phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)

phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)

fff

phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)

fff

phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)

fff

phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)

fff

phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)

fff

phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC: SƯ PHẠM TP. HÒ C HÍ MINH

Đặng Văn Tuân

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

THEO HƯỚNG BÈN VỮNG Ỏ HUYỆN THẠCH THÀNH (THANH HÓA)

LIIẠN VĂN THẠC sĩ ĐỊA LÍ HỌC BỌ GIAO DụC và đào tạo

TRƯỞNG ĐẠI HỌC sư PHẠM TP. HÒ ( HÍ MINH

Đặng Văn Tuấn

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP •

THEO HƯỚNG BÈN VỮNG Ỏ

HUYỆN THẠCH THÀNH (THANH HÓA)

Chuyên ngành: Địa lí học

Mà số: 60 31 05 01

LUẬN VÃN THẠC sỉ ĐỊA LÍ HỌC

NGƯ

ỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:

TS. MAI HÀ PHƯƠNG

LÒI CAM ĐOAN

phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa) Tôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quá nêu trong luận văn lã trung thực và chưa lừng được ai công bố trong bất ki công trinh nào khác.

Tác giã luận văn

Đặng Văn Tuấn

LỜI C ẤM ƠN

Trong suốt quá trình thực hiện luận văn. tói đà nhận được rất nhiều sự giúp đờ cua các thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè và những người thân.

Lời đầu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa) , tôi xin bày tô lòng kinh trọng và biết on sâu sắc tới TS. Mai Hà Phương là người Thầy đà tận tâm diu dắt. chi bão. hướng dần cho tôi nhùng kiến thức quý báu và giúp đờ tôi về nhiều mặt đế hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cám on Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. Phòng Sau Đại học, các Thầy (Cô) Khoa Địa lý đà giúp đờ tôi về tinh thần, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa) kiến thức và thời gian đế tòi hoàn thành quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Tôi trân trọng câm ơn sự giúp đờ nhiệt tinh cùa Sở NN & PTNT tinh Thanh Hóa. Phòng NN & PTNT. Phòng Tài nguyên và MT. Phòng LĐ và thương binh XH. Phòng Địa chinh. Phòng Dân số và K.HHGĐ. Phòng Thống kê huyện Thạch Thành, LĨBND một số xà cua Thành Hưng, Thành Kim, Thạch Tượng, Thạch Long… của huyện phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa) Thạch Thành. Tôi đặc biệt câm ơn các bà còn nông dân ở các xà trong huyện đà tạo điều kiện thuận lợi và giúp đờ tôi trong quá trinh thu thập số liệu, thông tin và điều tra thực địa.

Cuối cùng cho tôi bày tõ lòng biết ơn tới gia đình tôi và những người thân đà luôn chia sẽ, động viên, chăm sóc và tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.

Tôi phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa) xin trân trọng cám ơn!

Tác gia luận văn

Đặng Văn Tuấn

MỤC LỤC:

Trang phụ bìa

Lòi cam đoan

Lời cám ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bàng

Danh mục các biểu đồ, ban đồ, lược đồ

MÓ ĐÀU

  • 4. Lịch sử nghiên cứu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa) 2

Chương 1. Cơ Sơ LÍ LUẬN VÀ THựC TIÊN VẺ PHÁT TRIÉN

NGHIỆP BẺN VỪNG

TIỂU KỂT CHƯƠNG 1

Chương 2. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIÉN NÔNG NGHIỆP

HUYỆN THẠCH THÀNH (THANH phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa) HÓA)

  • 2.2. Các nhân tố chù yếu ảnh hưởng đến phát triển nóng nghiệp bền vững ở huyện

Thạch Thành

Tiêu kết chương 2

Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIÉN

NGHIẸP BÊN VỪNG Ỡ HUYỆN THẠCH THÀNH (THANH HÓA)

  • 3.2. Giãi phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh

hóa) pháp

Tiểu kết chương 3

KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHÁO

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chế biến rượu vang từ bột khoai lang tím nhật bản
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai tại huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Ph n i chuong 1 chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Sold by
@ xcnguyen220
phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)
phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở huyện thạch thành (thanh hóa)
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart