Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

53.000

Category:

Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0
Add to compare

Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

fff

Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

fff

Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

fff

Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

fff

Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

fff

Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

fff

ì ……………...a…..—…………………………………………….. miffl

TRƯỜNG DẠi HỌC XỈNH TẺ QUỐC DẪN ……………………….Btfsr»Q.:aiOĩ

I

ĐƯƠNG THI LAN

llíậs rà THẠC Sỉ KÍHH ứ

HÀ Nộf – sau

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ ỌLÓC DÂN

—————Ê0S0OG8G8 —-

ĐẠI HỌC K.T.Q.D TT. THÔNG TIN THỚVỊỆN PHÒNG LUẬN ÁN-TưLIỆU

DƯƠNG THỊ LAN

PHÁT TR1ÉN THỊ TRƯỜNG TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA VIẺN THÔNG NINH BÌNH

CHUYÊN NGÀNH: KÉ HOẠCH PHÁT TRIÉN

LUẬN VÀN THẠC SỸ KINH TÉ

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS. NGLYẺN NGỌC SƠN

7//S. W36

HÀ NỘI-2014

LỜI Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

CAM ĐOAN

I lọ và tên học viên: Dương Thị Lan

Lớp: 21L

Mà học viên: CH210200

Tỏi xin cam đoàn luận văn “Phát triển thị trường truyền hình MyTV cũa Viễn thông Ninh Bình” là do tôi tự nghiên cứu tìm tòi tài liệu đề hoàn thành, không sao chép bắt kỳ luận văn nào.

Người cam đoan


Dương Thị Lan

LỜI CẢM ƠN

Họ và tên học viên: Dương Thị Lan

Lớp:21L Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình

Mà học viên: CH210200

Em xin chân thành cám ưn sự hướng dẫn và tạo điều kiện của PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, sự đóng góp ý kiến cùa các thày cô giáo trong khoa Ke hoạc và phát triẻn, sự giúp đờ hết sửc tận lình cua các cán bộ công nhân viên Viền thông Ninh Bình giúp em hoàn thành luận văn này. Mặc dù đà có nhiều cố gang nhưng do thời gian và khả năng tiếp cận thực tế còn hạn chế nên luận Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình văn khó có thể tránh khỏi nhừng thiếu sót nhắt dịnh. Em rất mong nhặn được sự góp ý, chì bảo của các thây cô giáo cùng toàn the cán bộ công nhân viên Irong Viền thông Ninh Binh đê luận vãn được hoàn thiện hon nừa.

Học viên

Dương Thị Lan

YÊU CÀU CỦA HỘI ĐÒNG CHÁM LUẬN VĂN THẠC si VẺ

Những điểm cần sửa chữa bồ sung trước khi nộp luận văn chính thức cho
Viện dào tạo Sau đại học

ị Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình ) Ui.nX . .yA, ….íư…cà…..KỉủL… .AÁÍ..cÍổn


iì…..(S..ỢH Cuaù.GíL… .căb M! dWr….ổDn..£…/>a*Ặ..ú£lU………………………

c 2…….ảaJL..rm. JDfch.. -tu>……………………………………………………………………………………...ý………………».x

….|zJ…../…CGW eJu j LLrrj ….(M..

……………………………….Qui-cZ………………………cuui cxuz LaZ-An’../…………

Chủ Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình tịch

Hội đồng

(Ký và ghì rô họ tên)

Cam kết của Học viên

PGS.TS Lê Huy Đức


Tỏi cam đoan sẽ chỉnh sứa các nội dung trên do Hội đồng yêu cầu.

Học viên

(Kỷ tén)

Dương Thị Lan

1 Trong trưòng họp không chinh sửa sê khổng được cóng nhận kết quả bào vệ

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC lặp -Tự do- Hạnh phúc

NHẬN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

Tên Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình đề tài: Phát triển thị trường truền hình My TV của Viễn thông Ninh Bình Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Cao học viên: Dương Thị Lan (lớp Cao học KTPTK2Ỉ Hà Nội)

Người nhận xét: TS Vũ Cương

Đon vị công tác: Trường Đại học Kinh tế Quắc dân- Hà Nội

Sau khi đọc toàn bộ luận văn, tôi xin có một số nhận xét sau đáy;

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong điêu kiện toàn Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình cầu hóa, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để phát triển thị trường, mở rộng thị phần, nâng cao lợi nhuận đang diễn ra hểt sức gay gắt. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp muốn thành công cằn có một chiến lược phát triển thị trường đúng đắn. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình trà tiền (THTT) cũng không nầm ngoài qui luật đó.

Là một dịch vụ mới cùa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình , dựa ưên nhừng thành tựu công nghệ mới nhất của truyền hình tương tác, My TV cùa Viền thông Ninh Bình đang có được nhiều lợi thế về còng nghệ, cơ sở hạ tầng sần có cũng như uy tính từ thương hiệu cùa VNPT. Tuy nhiên, thị phần cùa My TV tại Ninh Bình, mặc dù đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong nhừng năm gần đày, vần chưa tương xứng với những tiềm năng, lợi thế dó. Làm thế nào để có thể Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình tận dụng tối đa nhừng tiềm nảng của một loại hình dịch vụ THTT mới mang lại tại một thị trường mà nhu cầu thưởng thức truyền hình chất lượng cao đang gia tảng mạnh mỗ củng với sự cài thiện trong đời sống nhân dàn nói chung như ờ tình Ninh Bình là một câu hỏi rất cần được giải đáp. Với ý nghía đó, đề tài nghiên cứu của cao học viên có ý nghĩa thực tiền cao.

  • 2. Nhửng đỏng góp chính:

Luận vãn đà lựa chọn Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình dược một mô hình ỉý thuyết hợp lý làm cơ sở xây dựng khung lý thuyết của tác giả, đó là ma trận về chiến lược sàn phẩm/thị trường của Ansoff.

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình
Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình
Kho Thư Viện
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart