quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình

Add your review

34.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

34.000

quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình

quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình

fff

quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình

fff

quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình

fff

quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình

fff

quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình

fff

quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình

fff

Bệ) GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         Bộ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM

NGUYỀN ĐỨC MINH

QUẢN TRỊ CHÁT LƯỢNG SẢN PHẲM GÓM sứ

TẠI CÔNG TY TNHH sứ DỒNG LÂM,

KCN TIÊN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

LUẬN VĂN THẠC sỉ

HANOI-2014

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIÊN quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình NÔNG NGHIỆP việt nam

NGUYỀN ĐỨC MINH

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẢM GỚM sứ

TẠI CÒNG TY TNHH sứ DÔNG LÂM,

KCN TIÊN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

CHUYÊN NGÀNH: QUÀN TRỊ KINH DOANH

MÃ SỎ: 60.34.01.02

NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC

PGS TS. ĐÓ VÀN VIỆN

HÀ NƠI-2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Sơ liệu và kết quả nghiên cứu trong luận vân này là trung thực và quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình chua dược sử dụng dế báo vệ một học vị nào.

Tôi xin cam đoan mọi Sự giúp đò’cho việc thực hiện luận vân này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Tác già luận văn

Nguyền Đức Minh

LỜI CẢM ƠN

Đế hoàn thành luận văn này cũng như hoàn thành cà quá trình học tập, rèn luyện là nhờ sự dạy dồ động viên và dìu dắt nhiệt tình của các thầy giáo quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình , cô giáo trong Viện sau Đại học, Khoa kế toán và quán trị kinh doanh cùng gia đình, toàn thể bạn bè và cán bộ công nhân viên Công ty TNHH Sử Đông Lâm. Nhân dịp này tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến Ban giám hiệu. Ban chú nhiệm khoa, các thầy giáo, cô giáo đã chi dần. dạy dỗ cho tôi nhừng kiến thức vô cùng quý giá để tôi có thể trướng thành một cách vừng vàng.

quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình Tôi xin được bày tó lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo trong Bộ môn Quản trị kinh doanh, đặc biệt là thầy giáo PGS.TS. Đồ Văn Viện là người trực tiếp hướng dẫn. giúp đờ tôi trong quá trình nghiên cửu đề tài này.

Tôi xin chân thành câm ơn các cơ quan. Ban. Ngành và Công ty TNHH Sứ Đông Lâm đã tạo điều kiện cho tôi tiếp cận và thu thập nhừng thông tin cần thiết đề làm quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình sáng tó mục tiêu nghiên cứu cúa đề tài.

Cuối cùng tôi xin chân thành cám ơn tới gia đình, người thân và bạn bè đà động viên, giúp đờ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Tác già luận văn

Nguyễn Đức Minh

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan………………………………………………………………………………………i

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chừ viết tắt

Danh mục sơ đồ

Danh mục quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình bảng

ỉ.2.1 Mục tiêu chung

ỉ.2.2 Mục tiêu cụ thể

Ị.3.1. Đới tượng nghiên cứu

ỉ.3.2. Phạm vi nghiên cứu

  • 2. Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỀN CÙA QUẤN TRỊ CHẤT quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình LƯỢNG

SÀN PHẨM

  • 2.1.4.  Các đặc diêm của sán phẩm gốm sứ có ánh hướng đến quán trị chất

lượng sàn phẩm

  • 2.2.1.  Kinh nghiệm quán trị chất lượng san phẩm cua một sổ quốc gia trên thể

giới

  • 2.2.2.  Kinh nghiệm quan trị chất lượng san phẩm cùa một sổ doanh nghiệp tại

Việt Nam

3. /. /. Giới thiệu khái quát về Công ty……………………………………….quản trị chất lượng sản

phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình 31

3. ỉ. 2. Tồ chức sân xuất và bộ máy quân lý của Công ty

  • 3.2.2.  Phương pháp xử lý số liệu quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh

sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình

quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình 4.2.Đánh giá chung tinh hình quán trị chất lương sàn phẩm cùa Công ty 81

Hoe viên Nóng nghiẽp Viẽi Nam – Luận vân Thac sỹKhoa hoc Kinh tể

Page 4

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin phần 1
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
37.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình
quản trị chất lượng sản phẩm gốm sứ tại công ty tnhh sứ đông lâm, kcn tiền hải, tỉnh thái bình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart