quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình

Add your review

42.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

42.000

quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình

quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình

fff

quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình

fff

quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình

fff

quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình

fff

quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình

fff

quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          BỌ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HOÀNG XUÂN TIÉN

QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỠ PHẢN ĐÀU Tư VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ THÁI BÌNH

LUẬN VĂN THẠC sĩ

HOÀNG XUÂN TIÉN

QUẢN TRỊ CHI PHÍ XÂY LÁP TẠI CỒNG TY Có PHẤN ĐÀU Tư VÀ THƯƠNG MẠI DÀU KHÍ THÁI BÌNH

Chuyên nghành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02

Người hướng dẩn khoa học: TS LÊ VÁN LIÊN

LỜI CAM ĐOAN

l ôi xin cam đoan:

 • – Luận vãn này là sán phẩm nghiên cửu cua (ôi.

 • –  Số liệu (rong luận vãn dược diều (ra là (rung (hực.

 • –  l ôi xin chịu (rách nhiệm về nghiên cứu cua mình.

TÁC G1Ấ

Hoàng Xuân Tiến

LỜI CẢM quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình ƠN

Trước liên, lôi xin chân thành càm ơn đến TS. Lê Vãn Liên đã lận lình hướng dẫn cho lôi trong thời gian thực hiện luận vãn "Quan trị chi phí xây lắp tại công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khỉ Thái Bình Thầy đà hướng dẫn, chi bão đã cho tôi nhiều kinh nghiệm trong thời gian thực hiện đề tài.

Tôi xin được gửi lời câm ơn tất cả quý thầy cô đã giảng dạy trong chương trình Cao học quàn trị quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình kinh doanh khóa K21B Học viện nông nghiệp Việt Nam. những người đã truyền đạt cho tôi những kiến thức hừu ích về kế toán và quân trị kinh doanh làm cơ sở cho tôi thực hiện tốt luận văn này.

Tôi cũng xin gưi lời cảm ơn đến sự giúp đờ nhiệt tình cùa lãnh đạo và cán bô công nhân viên Công ty cồ phần đầu lư và thương mại dầu khí Thái Bình đà tận tình giúp đờ tôi trong quá trình thu thập dừ liệu và thông tin quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình để thực hiện đề tài này.

Sau cùng tôi xin gứi lời biết ơn sâu sắc đến gia đinh đã luôn tạo điểu kiện lốt nhất cho tôi trong suốt quá trình học cũng như thực hiện đề tài này.

Do thời gian có hạn và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều, rất mong nhận được ý kiến góp ý của Thầy/Cô và các anh chị học viên.

Xin chân thành câm ơn!

TÁC GIẢ

Hoàng Xuân Tiến

MỤC LỤC quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CÁM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BÀNG

DANH MỤC Sơ ĐÕ

DANH MỤC CÁC TỪ VIÉT TÁT

1: Mơ ĐÀU

I. I. Tính cấp thiết của đề tài

2: Cơ Sơ quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình LÝ lUận và tHực TiẻN của quàn Tri chi phí xây láp…. 4

sở lý luận cùa quàn tri chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp

3. ĐẠC ĐIẺM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

 • 3.1.  Giới thiệu chung về công ty cồ phần đầu lư và thương mại dầu khí Thái Binh ..34

4: KÊT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ THẢO LUẬN

 • 4.1.  Thực trạng quân trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đẳu tư và thương

mại dầu khí Thái Bình

 • 4.1.2  Tồ chức thực hiện chi phí xây lắp quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu

tư và thương mại dầu khí thái bình

 • 4.3.  Định hướng giãi pháp nhăm hoàn thiện công tác quân trị chi phí xây lăp

tại công ty cổ phần quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình đầu tư và thương mại dầu khí Thái Bình

 • 4.3.2.  Giãi pháp hoàn thiện công tác hoạch định và quyết đinh quân trị chi phí84

 • 4.3.3 ………………………….

pháp hoàn thiện công tác tồ chức thực hiện quán trị chi phí

 • 4.3.4.  Giãi pháp về kiếm soát và phòng ngửa rủi ro trong quân trị chi phí 96

5: KÊT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ

TÀI LIỆU.THAM.KHAO

110


Hoe viên Nông nghièp Viẽi Nam – Luận vân Thao sỳ Khoa hoe Kinh tể

Page v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và mô bệnh học của bệnh thận cấp ở bệnh nhân viêm thận lupus
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
67.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Hệ thống nhận dạng thông minh chẩn đoán nhanh ổn định động hệ thống điện
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Đảng bộ bắc giang lãnh đạo nông dân xây dựng nông thôn mới
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Sold by
@ xcnguyen220
quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình
quản trị chi phí xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí thái bình
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart