quản lí nhà nước về đô thị

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

quản lí nhà nước về đô thị

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VÈ ĐÔ THỊ

 

KÉT CẤU

 1. Khái quát chung vê đô thị và đô thị hóa
 2. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển đô thị đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050
 • Một số nội dung chủ yếu quản lý nhà nước về đô thị

TAI LIỆU THAM KHAO

 • Giáo trình quản lí nhà nước về đô thị QLNN về đô thị – Học viện Hành chính, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2009
 • Tài liệu bồi dưỡng về QLHCNN- Học viện Hành chính, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2007
 • Tập bài giảng phần Khoa học hành chính- Học viện CT-HC QGHCM, Hà Nội 2009
 • Quy chuẩn đô thị Việt Nam, Luật Quy hoạch đô thị và những quy chuân mói nhất về đô thị — Bộ Xây Dựng, NXB Lao động, Hà quản lí nhà nước về đô thị Nội 2009
 • Và những tài liệu có liên quan
 1. KHÁI QUÁT CHUNG VÈ ĐÔ THỊ VÀ ĐÔ THỊ HÓA
 2. KHÁI QUÁT CHUNG VÈ ĐÔ THỊ

9

1.1 Cơ sở hình thành và phát triên đô thị

– Sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xẵ hội.

– Sự chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp.

*Quan điểm chung cho rằng:

Đô thị là các  quản lí nhà nước về đô thị điểm dãn cư tập trung với mật độ dân so cao, chủ yen là lao động phỉ nông nghiệp, họ song và làm việc theo phong cảch song đô thị

 • Ở Việt Nam

Theo khái niệm tại Luật Quy hoạch đô thị so 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009:

“ Đô thị là khu vực tập trung dân cư sinh song có mat đô’ cap và chủ yều hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi npng nghicp* là trung tâm chlnh  quản lí nhà nước về đô thị trp hanh chlnhi kinh te, van hpa hpac chuyen nganh, có vai trò thúc đay sự p.trỉễn kt-xh của quỗc gia hoặc một vùng lãnh thô, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phô; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trân

*Tiêu chuẩn của đô thị

 • Tiêu chuẩn về đô thị ở các quốc gia có sự khác nhau.
 • ở Việt Nam các đô thị có đủ hai điều kiên quản lí nhà nước về đô thị sau:

■ ■ ——————————————————————————————————————————————————————-

a/ về cấp hành chính:

Đô thị là các thành phố, thi xã, thi trấn được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thành lập.

b/ về mức độ phát triển:

+ Quy mô dân số tối thiểu của nội thành, nội thị là 4.000 naười.

+ Có mật độ dân số nội thành, nội thị phù hợp với quy mô, tính chất  quản lí nhà nước về đô thị và đặc điểm của từng đô thị, tối thiểu là 2000 người/km2.

+ Là trung tâm tổng hơp hay trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kt-xh của cả nước hoặc một vùng lãnh thổ nhất định.

+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp tối thiểu phải đạt 65% tổng số lao động nội thành, nội thị.

+ Có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng phục vụ dân cư  quản lí nhà nước về đô thị đô thị (ít nhất là bước đầu xây dựng một số công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật)

 

1.3. Đặc trưng của đô thị

 • Nơi tập trung dân cư đông đúc, mang tính chất cộng đồng hành chính hơn là cộng đồng huyết thống
 • Hoạt động k.tế đặc thù là sản xuất phi nông nghiệp

– Nơi tập trung nhiều luồng văn hóa đa dạng, đầu mối giao lưu văn hóa t.giới.Trình độ  quản lí nhà nước về đô thị dân trí cao hơn nông thôn.

 • Nơi tập trung các q.hệ đối ngoại trên nhiều lĩnh vực
 • Tập trung các cơ quan đầu não của ch.quyền nhà nước

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản lí nhà nước về đô thị”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tuyển dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát hiện và nhận dạng hình dáng loại viên thuốc sử dụng deep learning
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ giai đoạn 2001 – 2018.
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
78.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Sử dụng ngọn lá cây thức ăn chứa tanin trong khẩu phần để giảm thiểu phát thải khí mêtan trong chăn nuôi bò thịt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản lí nhà nước về đô thị
quản lí nhà nước về đô thị
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart