1  Mục tiêu và phương hướng hoạt Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu động kinh doanh của Công ty CP vận tái

và thuê tàu

phần vận tải và thuê tàu thông tin

 • 3.2.4. Thực hiện chính sách dào tạo và phát triển nguồn nhân lực  tải và thuê tàu liên kết với một số công ty kinh doanh dịch vụ vận tải

  3.2.5. Đơn giàn hóa và thực hiện nhanh chóng trong việc cấp phát nhừng chứng từ cần thiết cho việc vận tải đề đảm bảo cho việc gửi hàng của khách hàng được dicn ra thuận lợi ………………………………………………………………………………………………..78

  3.2.6 Xây dựng chiến lược Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận


trong nước

 • 3.2.7.  Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ vận tải để đáp ứng tốt nhẩt các nhu cầu của

khách hàng và có thề sẵn sáng thích ứng với những thay đổi của môi trường

 • 3.3. Một số kiến nghị đối vói cơ quan chức năng của Việt Nam và Hiệp hội liên

quan

 • 3.3.1. Kiến nghị với cơ quan Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần

vận tải và thuê tàu chức năng của Việt Nam

KÉT LUẬN

ĐANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

.ẽ


0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu
Phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải ở công ty cổ phần vận tải và thuê tàu
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
 • Total (0)
Compare
0
Shopping cart