quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

fff

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỌ NÓNG NGHIỆP VÀ PTNN HỌC VIÊN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀNG THỊ HÀI YÉN

QUẢN LÝ THƯÉ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỎI VÓI DOANH NGHIẸP TẠI CHI cục THUẾ THÀNH PHÓ BẤC NINH

CHUYÊN NGÀNH   : QUẤN TRỊ KINH DOANH

MÀ SỎ               : 60.34.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẦN KHOA HỌC:

PGS.TS LÊ HỮU ẢNH

HÀ NỘI, 2014

quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành      phố      bắc      ninh

LỜI CAM ĐOAN

Học viên xin cam đoan đáy là công trình nghiên cửu của riêng học viên, các so liệu, kết quá nêu trong luận văn tot nghiệp lù trung thực xuất phát từ tinh hình thực tê cùa đon vị.

Học viên cam đoan rằng mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này đỡ được cúm ơn »ử các thòng tin trích (làn trong luân văn này đà được chi rỏ nguồn gốc.

Hà Nội, tháng / quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh 0 nủm 2014

Tác già luận văn

Hoàng Thị Hãi Yến

LỜI CAM ƠN

Luận vãn là kết quá ciia quá irình học lập. nghiên cứu ỡ nhà trường. kết hợp với kinh nghiệm trong quá trinh cõng tác thực tiền, với sự nỗ lực cố gắng cua ban thân.

Đạl dược kết quã này. học viên xin bày ló lòng biếl ơn chân thành den quý thầy, cỗ giáo llọc viện Nông nghiệp Việt Nam đã nhiệt tình giúp đờ. hồ trự quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh cho học viên. Dặc biệt, học viên xin bày to lõng biết oil sâu sắc nhát đen PGS.TS Lẽ llừu Ânh. thầy lore liếp hướng dẩn khoa học và dã giúp dở học viên Irong suốt quá lành nghiên cửu và hoàn thành luận văn.

Học viên xin chân thành cám ơn lãnh đạo Cục thuê tinh Bắc Ninh. UBND Ihành phổ Bắc Ninh, Chi cục ihuế, các ban ngành cùng với các doanh nghiệp trên dịa bàn thành phổ dã giúp học viên trong quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh suốt quá trình thực hiện ĩ.uận vãn.

Mặc dù bàn thân đã rất cổ gắng nhưng luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong nhận dược sự góp ý chân thành cùa quý thầy, cô giáo; đồng chí và đồng nghiệp đề luận văn dược hoàn thiện hơn.

Học viên xin chân thành cám ơn!

Hà Nội tháng nám 20 ì 4 Tác giã luận vãn

Hoàng I hi Hai ù en

.MỤC LỤC

LỠI CAM ĐOAN quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh i

LỎI CÀMƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÁNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC CHỪ VIÉT TÁT

LI Tính cấp thiết

 • 2.  TỎNG QUAN VÉ THUÊ VÀ QUẤN LÝ quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh THUÊ THU NHẬP DOANH

NGHIẸP

 • 2.2.1   Quăn lý đãng, ký thuế, quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi

cục thuế thành phố bắc ninh khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế

 • 2.3.2  Kinh nghiệm vè quán lý thuế quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp

tại chi cục thuế thành phố bắc ninh thu nhập (loanh nghiệp

3.3.    Phương pháp nghiên cứu . quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại

chi cục thuế thành phố bắc ninh 44

3.3.1.   Khung phân tích

 • 4.1     Thực trang thu thuế đối với các doanh nghiệp tại thành phố Bắc Ninh giai

đoạn 2011 -2013

 • 4.1.1   Kẻt quà thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phó Bắc Ninh giai đoạn

2011 -2013

 • 4.1.2   Tinh hình thu thuế (tối với các (loanh nghiệp quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh tại thành phố Bắc Ninh giai

đoạn 2011 -2013

 • 4.2    Thực trang công tác quăn lý thuế thu nhập (loanh nghiẽp đối với doanh

nghiệp tại Chi cục (huế thành phó Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2013

 • 4.2.3  Quán lý công lác kiểm (ra thuế (hu nhập doanh quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối

với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh nghiệp………………………………………„

 • 4.4     Giãi pháp hoàn thiên quăn lý thuế đối với doanh nghiệp tai Chi cục quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh thuế

thành phố Bắc Ninh

 • 4.4.6   Một số giâi pháp khác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi

cục thuế thành phố bắc ninh

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoe Kinh tể

Page V

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tiềm năng du lịch hồ thủy điện hòa bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
80 cụm từ hay và cách diễn đạt ăn điểm speaking ielts fighter
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Bồi Dưỡng Năng Lực Phân Tích Chuyển Vị Didactic Cho Sinh Viên Sư Phạm Vật Lý (Tiến Sĩ)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cà phê của công ty tnhh đầu tư B-V cà phê Việt Nam tại thị trường trong nước
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh
quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart